Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Høyskole

Internasjonal politisk økonomi

Internasjonal politisk økonomi (IPØ) tar for seg forholdet mellom politikk og økonomi, stat og marked på globalt nivå. Emnet vil blant annet se på sentrale teorier, den historiske utviklingen av dagens politiske-økonomiske system og de sentrale aktørene. Temaer som finanskrise, økte ulikheter, globalisering og utfordringer knyttet til internasjonale styringsmekanismer vil også bli diskutert.

Studiepoeng

10

Lånekasse­godkjent

Høyskole

Internasjonal politisk økonomi

Kr 15 400,-

Beskrivelse

Dette emnet er en introduksjon til internasjonal politisk økonomi (IPØ); forholdet mellom politikk og økonomi, stat og marked på globalt nivå. Vi undersøker hvilken rolle politikk spiller i utformingen av internasjonal økonomisk politikk, og hvordan internasjonal økonomi påvirker innenrikspolitikk. Første del av emnet vil ta for seg de viktigste teoriene, inkludert liberalisme, neo-merkantilisme og marxisme, før vi videre utforsker den historiske utviklingen av den globale politiske ordenen. 

Vi skal se på hvilken rolle viktige institusjonelle aktører spiller, herunder stater, internasjonale organisasjoner som Verdensbanken og Det internasjonale pengefond, samt transnasjonale selskaper. Vi skal blant annet spørre hvordan deres rolle er i takt med et stadig mer globalisert marked. Vi skal undersøke dagens penge- og finansflyt og handelsmønstre og se hvem som utgjør vinnere og tapere i dagens internasjonale økonomi. I emnets siste del skal vi fokusere på en rekke utfordringer forbundet med dagens globale orden, inkludert en detaljert analyse av årsakene til og konsekvensene av finanskrisen i 2008, den politiske økonomiens rolle med tanke på utvikling og ulikhet, innenrikspolitiske konsekvenser av dagens globalisering, samt IPØ i relasjon til globale miljøutfordringer.

Når du søker vil du bli sendt videre til Bjørknes Høyskole og skolen vil behandle søknaden din fortløpende. Dersom du får tilbud om studieplass og takker ja, blir du registrert som student ved Bjørknes Høyskole og du vil få nødvendig studieinformasjon.

Obligatoriske emner

Internasjonal politisk økonomi (INT2120) Studiepoeng: 10

Dette emnet er en introduksjon til internasjonal politisk økonomi (IPØ); forholdet mellom politikk og økonomi, stat og marked på globalt nivå. Vi undersøker hvilken rolle politikk spiller i utformingen av internasjonal økonomisk politikk, og hvordan internasjonal økonomi påvirker innenrikspolitikk. 

Mer informasjon

Pris

Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned.

Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk