Hopp til hovedinnholdet

Korte kurs

Løyvekurs for person- og godstransport (Brev)

Kurset er tilpasset Yrkestransportlovens krav til løyveutdanningen, og er obligatorisk for deg som skal søke løyve. Bestått eksamen er godkjent som dokumentasjon på teoretisk utdanning i henhold til nye forskrifter om løyve for person- og godstransport.

Studiet kan også bestilles som nettkurs.

Innsendinger

10

Studietid

Korte kurs

Løyvekurs for person- og godstransport (Brev)

Kr 20 400,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Emner

Løyve er en offentlig godkjenning for å drive ervervsmessig yrkestransport av gods og person i og utenfor rute. Det er Statens vegvesen som stiller kompetansekravene til deg som skal søke løyve. Det stilles krav til faglig kompetanse, økonomi og vandel.

I samarbeid med lokale partnere tilbyr vi klasseundervisning -  se oversikt over våre partnere her.

Det er Statens vegvesen som utsteder løyve. For å få tildelt løyve må du kunne fremvise:

 • Vitnemål fra løyvekurs
 • Bankgaranti med bevis på økonomisk evne
 • Attest på god vandel (politiattest må vedlegges)
 • Dokumentasjon for godkjent teoriprøve til førerprøven klasse C1 eller D1
 • Bekreftelse fra kommunekasserer, skattefogd og konkursregister i Brønnøysund

Løyvekurs - Taxi
Kurset dekker også kravene til Løyvekurs - Taxi under forutsetning av at søkeren dekker kravene til sertifikatene C1, eller D1.

Obligatorisk

Bransjeteknikk - Løyvekurs Person og Godstransport (Brev)

Kurset i Bransjeteknikk dekker i sin helhet de kravene som Samferdselsdepartementet stiller til faget for å få Løyve for person- og godstransport.

Kurset er ett av de to fag som inngår i læreplanen for VG2 Transport og logistikk.

Bransjeteknikk dreier seg om de krav som stilles til forskriftsmessig bruk av utstyr og transportmidler i transport- og logistikknæringen, og om ivaretakelse av sikkerhet og kvalitet i arbeidsprosessene.

Transport og logistikk - Løyvekurs Person og Godstransport (Brev)

Kurset i Transport og Logistikk dekker i sin helhet de kravene som Statens vegvesen stiller til faget for å få Løyve for person- og godstransport.

Kurset er ett av de to fag som inngår i læreplanen for Vg2 Transport og logistikk.

Transport og logistikk dreier seg om næringens rammebetingelser, kommunikasjon, service og kundebehandling og vurdering av virksomhetens lønnsomhet.

Ledelse og økonomisk styring (Brev)

Mer informasjon

Læringsmål

Løyvekurs - Person- og godstransport er basert på krav til måloppnåelse i henhold til de nye lærerplanene etter "kunnskapsløftet" som trådte i kraft høsten 2007. I tillegg kreves eksamen fra det nasjonale valgfaget Ledelse og økonomisk styring. Dette faget kan også tas i VG1 Service og samferdsel.

Løyvekurs - Person- og godstransport gir deg kunnskap om

 • samferdselsbransjen
 • norsk og europeisk samferdselspolitikk
 • relevante lover og regler
 • helse, miljø og sikkerhet
 • ulike typer forsendelser
 • emballering
 • dokumentasjon
 • informasjonsbehandling
 • betalings- og leveringsvilkår 
 • forsikringsvilkår
 • innføring i kollektivtransport
 • relevante lover og regler
 • takst- og billetteringssystemer
 • service og kundebehandling 
 • løyvehaverens ansvar (både økonomisk og i forholdet til sine medarbeidere)

Finansiering

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Eksamen

Det gis en 3 timers tverrfaglig eksamen i fagene Bransjeteknikk, Transport og Logistikk. I tillegg gis en 2 timers eksamen i faget Ledelse og økonomisk styring. Begge eksamener kan gjennomføres på samme dag. Eksamen arrangeres 11 ganger i året. Påmelding til NKI.

NKI gir standpunktkarakterer i hvert fag basert på innleverte besvarelser. Alle besvarelser må være levert og bestått for å få godkjent løyveutdanningen.

Se eksamensdatoer for 2017 her.

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 2 eksamener á kr 1 950,-

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk