Skip to main content

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Høyskole

Grunnleggende ernæring

Studiet gir deg studiepoeng fra Bjørknes Høyskole. Studiet er aktuelt for alle som ønsker en generell grunnutdanning i ernæring. Du vil få grunnleggende kunnskap om kroppen, fordøyelse, næringsstoffer, matvarer og kostråd. Du vil og lære om anbefalinger og retningslinjer for kosthold til ulike grupper i befolkningen. 

Når du søker vil du bli sendt videre til Bjørknes Høyskole og skolen vil behandle søknaden din fortløpende. Dersom du får tilbud om studieplass og takker ja, blir du registrert som student ved Bjørknes Høyskole og du vil få nødvendig studieinformasjon.

Studiepoeng

30

Lånekasse­godkjent

Høyskole

Grunnleggende ernæring

Kr 40 900,-

Ekskl. eksamensavgift.

Beskrivelse

Kosthold er av stor betydning for folkehelsen og forebygging av sykdom. Det er et økende behov for at ulike yrkesgrupper i samfunnet har kunnskap om ernæring - og myndighetene ønsker at det skal tilrettelegges for gode kostvaner gjennom helselivsløpet og på alle arenaer i samfunnet vårt.

Studiet er aktuelt for alle som ønsker en generell grunnutdanning i ernæring. Det passer og svært godt for deg som jobber med mennesker eller formidling og ønsker økt kompetanse som gjør at du kan bidra med ernæringskunnskap i din arbeidshverdag.

Studiet er aktuelt mange yrkesgrupper, deriblant for ansatte i helsevesenet, deg som jobber med friskliv og helse i kommunen, ansatte i skolen, barnehageansatte, kjøkkenansvarlige og journalister.

Obligatoriske emner

Generell ernæring Studiepoeng: 10

I dette emnet vil du få en innføring i grunnleggende tema innen ernæring. Du vil lære om energi, og metabolisme, næringsstoffer og sammenhengen mellom kosthold og helse. Du vil og få en introduksjon til kostholdsforskning og du vil bli kjent med nyttige verktøy for å kartlegge et kosthold. Generell ernæring gir deg kunnskap om sammenhengen mellom helse og kosthold.

Kurset utgjør 10 studiepoeng i studiet Grunnleggende ernæring

Anatomi, fysiologi og matkunnskap Studiepoeng: 10

I dette emnet lærer du om kroppen, med hovedfokus på de delene av kroppen som er viktig for å forstå ernæringsfaget. Det vil være et spesielt fokus på fordøyelsessystemet og hvordan de energigivende næringsstoffene karbohydrat, protein og fett fordøyes og tas opp.

Kurset utgjør 10 studiepoeng i studiet Grunnleggende ernæring.

Ernæring gjennom livets faser Studiepoeng: 10

I dette emnet vil du få grunnleggende matvarekunnskap og kjennskap til kostanbefalinger og helsefremmende matvarevalg på befolkningsnivå. Du vil lære om ernæring gjennom de ulike fasene av livet og hvilke anbefalinger og retningslinjer som er gjeldende. Du vil og få en innføring i ulike trenddietter.

Kurset utgjør 10 studiepoeng i studiet Grunnleggende Ernæring.

Mer informasjon

Læringsmål

Du vil få grunnleggende kunnskap om kroppen, fordøyelse, næringsstoffer, matvarer og kostråd. Du vil og lære om anbefalinger og retningslinjer for kosthold til ulike grupper i befolkningen.

Karrieremuligheter

Studiet er aktuelt mange yrkesgrupper, deriblant for ansatte i helsevesenet, deg som jobber med friskliv og helse i kommunen, ansatte i skolen, barnehageansatte, kjøkkenansvarlige og journalister.

Pris

Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned.

Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Eksamen

Eksamen arrangeres av Bjørknes Høyskole. Eksamensavgifter for ordinære eksamener er inkludert i prisen.

Pris eksamen

 • 3 eksamener á kr 0,-

Studiemateriell

Anatomi og fysiologi
Hovedbøker:

 • Sand O, Sjaastad ØV, Haug E og Bjålie JG. Menneskekroppen – fysiologi og anatomi. Gyldendal akademisk, 2006. 2. utgave. ISBN: 9788205348073.
 • Pedersen JI, Müller H, Hjartåker A og Anderssen SA. Grunnleggende Ernæringslære. Gyldendal Akademisk, 2012. 2. utgave. ISBN: 9788205426566.
 • Drevon CA og Blomhoff R. Mat og medisin. Cappelen Damm Høyskoleforlaget, 2012. 6. utgave. ISBN: 9788276349672.

Generell ernæring
Hovedbøker:

 • Sand O, Sjaastad ØV, Haug E og Bjålie JGl. Menneskekroppen – fysiologi og anatomi. Gyldendal akademisk, 2006. 2. utgave. ISBN: 9788205348073.
 • Pedersen JI, Müller H, Hjartåker A og Anderssen SA. Grunnleggende Ernæringslære. Gyldendal Akademisk, 2012. ISBN: 9788205426566. 2. utgave.
 • Drevon CA og Blomhoff R. Mat og medisin. Cappelen Damm Høyskoleforlaget, 2012. 6. utgave. ISBN: 9788276349672.
 • Helsedirektorat. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Helsedirektoratet, 2014. IS-2170.

Ernæring gjennom livets faser
Hovedbøker:

 • Pedersen JI, Müller H, Hjartåker A og Anderssen SA. Grunnleggende Ernæringslære. Gyldendal Akademisk, 2012. ISBN: 9788205426566. 2. utgave.
 • Drevon CA og Blomhoff R. Mat og medisin. Cappelen Damm Høyskoleforlaget, 2012. 6. utgave. ISBN: 9788276349672.
 • Helsedirektorat. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Helsedirektoratet, 2014. IS-2170.
 • Helsedirektoratet. Kosthåndboken. Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten.. Helsedirektoratet, 2012. IS-1972.
 • Helsedirektoratet. Gravid. Helsedirektoratet, 2010. IS-2184.
 • Sosial- og Helsedirektoratet. Anbefalinger for spedbarnsernæring, Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, 2001. IS-1019.
 • Helsedirektoratet. Mat for spedbarn. Helsedirektoratet, 2011. IS-10473
 • Sosial- og helsedirektoratet. Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Sosial- og helsedirektoratet, 2007. IS-1484.
 • Sosial- og helsedirektoratet. Retningslinjer for skolemåltidet. Sosial- og helsedirektoratet, 2003. IS-0048.
 • Helsedirektoratet. Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge. Nasjonale faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet, 2010. IS-1734.
 • Helsedirektoratet. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Helsedirektoratet, 2010. IS-1580.
 • Henriksen T, Haugen G, Bollerslev J, Kolset SO, Drevon CA, Iversen PO og Clausen P. Ernæring i fosterlivet og fremtidig helse. Tidsskr Nor Legeforen, 125: 442-444, 2005.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk