Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Fagskole

Fagtekniker hydraulikk

Dette er en fagskoleutdanningen innen hydraulikk. Utdanningen er et samarbeid mellom NKI og KRM. De praktiske fagene tar du hos KRM. De teoretiske fagene tar du hos oss – via nettstudier. Hydraulikkfagskolen passer for deg som arbeider med- eller som ønsker å spesialisere deg innen hydraulikk.

Utdanningen er akkreditert av NOKUT – noe som gjør at du kan søke om lån og stipend i Lånekassen. Bestått utdanning gir deg yrkestittelen Fagtekniker Hydraulikk.

Studiepoeng

45

Innsendinger

7

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Fagtekniker hydraulikk

Kr 31 290,-

Ekskl. eksamensavgift.

Beskrivelse

Høsten 2019 lanserer vi denne fagskolen i ny drakt i samarbeid med KRM. Vi har lagt opp utdanningen slik de teoretiske nettkursene blir en fortsettelse av de praktiske kursene. I nettskolen jobber du videre med spørsmål og problemstillinger rettet inn mot et hydraulikksystem med tilhørende komponenter og skjemategninger.

PRIS: NB! Prisen over er kun for den teoretiske delen som du tar som nettstudium hos NKI. Totalsum for studiet: kr 125.950,- inkludert teoridel, praktiske kurs, studiemateriell og prosjektoppgave.

I utgangpunktet jobber man mot hydraulikkanlegget i KRMs laboratorium, men det er også mulig å søke om å få jobbe med de samme oppgaver og problemstillinger inn mot et eget/bedriftens system, dersom det er egnet. På denne måten, får du spisskompetanse på eget system etter endt utdanning.

Hydraulikkfagskolen passer for deg som ønsker å jobbe innen landbasert industri, verft, båter/skip, vannkraft, anlegg og offshore. Du får ferdigheter, kunnskap og kompetanse til å drifte, feilsøke og vedlikeholde hydrauliske anlegg. Utdanningen dekker kravene til vedlikeholdspersonell på hydraulisk løfteutstyr i henhold til kravene i NORSOK R003 og R005, og er utviklet i samarbeid med KRM. Den består av 6 praktiske ukeskurs som tas hos KRM, og 8 teoretiske emner som tas hos oss - via nettstudier. Dette gir studentene en unik kombinasjon av fleksibilitet og praktisk erfaring. Detaljert informasjon og påmelding til utdanningen finner du hos KRM. Du kan også melde deg på direkte hos oss. 

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI Fagskoler – nettbasert» som lærested. 

Emner i studiet

Hydraulikk I Studiepoeng: 7

Hydraulikk I gir innføring i hydraulikkens grunnprinsipper, systemer og komponenter. Undervisningen er delt mellom teori i nettskolen og en ukes obligatorisk samling ved KRMs kurssenter på Geilo. Den obligatoriske samlingen går over fem dager, og har ca. 50/50 fordeling av undervisning i klasserom og praktiske øvelser i KRMs hydraulikklaboratorium. Kursdeltagerne deles inn i grupper og roterer i et system - veiledet av flere svært dyktige instruktører. Les med om Hydraulikk I her.

Hydraulikk II Studiepoeng: 7

Hydraulikk II er en videreføring av Hydraulikk I. Deltagerne vil etter kurset ha bedre forståelse for mer komplekse hydraulikkskjemaer, mer omfattende systemforståelse, og få innføring i flere sammensatte komponenter. Undervisningen er delt mellom teori i nettskolen og en ukes obligatorisk samling ved KRMs kurssenter på Geilo. Den obligatoriske samlingen går over fem dager, og har ca. 50/50 fordeling av undervisning i klasserom og praktiske øvelser i KRMs hydraulikklaboratorium. Kursdeltagerne deles inn i grupper og roterer i et system - veiledet av flere svært dyktige instruktører. Les mer om Hydraulikk II her.

Hydraulikk III Studiepoeng: 6

Med grunnleggende hydraulikkompetanse fra Hydraulikk I og II, vil dette kurset gi deg en god innføring av komponenter og systemer med elektroproporsjonalt hydraulisk utstyr. Kurset starter med grunnleggende elektrolære. Du får både praktisk og teoretisk opplæring med alle de mest brukte ventiler som HAWE, Danfoss PVG, Vickers, Parker og Rexroth, både med og uten tilbakemelding. Undervisningen er delt mellom teori i nettskolen og en ukes obligatorisk samling ved KRMs kurssenter på Geilo. Den obligatoriske samlingen går over fem dager, og har ca. 50/50 fordeling av undervisning i klasserom og praktiske øvelser i KRMs hydraulikklaboratorium. Kursdeltagerne deles inn i grupper og roterer i et system - veiledet av flere svært dyktige instruktører. Les mer om Hydraulikk III her.

Hydraulikk IV Studiepoeng: 7

Feilsøking, drift og vedlikehold av hydrauliske anlegg.

Emnet tar sikte på å øke deltagernes evne til logisk feilsøking gjennom teoretisk kunnskap og praktiske øvelser på hydraulisk utstyr. Studenten får innføring i forebyggende tiltak for å redusere vedlikeholdskostnadene og utilsiktet driftsavbrudd. Undervisningen er delt mellom teori i nettskolen og en ukes obligatorisk samling ved KRMs kurssenter på Geilo. Den obligatoriske samlingen går over fem dager, og har ca. 50/50 fordeling av undervisning i klasserom og praktiske øvelser i KRMs hydraulikklaboratorium. Kursdeltagerne deles inn i grupper og roterer i et system - veiledet av flere svært dyktige instruktører. Les mer om Hydraulikk IV her.

Kule- og rullelager Studiepoeng: 7

Emnet gir en grunnleggende innføring i toleranser og pasninger, overflatefinhet i tillegg til drift og vedlikehold av kule- og rullelager. Undervisningen er delt mellom teori i nettskolen og en ukes obligatorisk samling ved KRMs kurssenter på Geilo. Den obligatoriske samlingen går over fem dager, og har ca. 50/50 fordeling av undervisning i klasserom og praktiske øvelser i KRMs spesialutrustet kule- og rullelagerlaboratorium. Studentene deles inn i grupper og roterer i et system med en rekke ulike oppgaver på med forskjellige lagertyper og problemstillinger knyttet til det å utføre montering, drift og vedlikehold av de aller fleste lagertyper og lager - innbygginger som finnes ute i den virkelige verden. Les mer om Kule- og rullelager her.

Prediktivt vedlikehold Studiepoeng: 5

Det er kort avstand mellom suksess og katastrofe når det gjelder drift av hydraulisk utstyr og roterende maskineri. Å ha forståelse for hvilke driftsbetingelser - inkludert smøreteknikk, utstyret trenger for å fungere optimalt, er avgjørende for å oppnå maksimal oppetid.  Undervisningen er delt mellom teori i nettskolen og en ukes obligatorisk samling ved KRMs kurssenter på Geilo. Den obligatoriske samlingen går over fem dager, og har ca. 50/50 fordeling av undervisning i klasserom og praktiske øvelser i KRMs hydraulikklaboratorium. Kursdeltagerne deles inn i grupper og roterer i et system - veiledet av flere svært dyktige instruktører.

Under tema prediktivt vedlikehold, lærer studentene å finne måleparametere samt kloke kombinasjoner av disse, og analyserer dette for å bestemme maskinens tilstand. Ved å samle data fra ulike deler av maskinen i et felles system kan mange feilsituasjoner avdekkes på et tidlig stadium og hindre nedetid på maskinen. Les mer om Prediktivt vedlikehold her.

Prosjektoppgave Studiepoeng: 6

Fordypning i valgfritt aktuelt tema hvor arbeidet avsluttes med muntlig forsvar.

Mer informasjon

Læringsutbytte

Vitnemål fra Hydraulikkfagskolen er dokumentasjon på at du har oppnådd de målene til kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen faget hydraulikk som er beskrevet i studiums læringsutbytte.

Utdanningen tilfredsstiller også de krav til kunnskap og kompetanse som kreves for å arbeide med hydraulisk løfteutstyr i oljeindustrien. Disse kompetansekravene er beskrevet i:

 • Norsok standard R003 - sikker bruk av løfteutstyr
 • Norsok standard R005 - sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten...

 • har kunnskap om begreper, prosesser, materialer, enkle teorier, metoder, enkle beregninger og verktøy som anvendes innenfor  fagområdet hydraulikk
 • har innsikt i standarder og krav til kvalitet i henhold til Norsok R-003 og Norsok R-005
 • har bransjekunnskap og kjennskap til kvalitetskrav i fagområdet hydraulikk
 • kan holde seg oppdatert på faglige kunnskaper og regelverk
 • forstår hydraulikkens rolle og betydning i oljendustrien og hvordan dette har påvirket samfunnsutviklingen
 • har kunnskap om faguttrykk, metoder, enheter og standarder som er utarbeidet av bransjeleverandørene

FERDIGHETER

Kandidaten...

 • kan planlegge og utføre enkle oppgaver vedrørende dimensjonering, krefter, spenninger, trykk og sikkerhet
 • kan utføre feilsøking, definere årsak og etablere tiltak for å redusere faren for gjentatte feil
 • kan metoder for montering og demontering av utstyr, og vedlikehold og kalibrering av disse
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for å installere, drifte og feilsøke hydraulikkinstallasjoner
 • kan kartlegge og vurdere hydraulikkfaglige problemstillinger og kunne iverksette tiltak
 • kan planlegge og utarbeide en prosjektrapport

KOMPETANSE

Kandidaten...

 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper som for eksempel etterlevelse av avtaler og regelverk, trygg utførelse av små og store oppgaver og ivaretakelse av mennesker ved  å legge vekt på HMS
 • kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflekterer over egen praksis og begrunner sine vurderinger faglig og etisk
 • kan utføre enkle reparasjoner, kalibrering og feilsøk på hydraulikkinstallasjoner etter oppdragsgivers behov
 • kan bygge relasjoner sammen med andre med erfaring og bakgrunn innen hydraulikk, både i inn- og utland, samt delta i tverrfaglige diskusjoner 
 • kan utvikle driftprosedyrer, sikkerhetsforordninger og vedlikeholdsplaner for ulike hydraulikkinstallasjoner

Karrieremuligheter

Som Fagtekniker Hydraulikk vil du stå godt rustet til arbeid med hydraulikkanlegg i landbasert industri og innen oljeindustrien, og der det ellers stilles store krav til dokumentert kompetanse innen hydraulikkfaget.

Samarbeids­partnere

KRM

Pris

Pris for hele studiet:

Kr. 125.290,-
​​​​​​​Reise og opphold ved praktiske kurs kommer i tillegg.

Vitnemål:

Etter endt studium får du vitnemål og sertifikat som offentlig godkjent Fagtekniker Hydraulikk.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav

Relevant fagbrev eller tilsvarende realkompetanse. Det er ingen formelle krav til praksis for opptak til studiet.

Eksamen

Studiet avsluttes med en prosjekteksamen i regi av KRM. Fordypning i valgfritt aktuelt tema hvor arbeidet avsluttes med muntlig forsvar.

Pris eksamen

 • 1 eksamen á kr 0,-

Studiemateriell

Pensumlitteratur i form av kompendier utdeles på samlingene.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk