Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Høyskole

Internasjonal politikk

I emnet Internasjonal politikk ser vi nærmere på forholdet mellom stater og forholdet mellom stater og andre aktører på den internasjonale arenaen. Vi dykker ned i noen av de mest spennende og utfordrende problemstillingene i internasjonale relasjoner og tar i bruk en rekke virkemidler for å forstå hvorfor stater handler som de gjør. Målet er å komme dypere inn i teorier om internasjonale relasjoner, global styring og statsstyre slik at vi kan bruke verktøyene de tilbyr oss til å studere noen av de største samarbeidsutfordringene det internasjonale samfunnet står overfor.

Studiepoeng

10

Lånekasse­godkjent

Høyskole

Internasjonal politikk

Kr 15 400,-

Beskrivelse

Internasjonal politikk handler om forholdet mellom stater og forholdet mellom stater og internasjonale institusjoner. For å kunne forstå staters motivasjon til å handle som de gjør i det internasjonale systemet, vil emnet først gå dypere inn på relevante teorier som for eksempel realisme, liberalisme og konstruktivisme. Videre vil emnet fokusere på tre hovedtemaer. Først presenteres og analyseres egenskaper ved det internasjonale systemet, der vi vil gå i dybden på enkelte internasjonale organer som er med å forme systemet sammen med stater. Deretter vil økonomiske og politiske konflikt- og samarbeidsformer diskuteres. Stater er å oppfatte som hovedaktørene i det internasjonale system, og hvordan de forholder seg til hverandre på det økonomiske plan er avgjørende for hvordan det internasjonale system virker. Her vil vi se nærmere på internasjonal styring og teorier om samhandling. Det tredje hovedtemaet er migrasjon og politikk, herunder migrasjonspolitikken EU fører. Hvordan migrasjon påvirker dagens internasjonale politiske system er et av temaene vi vil diskutere her.

Når du søker vil du bli sendt videre til Bjørknes Høyskole og skolen vil behandle søknaden din fortløpende. Dersom du får tilbud om studieplass og takker ja, blir du registrert som student ved Bjørknes Høyskole og du vil få nødvendig studieinformasjon.

Obligatoriske emner

Internasjonal politikk (INT1240) Studiepoeng: 10

Internasjonal politikk handler om forholdet mellom stater og forholdet mellom stater og internasjonale institusjoner. For å forstå disse forholdene vil emnet vil ta for seg flere sentrale temaer, som politisk teori, internasjonale institusjoner og økonomisk- og politisk samhandling og styring. Emnet vil også ta for seg euopeisk migrasjonspolitikk som en interessant case på hvordan internasjonal politikk utformes og hvilke utfordringer vi står overfor med tanke på politisk samhandling.

Mer informasjon

Pris

Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned.

Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk