Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Høyskole

Konfliktløsning, fredsbygging og konfliktforebygging

Emnet gir en introduksjon til viktige temaer knyttet til konfliktløsning og fredsbygging, samt konfliktforebygging. I dette emnet vil du bli introdusert til ulike tilnærminger til disse temaene, og det vil blant annet bli diskutert hvordan man kan forebygge utbrudd av voldelige konflikter, hvilke metoder man tradisjonelt har brukt for å løse konflikter, og ikke minst hvilke metoder vi kan bruke for å bygge opp et samfunn og sikre varig fred etter endt konflikt. Viktige begreper og temaer som fredsbevaring, fredsbygging, konfliktforebygging, humanitær intervensjon og forsoning er noe av det som vil bli diskutert.

Studiepoeng

10

Lånekasse­godkjent

Høyskole

Konfliktløsning, fredsbygging og konfliktforebygging

Kr 15 400,-

Beskrivelse

Dette emnet vil gir en introduksjon til konfliktløsning og fredsarbeid. Med et geografisk fokus på Tanzania og Øst-Afrika vil emnet fra et kritisk og nyansert ståsted diskutere de mange ulike tiltakene og metoder som benyttes for å håndtere, løse og forebygge konflikter og skape fred i samfunn som har vært rammet av voldelig konflikt. Viktige begreper og temaer er konfliktløsning, konfliktforebygging, fredsbevaring, fredsbygging, humanitær intervensjon og forsoning. Emnet vil også introdusere og diskutere et bredt spekter av fredsaktører, fra høytstående diplomati til grasrotbevegelser, og sivile og militære aktører. Andre interessante temaer som kjønn og fredsarbeid (særlig kvinners rolle i konflikter) og sivil-militær samordning vil også bli gjennomgått og diskutert. Emnet vil også ha en egen forelesning med fokus på Norges rolle i internasjonalt fredsarbeid.

Når du søker vil du bli sendt videre til Bjørknes Høyskole og skolen vil behandle søknaden din fortløpende. Dersom du får tilbud om studieplass og takker ja, blir du registrert som student ved Bjørknes Høyskole og du vil få nødvendig studieinformasjon.

Obligatoriske emner

Konfliktløsning og fredsarbeid (FK1210) Studiepoeng: 10

Noen svært sentrale problemstillinger innenfor freds- og konfliktstudier er hvordan man skal arbeide for å forebygge utbrudd av voldelige konflikter, hvordan man kan løse konflikter som allerede er i gang, og ikke minst hvordan man skal unngå at avsluttede konflikter blusser opp igjen.

I dette emnet vil du bli introdusert for ulike tilnærminger til disse problemstillingene og du vil bli kjent med en rekke ulike aktører som jobber med dette. Viktige begreper og temaer som konfliktløsning, fredsbevaring, fredsbygging, konfliktforebygging, humanitær intervensjon og forsoning er noe av det som vil bli diskutert.

Mer informasjon

Pris

Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned.

Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk