Hopp til hovedinnholdet

Korte kurs

Løyvekurs for person- og godstransport - Tverrfaglig del (Brev)

Studiet i løyve for person- og godstransport - Tverrfaglig del er beregnet på de som skal søke løyve og allerede har eksamen i ledelse og økonomifag tilsvarende minst videregående skoles nivå fra før. 

Innsendinger

8

Studietid

Korte kurs

Løyvekurs for person- og godstransport - Tverrfaglig del (Brev)

Kr 15 200,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Emner

Studiet er tilpasset Yrkestransportlovens krav til løyveutdanningen, og er obligatorisk for deg som skal søke løyve. Bestått eksamen er godkjent som dokumentasjon på teoretiske utdanning i henhold til nye forskrifter om løyve for person- og godstransport.

Dette kurset er også tilgjengelig som nettkurs.

Det er Statens vegvesen som utsteder løyve. For å få tildelt løyve må du kunne fremvise:

  • Vitnemål fra løyvekurs
  • Bankgaranti med bevis på økonomisk evne
  • Attest på god vandel (politiattest må vedlegges)
  • Dokumentasjon for godkjent teoriprøve til førerprøven klasse C1 eller D1
  • Bekreftelse fra kommunekasserer, skattefogd og konkursregister i Brønnøysund

Løyvekurs - Taxi
Kurset dekker også kravene til Løyvekurs - Taxi under forutsetning av at søkeren dekker kravene til sertifikatene C1, eller D1.

Løyve for person- og godstransport - Tverrfaglig del er basert på krav til måloppnåelse i henhold til lærerplanene etter "kunnskapsløftet" som trådte i kraft høsten 2007. I tillegg kreves eksamen fra det nasjonale valgfaget Ledelse og økonomisk styring. Dette faget kan også tas som en del av Vg1 Service og samferdsel.

Løyve er en offentlig godkjenning for å drive ervervsmessig yrkestransport av gods og person i og utenfor rute. Det er Samferdselsdepartementet som stiller kompetansekravene til deg som skal søke løyve, og det stilles krav til faglig kompetanse, økonomi og vandel.

Obligatoriske kurs

Bransjeteknikk - Løyvekurs Person og Godstransport (Brev)

Kurset i Bransjeteknikk dekker i sin helhet de kravene som Samferdselsdepartementet stiller til faget for å få Løyve for person- og godstransport.

Kurset er ett av de to fag som inngår i læreplanen for VG2 Transport og logistikk.

Bransjeteknikk dreier seg om de krav som stilles til forskriftsmessig bruk av utstyr og transportmidler i transport- og logistikknæringen, og om ivaretakelse av sikkerhet og kvalitet i arbeidsprosessene.

Transport og logistikk - Løyvekurs Person og Godstransport (Brev)

Kurset i Transport og Logistikk dekker i sin helhet de kravene som Statens vegvesen stiller til faget for å få Løyve for person- og godstransport.

Kurset er ett av de to fag som inngår i læreplanen for Vg2 Transport og logistikk.

Transport og logistikk dreier seg om næringens rammebetingelser, kommunikasjon, service og kundebehandling og vurdering av virksomhetens lønnsomhet.

Mer informasjon

Finansiering

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Eksamen

Det gis en 3 timers eksamen i faget Løyve for Person og godstransport- Tverrfaglig del. Eksamen arrangeres 11 ganger i året, og oppmeldingsfristen er 4 uker før eksamen. Alle besvarelsene og eksamen må være bestått for å få fullført emnet.

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

  • 1 eksamen á kr 1 950,-

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk