Hopp til hovedinnholdet

Fagskole

Fagtekniker - Hydraulikk

Dette er den offentlig godkjente fagskoleutdanningen innen hydraulikk i Norge. Hydraulikkfagskolen passer for deg som arbeider med eller som ønsker å spesialisere deg innen faget hydraulikk.

Studiet er NOKUT-godkjent som fagskole og gir deg 45 studiepoeng. Bestått utdanning gir deg yrkestittelen Fagtekniker Hydraulikk.

Studiepoeng

45

Innsendinger

18

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Fagtekniker - Hydraulikk

Kr 123 690,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Beskrivelse

Hydraulikkfagskolen er for deg som ønsker å oppnå ferdighet, kunnskap og kompetanse til å drifte, feilsøke og vedlikeholde hydrauliske anlegg i landbasert industri, verft, båter/skip, vannkraft, anlegg og offshore. Utdannelsen dekker kravene til vedlikeholdspersonell på hydraulisk løfteutstyr i henhold til kravene i NORSOK R003 og R005.

Detaljert informasjon og påmelding til studiet finner du på Hydraulikkfagskolen.no eller meld deg på direkte hos oss.

Obligatoriske emner

Hydraulikk I, grunnkurs

Dette kurset administreres av KRM AS. Kursene avholdes på KRMs kurssenter på Geilo. Nærmere informasjon om innhold, kursprogram og påmelding finner du her 

Hydraulikk II, videregående kurs

Dette kurset administreres av KRM AS. Kursene avholdes på KRMs kurssenter på Geilo. Nærmere informasjon om innhold, kursprogram og påmelding finner du her.  

Hydraulikk III, proporsjonalhydraulikk

Dette kurset administreres av KRM AS. Kursene avholdes på KRMs kurssenter på Geilo. Nærmere informasjon om innhold, kursprogram og påmelding finner du her.  

Hydraulikk IV, feilsøking, drift og vedlikehold

Dette kurset administreres av KRM AS. Kursene avholdes på KRMs kurssenter på Geilo. Nærmere informasjon om innhold, kursprogram og påmelding finner du her

Kule- og rullelager

Dette kurset administreres av KRM AS. Kursene avholdes på KRMs kurssenter på Geilo. Nærmere informasjon om innhold, kursprogram og påmelding finner du her

Forebyggende og tilstandsbasert vedlikehold

Dette kurset administreres av KRM AS. Kursene avholdes på KRMs kurssenter på Geilo. Nærmere informasjon om innhold, kursprogram og påmelding finner du her  

Fysikk for fagtekniker hydraulikk

Kurset inngår i fagskolestudiet Fagtekniker - Hydraulikk og er tilrettelagt for de som har behov for kunnskap om fagterminologi og metoder som benyttes i beskrivelser av tekniske teknisk utstyr og systemer.

I kurset vil du få presentert eksempler og løsningsforslag, samtidig som du får prøve deg på relativt enkle oppgaver, som ikke forutsetter omfattende matematiske kunnskaper. Kurset er basert på lærebok som er utviklet for Teknisk fagskole.

Mekanikk - Fagtekniker hydraulikk

Kurset inngår i fagskolestudiet Fagtekniker - Hydraulikk, og er tilrettelagt for de som har behov for kunnskap om den fagterminologi og metoder som benyttes i beskrivelser av tekniske teknisk utstyr og systemer.

I kurset vil du få presentert eksempler og løsningsforslag, samtidig som du får prøve deg på relativt enkle oppgaver, som ikke forutsetter omfattende matematiske kunnskaper. Kurset er basert på lærebok som er utviklet for Teknisk fagskole.

Elektro

Kurset inngår i fagskolestudiet Fagtekniker - Hydraulikk og retter seg mot fagarbeidere med bakgrunn fra ikke-elektrofag. Læreplanen og læreboken er godkjent av Produkt- og eltilsynet.

Målet er å gi vedlikeholds- og produksjonsarbeidere, med bakgrunn fra ikke-elektrofag, en tilstrekkelig innføring i, og grunnleggende kjennskap til elektrisitet, elektrotekniske komponenter, elsikkerhet og faremomenter forbundet med arbeid på elektriske anlegg.

Helse, miljø og sikkerhet

Kurset inngår i fagskolestudiet Fagtekniker - Hydraulikk og gir en grundig innføring i Internkontroll og HMS (helse miljø og sikkerhet), samt de aktuelle lover og forskrifter som er relevante i henhold til Internkontrollforskriften.

Kurset gir et godt grunnlag for den som har ansvar for vedlikehold av internkontrollsystemet i en bedrift.

Materialkunnskap

Kurset inngår i fagskolestudiet Fagtekniker - Hydraulikk og gir en innføring i materialteknikk ut fra praktiske behov.

Kurset omhandlet tema som har vist seg å være nyttig i det daglige arbeidet for teknikere og mekanikere. Ulike metoder for testing av materialer, korrosjon, skadetyper og materialvalg blir grundig behandlet i kurset. Fokus er på metalliske materialer som stål, aluminium og titan. Materialtekniske aspekter ved anskaffelse, dokumentasjon og kvalitetssikring blir gjennomgått med utgangspunkt i de problemstillinger og erfaringer som er samlet i NORSOK – standarder.

Toleranser og pasninger

Kurset inngår i fagskolestudiet Fagtekniker - Hydraulikk og gir en innføring i oppbyggingen av toleranse og pasningssystemet.

”Ett lite lager kan stoppe stort maskineri”. Det er derfor like viktig å ha gode holdninger til fagområdet, som det er å ha grunnleggende kunnskap om toleransesystem og standarder generelt. I dette kurset vil du få en forståelse for hvorfor dette er viktig og at denne kunnskapen kan forhindre havarier som følge av feil montering.

Rapporter og notater - Fagtekniker hydraulikk

Kurset inngår i fagskolestudiet Fagtekniker - Hydraulikk og gir en innføring i skriftlig kommunikasjon inklusive hvordan man kan utforme gode notater, sammendrag og rapporter i arbeidslivet.

Prosjektoppgave Studiepoeng: 45

Dette kurset administreres av KRM AS. Kursene avholdes på KRMs kurssenter på Geilo. Nærmere informasjon om innhold, kursprogram og påmelding finner du ved å gå til Hydralikkfagskolen eller KRMs kurssenter

Mer informasjon

Læringsutbytte

Vitnemål fra Hydraulikkfagskolen er dokumentasjon på at du har oppnådd de målene til kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen faget hydraulikk som er beskrevet i studiums læringsutbytte.

Utdanningen tilfredsstiller også de krav til kunnskap og kompetanse som kreves for å arbeide med hydraulisk løfteutstyr i oljeindustrien. Disse kompetansekravene er beskrevet i:

 • Norsok standard R003 - sikker bruk av løfteutstyr
 • Norsok standard R005 - sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten...

 • har kunnskap om begreper, prosesser, materialer, enkle teorier, metoder, enkle beregninger og verktøy som anvendes innenfor  fagområdet hydraulikk
 • har innsikt i standarder og krav til kvalitet i henhold til Norsok R-003 og Norsok R-005
 • har bransjekunnskap og kjennskap til kvalitetskrav i fagområdet hydraulikk
 • kan holde seg oppdatert på faglige kunnskaper og regelverk
 • forstår hydraulikkens rolle og betydning i oljendustrien og hvordan dette har påvirket samfunnsutviklingen
 • har kunnskap om faguttrykk, metoder, enheter og standarder som er utarbeidet av bransjeleverandørene

FERDIGHETER

Kandidaten...

 • kan planlegge og utføre enkle oppgaver vedrørende dimensjonering, krefter, spenninger, trykk og sikkerhet
 • kan utføre feilsøking, definere årsak og etablere tiltak for å redusere faren for gjentatte feil
 • kan metoder for montering og demontering av utstyr, og vedlikehold og kalibrering av disse
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for å installere, drifte og feilsøke hydraulikkinstallasjoner
 • kan kartlegge og vurdere hydraulikkfaglige problemstillinger og kunne iverksette tiltak
 • kan planlegge og utarbeide en prosjektrapport

KOMPETANSE

Kandidaten...

 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper som for eksempel etterlevelse av avtaler og regelverk, trygg utførelse av små og store oppgaver og ivaretakelse av mennesker ved  å legge vekt på HMS
 • kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflekterer over egen praksis og begrunner sine vurderinger faglig og etisk
 • kan utføre enkle reparasjoner, kalibrering og feilsøk på hydraulikkinstallasjoner etter oppdragsgivers behov
 • kan bygge relasjoner sammen med andre med erfaring og bakgrunn innen hydraulikk, både i inn- og utland, samt delta i tverrfaglige diskusjoner 
 • kan utvikle driftprosedyrer, sikkerhetsforordninger og vedlikeholdsplaner for ulike hydraulikkinstallasjoner

Karrieremuligheter

Som Fagtekniker Hydraulikk vil du stå godt rustet til arbeid med hydraulikkanlegg i landbasert industri og innen oljeindustrien, og der det ellers stilles store krav til dokumentert kompetanse innen hydraulikkfaget.

Samarbeids­partnere

KRM

Finansiering

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Opptakskrav

Relevant fagbrev eller tilsvarende realkompetanse. Fullført teknisk fagskole, linje for maskinfag gir fritak for den teoretiske delen hos NKI Nettstudier. Det er ingen formelle krav til praksis for opptak til studiet.

Eksamen

Studiet avsluttes med en prosjekteksamen i regi av KRM.

Pris eksamen

 • 1 eksamen á kr 0,-

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk