Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Høyskole

Konsulterende psykologi og forskningsmetoder

Emnet dekker historiske perspektiver, ulike forståelsesmodeller og ulik terapeutisk praksis sett opp mot menneskelige utfordringer. Grunnleggende og mer avanserte ferdigheter i henhold til hjelperrollen eller som annen utøver av psykologifaget er fokus i emnet. 

Når du søker vil du bli sendt videre til Bjørknes Høyskole og skolen vil behandle søknaden din fortløpende. Dersom du får tilbud om studieplass og takker ja, blir du registrert som student ved Bjørknes Høyskole og du vil få nødvendig studieinformasjon.

Studiepoeng

15

Lånekasse­godkjent

Høyskole

Konsulterende psykologi og forskningsmetoder

Kr 22 150,-

Beskrivelse

Emnet gir en overordnet innføring i sentrale psykologiske tilnærminger til endringsarbeid. Emnet i sin helhet tar sikte på å gi studentene en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter som er grunnleggende for endring gjennom samtale. Emnet skal gjøre studenten i stand til å forstå en endringsprosess og utvikle noen av de ferdigheter som er nødvendig for å være en effektiv hjelper. 

Emnet dekker også sentrale etiske utfordringer omkring terapeutrollen. Det vil bli undervist på Helsepersonell loven samt skillet mellom en kliniker og andre utøvere av psykologifaget. 

Emnet har til formål a å gi studentene kunnskap om den konsulterende psykologiens plass i samfunnet ved forståelse for grunnleggende ideer, psykologiske teorier og forskning innen konsulterende psykologi. Praktisk bruk av psykologiske metoder og kunnskaper for å løse konkrete oppgaver for å fremme menneskets fungering vil være en viktig del av emnets fokus.

Konsulterende psykologi og forskningsmetoder (15 sp) Studiepoeng: 15

Emnet dekker historiske perspektiver, ulike forståelsesmodeller og ulik terapeutisk praksis sett opp mot menneskelige utfordringer. Grunnleggende og mer avanserte ferdigheter i henhold til hjelperrollen eller som annen utøver av psykologifaget er fokus i emnet.  

Mer informasjon

Pris

Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned.

Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk