Yrkesrettet utdanning/ kurs

Fototeknikk og bildekommunikasjon

Et fleksibelt og komplett nettkurs i fotografens tekniske verktøy, bildekommunikasjon og utviklingen av egen portefølje.

Studietid

Yrkesrettet utdanning/ kurs

Fototeknikk og bildekommunikasjon

Kr 60 800,-

Beskrivelse

Fototeknikk og Bildekommunikasjon er en del av utdanningstilbudet til vår søsterskole Bilder Nordic School of Photography. Når du søker vil du bli sendt videre til skolen som vil behandle søknaden din fortløpende. Dersom du får tilbud om studieplass og takker ja, blir du registrert som student ved Bilder Nordic School of Photography og du vil få nødvendig studieinformasjon.k og bildekommunikasjon ved Bilder Nordic over ett intensivt og spennende år på deltid!

På grunn av digitalisering og globalisering, har vi de siste årene blitt et visuelt drevet samfunn, der behovet for mennesker som mestrer og forstår det visuelle språket har økt. Enten du ønsker å få en fot inn i fotobransjen, bygge på eksisterende kunnskap og ferdigheter, eller rett og slett videreutvikle en hobby, så kan dette nettkurset hjelpe deg på vei!

Fleksibelt & tidsriktig
Fototeknikk & bildekommunikasjon er et fleksibelt og komplett nettbasert kurs med samlinger, der målet er å gi deg et profesjonelt forhold til fotografens tekniske verktøy, og bildekommunikasjon. Kurset legger vekt på praktisk utførelse, der du vil lære deg gode arbeidsvaner med vekt på solid håndverk, non-destruktiv arbeidsflyt og respekt for kunder og andre bransjeaktører. I tillegg legges det stor vekt på utvikling av egen bildeportefølje som du kan ta med deg i jobbsøking etter endt studietid

Med en nettbasert fotoutdanning gir vi deg muligheten til å kunne videreutdanne deg uten å måtte gå ut av en eventuell jobbsituasjon, eller måtte flytte grunnet skolens beliggenhet. Du vil kunne tilegne deg den kompetansen som er nødvendig for å kunne arbeide med fotografi, selvstendig eller som en del av et annet yrke, som fotoassistent eller medarbeider hos etablerte fotografer, eller som et utgangspunkt for videre utvikling i fotografi.

PRAKTISK INFORMASJON

Kursstart: 13. september 2019

Søknadsfrist: Løpende opptak frem til klassen er full

Varighet: Ett år deltid

Undervisningstider. Obligatorisk liveforelesning 1 kveld i uken (2 kvelder i uken første åtte uker mellom samling 1 og 2 for å sikre godt tekniske grunnlag) fra kl 17.30 – 20.00, med mulighet for veiledning frem til kl 21.00. Fem obligatoriske samlinger, fredag – søndag, i løpet av studietiden. Disse annonseres i progresjonsplan før oppstart.

Obligatoriske emner

Fototeknikk og bildekommunikasjon

profesjonelt forhold til fotografens tekniske verktøy, og bildekommunikasjon. Kurset legger vekt på praktisk utførelse, der du vil lære deg gode arbeidsvaner med vekt på solid håndverk, non-destruktiv arbeidsflyt og respekt for kunder og andre bransjeaktører. I tillegg legges det stor vekt på utvikling av egen bildeportefølje som du kan ta med deg i jobbsøking etter endt studietid. 

Mer informasjon

Læringsmål

Høy teknisk kvalitet er en forutsetning for å lykkes som profesjonell fotograf, men det er din visuelle stemme og uttrykksform som er avgjørende. For å sikre studentene fremtidige muligheter er Fototeknikk & bildekommunikasjon bygget opp med vesentlig vekt på den praktiske utførelsen, og du vil lære deg gode arbeidsvaner med vekt på solid håndverk, non-destruktiv arbeidsflyt og respekt for kunder og andre bransjeaktører.

Kunnskaper

– har kunnskap om planlegging, opptak og postproduksjon av fotografi og film for fotografer

– har kunnskap om kamerateknikk, lyssetting, programvare og utstyr for fotografer

– har kunnskap om hvordan bilder brukes for å kommunisere budskap og fortelle historier

– har innsikt i relevant regelverk, så som lov om opphavsrett og fotobransjens standarder

– har kunnskap om fotobransjen og kjennskap til visuell innholdsproduksjon med fokus på bilder

– forstår betydningen av bilder som kommunikasjonsmiddel og deres kommersielle verdi

– kan oppdatere sin kunnskap om planlegging, opptak og postproduksjon av stille og bevegelige bilder

Ferdigheter

– kan anvende kunnskap om produksjon av fotografi til å løse bildebehov

– kan anvende moderne opptaksutstyr, lysutstyr og etterbehandlingsprogrammer for fotografi

og film for fotografer

– kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for å løse visuelle kommunikasjons-

utfordringer gjennom bruk av fotografi

– kan kartlegge en situasjon og identifisere problemstillinger knyttet til fotografi og bildebruk,

samt gjenkjenne behov for produksjon og bearbeidelse av bilder

Generell kompetanse

– har forståelse for de etiske prinsipp som omhandler fotografyrket og fotobransjen

– har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av fotografyrket

– kan utføre fotografering og etterarbeid etter bedrifter og privatmarkedets behov

– kan bygge relasjoner med fotografer, andre produsenter av visuelt materiale og kunder

– kan utvikle bildebaserte produkter og tjenester av relevans for fotografyrket

Finansiering

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Opptakskrav

Ingen formell opptakskrav

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk