Hopp til hovedinnholdet

Yrkesrettet utdanning/ kurs

Innføring i kontraktsrett

Kurset Innføring i kontraktsrett gir deg innsikt i juridisk tenkemåte og en grunnleggende forståelse av kontrakter som grunnlag for å regulere et rettsforhold mellom to parter. Hovedfokuset til kurset er å gi deg evnen til å stille, analysere og løse juridiske spørsmål innenfor fagområdene avtale- og kjøpsrett.

Innsendinger

3

Studietid

Yrkesrettet utdanning/ kurs

Innføring i kontraktsrett

Kr 7 300,-

Ekskl. Bøker.

Emner

Etter å ha fullført dette yrkesrettede kurset skal du ha kunnskap og ferdigheter knyttet til hva juridisk tenkemåte innebærer og hvilke rettskilder vi har. Formålet er at du skal opparbeide kompetanse i juridisk tenkemåte, evnen til å stille og analysere juridiske spørsmål og løse spørsmålene etter gjeldene rett. Du skal etter å ha fullført kurset ha kunnskap og ferdigheter knyttet til reglene om inngåelse og tolkning av avtaler, samt grunnleggende regler om innhold og oppfyllelse av kontrakter.

obligatorisk

Innføring i kontraktsrett

Kurset Innføring i kontraktsrett gir deg innsikt i juridisk tenkemåte og en grunnleggende forståelse av kontrakter som grunnlag for å regulere et rettsforhold mellom to parter. Hovedfokuset til kurset er å gi deg evnen til å stille, analysere og løse juridiske spørsmål innenfor fagområdene avtale- og kjøpsrett.

Mer informasjon

Læringsmål

  • Forstå hva juridisk tenkemåte innebærer med vekt på evnen til å stille og analysere juridiske spørsmål og løse spørsmålene etter gjeldene rett
  • Bruke og identifisere relevante rettskilder
  • Forstå lovfestede og ulovfestede regler og prinsipper om avtaleinngåelse, herunder om ulike kommersielle avtaleslutningsmekanismer
  • Gjennomgå regler og prinsipper om tolkning av avtaler
  • Oppdatere kunnskap innen forbrukerkjøpslovens regler om forbrukerkjøp

Karrieremuligheter

  • Deg som arbeider meg og ansvarlig for utarbeidelse av kontrakter
  • Ledere og mellomledere som ønsker forståelse for kontraktsinngåelse
  • Selgere, prosjektledere og andre som inngår avtaler med kunder, leverandører eller andre partnere

Finansiering

Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned.

Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen.

Bokliste

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk