Hopp til hovedinnholdet

Fagskole

Kantinelederskolen

Denne utdanningen kvalifiserer deg til arbeid som leder av kantine, storkjøkken eller tilsvarende i virksomheter innen privat eller offentlig sektor. Dette er andre del av opplæringsprogrammet IK-Mat (Internkontroll Mat), et program innen kantine- og storkjøkkenfag.

Kantinelederskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning med 30 fagskolepoeng.

Fagskolepoeng

30

Innsendinger

18

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Kantinelederskolen

Kr 24 800,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Emner

Kantineledere blir stilt overfor høye krav til resultater fra både ansatte og toppledelse. Denne utdanningen baserer seg på praktiske og relevante situasjoner fra arbeidslivet og gir deg den kompetansen du trenger for å mestre slike krav. Lær om lederens rolle og ansvarsområder, former for lederskap, personaladministrasjon og organisasjonsutvikling.

Se også IK-Mat (Internkontroll Mat)

 

Obligatoriske emner

Kommunikasjon - Kantineleder Fagskolepoeng: 7,5

Kurset Kommunikasjon gir en grundig innføring i forholdet mellom kommunikasjon og informasjon, og gir innsikt i bevisst bruk av ulike kommunikasjonsformer. Videre gir kurset Kommunikasjon bred gjennomgang av møter i arbeidslivet hvor forberedelse, gjennomføring og oppfølging av møter drøftes spesielt. Det legges også vekt på å beherske skriftlig framstilling.

Personaladministrasjon, lover og avtaler - Kantineleder Fagskolepoeng: 7,5

En kantine er en travel arbeidsplass der det kreves tydelighet og ryddighet både omkring arbeidsoppgaver og arbeidsforhold. Personaladministrasjon, lover og avtaler gir en grundig oversikt over de viktigste lovene og avtalene som brukes i arbeidslivet. Videre behandles spesielt personalledelse, personalpolitikk og planlegging, samt de viktigste arbeidsområdene innen feltet personaladministrasjon.

Ledelse og organisasjon - Kantineleder Fagskolepoeng: 7,5

I kurset Kantineleder - Ledelse og organisasjon gis en generell innføring i ulike syn på ledelse og de hovedoppgaver som inngår i profesjonell arbeidsledelse. Det drøftes grundig ulike organisasjonsformer og hvordan disse påvirker organisasjonens funksjon. Kurset er tilrettelagt som nettstudier.

Økonomi Fagskolepoeng: 7,5

Kurset gir en enkel innføring i grunnleggende begreper knyttet til kostnadsteori og økonomisk analyse, samt de vanligste metodene for økonomisk planlegging og økonomistyring.

Mer informasjon

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten:

Kunnskaper

 • Ha kunnskaper om begreper, prosesser og verktøy innen økonomistyring og ledelse som er relevelvant for drift av kantiner
 • Ha kunnskaper innen relevant regelverk, standarder og lovverk innen personal  –og økonomiområdet
 • Ha bransjekunnskap om serveringsbransjen generelt og yrkesfeltet drift av kantiner spesielt
 • Ha kunnskaper om hvordan man kan oppdatere yrkesfaglig kunnskap innen serviceledelse
 • Ha kunnskaper om serveringsbransjen og drift av kantiners betydning i et samfunns- og verdiskapningsperspektiv

Ferdigheter

 • Kunne anvende faglige kunnskaper om ledelse, kommunikasjon, økonomi, og personaladministrasjon til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger som er typiske for drift av kantiner
 • ha ferdigheter i å gjennomføre økonomisk analyse og anvende metoder for budsjettering og lønnsomhetskontroll
 • Kunne finne informasjon om serviceledelse og benchmarking og anvende dette på egen yrkesfaglige problemstilling
 • Kunne kartlegge en situasjon og identifisere problemstillinger knyttet til ledelse og økonomi  identifisere behov for iverksetting av tiltak

Generell kompetanse

 • Har forståelse for yrkes –og bransjeetiske prinsipper innen å lede mennesker som gir av seg selv gjennom å yte service internt og eksternt
 • Kunne utvikle en etisk grunnholdning basert på regel –og lovverk i utøvelse av serviceledelse
 • Kunne utføre serviceledelse etter utvalgte målgruppers behov, både internt og eksternt
 • Kunne bygge relasjoner til egne medarbeidere, øvrige medarbeidere og eksterne målgrupper –de eksterne kundene
 • Kunne anvende kunnskap og ferdigheter på et bredt spekter av økonomiske og ledelsesrelaterte problemstillinger etter utvalgte målgruppers behov

Finansiering

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning.

Her finner du mer informasjon om opptakskrav

Eksamen

Det arrangeres fire eksamener, en i hvert fag. Eksamen kan avlegges to ganger i året.

 • Eksamen nr. 8008 - Kommunikasjon (4 timers skriftlig hjemmeeksamen)
 • Eksamen nr. 8009 - Personaladministrasjon (4 timers skriftlig hjemmeeksamen)
 • Eksamen nr. 8010 - Ledelse og organisasjon (1 dag skriftlig hjemmeeksamen)
 • Eksamen nr. 8011 - Økonomi (4 timers skriftlig hjemmeeksamen)

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 3 eksamener á kr 1 950,-
 • 1 eksamen á kr 2 150,-

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk