Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Søk i dag, start i morgen

Yrkesrettet utdanning/ kurs

Markedsføringsledelse

Markedsføring handler om å utvikle og selge varer og tjenester som tilfredsstiller menneskelige behov. Markedsføringsledelse tar for seg alle de emnene som en markedsfører må beherske for å lede dette arbeidet i en moderne organisasjon og i et marked som er i stadig endring.

Innsendinger

3

Studietid

Yrkesrettet utdanning/ kurs

Markedsføringsledelse

Kr 11 000,-

Ekskl. Bøker.

Beskrivelse

Moderne markedsføringsledelse dreier seg om å investere i fornøyde kunder og bygge varige, lønnsomme relasjoner. En slik kunde- eller markedsorientering forutsetter god kunnskap om kundenes ønsker og behov og deres atferd gjennom hele kjøpsprosessen. Et gjennomgangstema i dette kurset er derfor at markedsføringsarbeidet må baseres på grundige markedsundersøkelser og planlegges godt. Dessuten skal markedsføringen være i samsvar med god forretningsskikk.

Obligatorisk

Markedsføringsledelse

Emnet består av tre moduler med en innsending etter hver modul.

Mer informasjon

Læringsmål

Etter avsluttet og bestått utdanning, skal studenten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse hvor:

 • kunnskap er forståelse av teorier, fakta, prinsipper og prosedyrer
 • ferdigheter er evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver
 • generell kompetanse er evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

Kunnskaper

Kandidaten:

 • Har kunnskap om markedsføringsledelse, merkevareledelse og prisstrategi samt ulike verktøy og prosesser som kan brukes for å løse markedsføringsutfordringer i bedrifter, blant annet en modell for markedsplanlegging, merkevarefastsettelse og prisfastsetting
 • Har kunnskap om teorier fra psykologi og økonomi som er relevante for å forstå bytteprosesser og markedsmekanismer i markeder
 • Har innsikt i deler av markedsføringslovgivningen som f.eks. Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)
 • Har kunnskap om markedsføringsbransjen og markedsførerlederollen
 • Kan oppdatere sin kunnskap om markedsføringsledelse gjennom faglig nettverk og elektronisk og trykt litteratur
 • Forstår markedsføringens betydning for salg av varer og tjenester i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan utarbeide en markedsplan
 • Kan anvende en helhetlig modell på praktiske og teoretiske problemstillinger i markedsplanleggingen og i vurderingen av merkevarer
 • Kan pris fastsette produkter i situasjoner med varierende kapasiteter og kapasitetsutnyttelse
 • Kan finne og bruke informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger knyttet til markedsplanlegging, merkevarevurdering og prisfastsetting
 • Kan kartlegge en bedrifts markedssituasjon, identifisere markedsføringsrelevante utfordringer og behov for iverksetting av markedsføringsmessige tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Har forståelse for etiske prinsipper innen markedsføring som hva som er god markedsføringsskikk, krav til presentasjon og dokumentasjon av markedsføring og hva som er god handelsskikk
 • Har utviklet en etisk grunnholdning hvor han eller hun forstår markedsføringens påvirkningskraft og det ansvar som påhviler yrkesutøvelsen
 • Kan lede markedsføringsarbeidet i en liten eller mellomstor bedrift mot definerte segmenter
 • Kan bygge relasjoner med kollegaer og fagfeller internt i virksomheten og på tvers av organisasjoner og bransjer
 • Kan bruke sin kunnskap og ferdigheter om markedsføring til å utvikle metoder og prosesser i yrkesutøvelsen av markedsføringsledelse

Pris

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Opptakskrav

Ingen formell opptakskrav

Studiemateriell

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk