Hopp til hovedinnholdet

Korte kurs

Løyvekurs for person- og godstransport- Tverrfaglig del

Studiet i løyve for person- og godstransport - Tverrfaglig del er beregnet på de som skal søke løyve og allerede har eksamen i ledelse og økonomifag tilsvarende minst videregående skoles nivå fra før. 

Innsendinger

8

Studietid

Korte kurs

Løyvekurs for person- og godstransport- Tverrfaglig del

Kr 11 900,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Emner

Studiet er tilpasset Yrkestransportlovens krav til løyveutdanningen, og er obligatorisk for deg som skal søke løyve. Bestått eksamen er godkjent som dokumentasjon på teoretiske utdanning i henhold til nye forskrifter om løyve for person- og godstransport.

Studiet kan også bestilles som brevkurs

Det er Statens vegvesen som utsteder løyve. For å få tildelt løyve må du kunne fremvise:

 • Vitnemål fra løyvekurs
 • Bankgaranti med bevis på økonomisk evne
 • Attest på god vandel (politiattest må vedlegges)
 • Dokumentasjon for godkjent teoriprøve til førerprøven klasse C1 eller D1
 • Bekreftelse fra kommunekasserer, skattefogd og konkursregister i Brønnøysund

Løyvekurs - Taxi
Kurset dekker også kravene til Løyvekurs - Taxi under forutsetning av at søkeren dekker kravene til sertifikatene C1, eller D1.

Løyve for person- og godstransport - Tverrfaglig del er basert på krav til måloppnåelse i henhold til lærerplanene etter "kunnskapsløftet" som trådte i kraft høsten 2007. I tillegg kreves eksamen fra det nasjonale valgfaget Ledelse og økonomisk styring. Dette faget kan også tas som en del av Vg1 Service og samferdsel.

Løyve er en offentlig godkjenning for å drive ervervsmessig yrkestransport av gods og person i og utenfor rute. Det er Statens vegvesen som stiller kompetansekravene til deg som skal søke løyve, og det stilles krav til faglig kompetanse, økonomi og vandel.

Obligatoriske emner

Bransjeteknikk - Løyvekurs Person og Godstransport

Kurset i Bransjeteknikk dekker i sin helhet de kravene som Statens vegvesen stiller til faget for å få Løyve for person- og godstransport.

Kurset er ett av de to fag som inngår i læreplanen for VG2 Transport og logistikk.

Bransjeteknikk dreier seg om de krav som stilles til forskriftsmessig bruk av utstyr og transportmidler i transport- og logistikknæringen, og om ivaretakelse av sikkerhet og kvalitet i arbeidsprosessene.

Transport og logistikk - Løyvekurs Person og Godstransport

Kurset i Transport og Logistikk dekker i sin helhet de kravene som Statens vegvesen stiller til faget for å få Løyve for person- og godstransport.

Kurset er ett av de to fag som inngår i læreplanen for Vg2 Transport og logistikk.

Transport og logistikk dreier seg om næringens rammebetingelser, kommunikasjon, service og kundebehandling og vurdering av virksomhetens lønnsomhet.

Mer informasjon

Læringsmål

Løyve for person- og godstransport - Tverrfaglig del gir deg kunnskap om

 • samferdselsbransjen
 • norsk og europeisk samferdselspolitikk
 • relevante lover og regler
 • helse, miljø og sikkerhet
 • ulike typer forsendelser
 • emballering
 • dokumentasjon
 • informasjonsbehandling
 • betalings- og leveringsvilkår 
 • forsikringsvilkår
 • innføring i kollektivtransport
 • relevante lover og regler
 • takst- og billetteringssystemer
 • service og kundebehandling 
 • løyvehaverens ansvar (både økonomisk og i forholdet til sine medarbeidere)

Finansiering

Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned.

Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen.

Eksamen

Det gis en 3 timers eksamen i faget Løyve for Person og godstransport- Tverrfaglig del. Eksamen arrangeres 11 ganger i året, og oppmeldingsfristen er 4 uker før eksamen. Alle besvarelsene og eksamen må være bestått for å få fullført emnet.

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 1 eksamen á kr 1 950,-

Bokliste

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos    haugenbok.no.

Studieveiledninger i papirformat

I tillegg til lærebøkene kan du også få de digitale studieveiledningene med innsendingsoppgaver i papirformat. Dette kan være praktisk hvis du skal studere i bilen.

Studieveiledninger i papirformat må bestilles separat:

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk