Søk i dag, start i morgen

Fagskole

Enhetsledelse

Utdanning for deg som jobber eller ønsker å jobbe som mellomleder. Vi gir deg god innsikt innen relasjonsledelse, målrettet prosjektstyring, ledelse, økonomi og markedsføring.

Studiepoeng

30

Innsendinger

9

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Enhetsledelse

Kr 32 800,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Beskrivelse

Enhetsledelse gir 30 studiepoeng. 

Opptakskrav

Opptaksgrunnlaget er fagbrev som salgsmedarbeider fra videregående skole.

 Realkompetansevurdering

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravene kan søke opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. En realkompetansevurdering bygger på dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen informasjon som søker mener er relevant.

 • Søkeren må ha minimum tre års relevant arbeidserfaring hvor direkte personalansvar for minimum 2 medarbeidere kan dokumenteres. 1 år kan dekkes gjennom utdanning, kurs eller frivillig arbeid.
 • Søkeren må være 23 år eller eldre.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «Treider fagskoler – nettbasert» som lærested. 

Obligatoriske emner

Ledelse, økonomi og markedsføring Studiepoeng: 15

Emnet behandler temaene ledelse, økonomi og markedsføring i sammenheng.

Ledelse gir blant annet en innføring i kommunikasjon, motivasjon, organisasjonspsykologi, HMS-arbeid og psykososialt arbeidsmiljø. Ansettelser, medarbeidersamtaler og oppsigelser vies stor oppmerksomhet. 

Økonomi står inntekter og kostnader, regnskap og budsjett og lønnsomhetsvurderinger sentralt. 

I Markedsføring  behandles markedsplanmodellen hvor temaer som  markedsstrategiprosessen, forretningsideer, kjøpsatferd, markedsundersøkelser, situasjonsanalyser og markedssegmentering er grunnleggende . Konkurransemidlene pris, produkt, distribusjon, påvirkning og personal gjennomgås grundig. Etikk og lover innen markedsføring behandles.

Relasjonsledelse Studiepoeng: 7,5

I relasjonsledelse fokuserer vi på de mellommenneskelige aspektene innen ledelse. Vi kobler og ser på sammenhengen til andre ledelsestilnærminger som transformasjonsledelse, oppgaveorientert ledelse, selvledelse samt superledelse.

Å skape gode menneskelige relasjoner i denne sammenheng har en bestemt hensikt: Å skape et klima for samspill som gjør at medarbeiderne motiveres til å yte sitt beste for å nå virksomhetens mål. Emnet tar for seg sentrale sider ved relasjonsorientert ledelse, spesielt praktiske dialogferdigheter, motivasjon og kommunikasjon. Vi er praktiske samtidig som vi forklarer at effektiv relasjonsledelse ikke kan oppnås adskilt fra lederens personlige utvikling: Utfordringen i organisasjoner er ofte å få mennesker man leder på et operativt nivå, til å dra i samme retning. For mange ledere er det nettopp her det svikter; villigheten og ikke minst motet til å utvikle relasjoner.

Målrettet prosjektstyring Studiepoeng: 7,5

Målrettet prosjektstyring er en helhetlig fremgangsmåte for planlegging, organisering og oppfølging av prosjekter i alle størrelser. Målrettet prosjektstyring er egnet for alle typer prosjekter; omstillingsprosjekter som krever adferdsendring, produktutviklingsprosjekter som fordrer kreativitet, og komplekse teknologiprosjekter. Metoden er utviklet over mange år og har fra lanseringen for 30 år siden vært stabil i sin struktur.

Mer informasjon

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har kunnskap om ledelse, bedriftsøkonomi og markedsføring samt prosesser og verktøy som kan anvendes i daglig ledelse av en avdeling som f.eks. PSO- (person, system, organisasjon) modellen samt verktøy for lønnsomhetsvurderinger og markedsplanlegging
 • har innsikt i aktuelle lover, forskrifter og avtaler som omhandler arbeidsforhold, psykososiale forhold, HMS og markedsføring. F.eks. relevante deler av Arbeidsmiljøloven, HMS forskriften, hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet og markedsføringsloven
 • har kunnskap om lederrollen og kjennskap til utøvelse av ledelse uavhengig av bransje
 • kan oppdatere sin kunnskap om ledelse, bedriftsøkonomi og markedsføring gjennom faglige nettverk, nettressurser og litteratur
 • forstår betydningen av ledelse i privat og offentlig sektor i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv.

 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap om ledelse, økonomi- og markedsføring på teoretiske problemstillinger under planlegging av ledelse av en enhet, og praktiske problemstillinger i daglig utøvelse av enhetsledelse
 • kan anvende relevante ledelses-, økonomi-, og markedsføringsverktøy i utøvelse av enhetsledelse
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger innen enhetsledelse
 • kan kartlegge situasjoner relatert til medarbeidere, samarbeidspartnere, leverandører og kunder, identifisere de faglige problemstillingene i disse og behov for iverksetting av tiltak

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for etiske prinsipper innen ledelse som f.eks. likebehandlings-, lojalitets-, og rettferdighetsprinsippet
 • har utviklet en etisk grunnholdning til hvordan man behandler medarbeidere, samarbeidspartnere, leverandører og kunder 

Studentens oppnåelse av kunnskaper, ferdigheter og kompetanse blir testet gjennom utdanningens obligatoriske arbeider og avsluttende eksamen.

Finansiering

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Opptakskrav

Opptaksgrunnlaget er fagbrev som salgsmedarbeider fra videregående skole.

 Realkompetansevurdering

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravene kan søke opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. En realkompetansevurdering bygger på dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen informasjon som søker mener er relevant.

 • Søkeren må ha minimum tre års relevant arbeidserfaring hvor direkte personalansvar for minimum 2 medarbeidere kan dokumenteres. 1 år kan dekkes gjennom utdanning, kurs eller frivillig arbeid.
 • Søkeren må være 23 år eller eldre.

Eksamen

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 1 eksamen á kr 2 300,-
 • 1 eksamen á kr 2 150,-
 • 1 eksamen á kr 1 950,-

Bokliste

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk