Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Søk i dag, start i morgen

Yrkesrettet utdanning/ kurs

Ledelse varehandel

Denne utdanningen gir deg kompetanse til å opptre tryggere og mer effektivt i en handelsbedrift. 

Innsendinger

15

Studietid

Yrkesrettet utdanning/ kurs

Ledelse varehandel

Kr 21 300,-

Ekskl. Bøker.

Beskrivelse

Ledelse varehandel er utviklet i samarbeid med AOF Haugaland. Dette er en kort yrkesrettet utdanning som gir deg teoretiske og praktiske kunnskaper innen ledelse, kundebehandling, økonomistyring, logistikk og markedsføring i varehandelen. Studium legger stor vekt på bransjeforståelse.

Varehandelen er en av Norges største næringer målt i omsetning. Det er bare industrien som sysselsetter flere personer. Bransjen er preget av vekst og omstilling, sterk konkurranse, kjededannelser og internasjonalisering. Behovet for tilførsel av ny kompetanse og nyansettelser er stort, så her er jobbmulighetene mange.

Obligatoriske emner

Arbeidsledelse for varehandelen

I emnet Arbeidsledelse for varehandelen  lærer du hvordan du skaper resultater basert på trivsel og effektivitet i samarbeid med dine medarbeidere.

Arbeidsledelse kalles også for operativ ledelse, og en god operativ leder må kunne ta initiativ, gå foran og vise vei, sette mål, løse konflikter og ta ansvar. Men lederen må også ha myndighet til å ta beslutninger og disponere ressurser innenfor sitt område.

Økonomi i varehandelen

Kurset Økonomi i varehandelen gir en enkel innføring i grunnleggende begreper knyttet til kostnadsteori og økonomisk analyse, samt vanligste metodene for økonomisk planlegging og økonomistyring.

Kommunikasjon i varehandelen

Kurset Kommunikasjon gir en grundig innføring i forholdet mellom kommunikasjon og informasjon, og gir innsikt i bevisst bruk av ulike kommunikasjonsformer. Videre gir kurset Kommunikasjon bred gjennomgang av møter i arbeidslivet hvor forberedelse, gjennomføring og oppfølging av møter drøftes spesielt. Det legges også vekt på å beherske skriftlig framstilling. Kurset er tilrettelagt for nettstudier.

Logistikk i varehandelen

Lagerhold og lagerdrift har innvirkning på bedriftens økonomi på flere måter. Lagerhold skal sikre at bedriften kan levere varer til kunden/markedet ved behov. Finnes ikke varen på lageret i salgsøyeblikket, kan det medføre tapt salg og tapte inntekter. I forbindelse med lagerhold utføres en rekke aktiviteter i lagerdriften. I dette kurset ser vi nærmere på de økonomiske virkningene av disse aktivitetene.

Markedsføringsledelse

Ledere i næringslivet må forstå sine markeder og kjenne sine kundene og deres ønsker og behov.

Dette kurset gir en bred innføring i planlegging og gjennomføring av markedsføring og krever ingen spesielle forkunnskaper.

Mer informasjon

Pris

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Opptakskrav

Ingen formell opptakskrav

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk