Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Høyskole

Innføring i freds- og konfliktstudier

Dette emnet introduserer en rekke sentrale begreper, konsepter og temaer innenfor freds- og konfliktstudier. Du vil blant annet lære om dagens konflikttrender, hvorfor væpnede konflikter oppstår, hva som driver konflikter og hvordan man kan gå frem for å analysere konflikter. Emnet gir grunnleggende kunnskaper om et dagsaktuelt fagområde. 

Når du søker vil du bli sendt videre til Bjørknes Høyskole og skolen vil behandle søknaden din fortløpende. Dersom du får tilbud om studieplass og takker ja, blir du registrert som student ved Bjørknes Høyskole og du vil få nødvendig studieinformasjon.

Studiepoeng

10

Lånekasse­godkjent

Høyskole

Innføring i freds- og konfliktstudier

Kr 15 400,-

Beskrivelse

Krig og fred er to ytterpunkter som har vært til stedet fra de tidligste tider i menneskets historie, og opp igjennom historien har sivilisasjoner og samfunn måtte forholde seg til og tilpasse seg både voldelige konflikter og kriger så vel som perioder preget av fred og stabilitet. Naturlig nok har disse realitetene fått mennesker til å stille seg spørsmål, filosofere og debattere rundt spørsmål knyttet til krig og fred. Tanker, ideer og teorier som ble utviklet for flere hundre år siden er faktisk også med på å sette sitt preg på debatter knyttet til disse spørsmålene i dag; slik som Immanuel Kants tenkning rundt demokrati og fred. Men til tross for at individuelle tenkere har anerkjent viktigheten av fred, politisk stabilitet og menneskerettigheter i flere hundre år var det ikke før på midten av det tjuende århundre at fredsstudier og fredsforskning ble etablert og utviklet som en egen akademisk disiplin. Fra 1950- og 1960-tallet og frem til i dag har denne faglige disiplinen opplevd stor fremgang og utvikling, og man finner i dag et utall akademiske- og forskningsinstitusjoner verden over som spesialiserer seg på fred- og konfliktrelaterte problemstillinger. Dette emnet vil bl.a. gjøre studentene kjent med den historiske fremveksten og utviklingen av freds- og konfliktforskning.

En av mange viktige problemstillinger innen freds- og konfliktstudier er hvordan vi forstår sentrale begreper som krig, konflikt, vold og fred. Med en utvidet begrepsforståelse som utgangspunkt vil dette emnet ta for seg en rekke spennende og viktige utviklingstrekk, teorier, tilnærminger og temaer. Emnet vil se til historiske og politiske så vel som filosofiske tilnærminger og perspektiver i diskusjonen av disse begrepene og teoriene. Videre vil emnet redegjøre for ulike typer konflikter og diskutere årsaksforhold. Hva er det som skaper voldelig konflikt og krig, og hvorfor er det slik at noen konflikter utvikler seg til bruk av vold og krigføring? Ulike diskurser og teorier som tar for seg konfliktårsaker og konfliktdynamikk vil være en sentral del av dette emnet.

Obligatoriske emner

Innføring i freds- og konfliktstudier (FK1120) Studiepoeng: 10

Emnet introduserer en rekke sentrale begreper, konsepter og temaer innenfor freds- og konfliktstudier. Mye av det du lærer her vil du kjenne igjen i senere emner. Du vil blant annet lære om dagens konflikttrender, hvorfor væpnede konflikter oppstår, hva som driver konflikter og hvordan en kan gå frem for å analysere konflikter. 

Mer informasjon

Pris

Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned.

Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk