Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Høyskole

Innføring i internasjonale studier

I innføring i internasjonale studier vil du lære om hvordan verden er "skrudd sammen", hvordan internasjonale politiske prosesser fungerer, hvilken rolle historie spiller og hvordan man kan analysere hendelser ved bruk av politiske teorier. Dette og mye mer vil sette deg godt i stand til å forstå de store linjene i studiet av internasjonale relasjoner.

Når du søker vil du bli sendt videre til Bjørknes Høyskole og skolen vil behandle søknaden din fortløpende. Dersom du får tilbud om studieplass og takker ja, blir du registrert som student ved Bjørknes Høyskole og du vil få nødvendig studieinformasjon.

Studiepoeng

10

Lånekasse­godkjent

Høyskole

Innføring i internasjonale studier

Kr 15 400,-

Beskrivelse

Vi lever i en sammensatt og kompleks verden som til tider kan virke både uoversiktlig og uforståelig. Internasjonale studier er en tverrfaglig tilnærming for analyse av globale fenomener og henter inspirasjon fra blant annet statsvitenskap, økonomi, historie og jus. Dette emnet gir en innføring i et fagfelt som omfatter en rekke interessante temaer som gir deg innsikt i og forståelse for hvordan det internasjonale systemet fungerer og hvorfor de ulike aktørene handler som de gjør.

Sentrale emner som internasjonal historie, internasjonal politikk, internasjonal politisk økonomi, internasjonal rett, globale og regionale institusjoner, ikke-statlige aktører og globalisering vil vektlegges og er viktige for å kunne forstå hvordan stater forholder seg til hverandre gjennom samarbeid, handel, fred og konflikt. Teorier om internasjonale forhold står dessuten sentralt i internasjonale studier. Slike teoretiske rammeverk er analytiske redskaper vi kan bruke i studiet av internasjonale forhold. På mange måter gir dette emnet deg derfor et språk og noen verktøy du vil ha stor nytte av i alle emnene dette året.

Obligatoriske emner

Innføring i internasjonale studier (INT11110) Studiepoeng: 10

I innføring i internasjonale studier vil du blant annet lære om hvordan verden er "skrudd sammen", hvordan internasjonale politiske prosesser fungerer, hvilken rolle historie spiller og hvordan man kan analysere hendelser ved bruk av politiske teorier. Dette og mye mer vil sette deg godt i stand til å forstå de store linjene i studiet av internasjonale relasjoner.

Mer informasjon

Pris

Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned.

Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk