Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Høyskole

Medisinsk grunnstudium, 30 studiepoeng

Studiet gir en innføring i medisinske fag, og passer for deg som ønsker en grunnleggende innføring i kroppens oppbygging, funksjon og sykdommer.

Når du søker vil du bli sendt videre til Bjørknes Høyskole og skolen vil behandle søknaden din fortløpende. Dersom du får tilbud om studieplass og takker ja, blir du registrert som student ved Bjørknes Høyskole og du vil få nødvendig studieinformasjon

Studiepoeng

30

Lånekasse­godkjent

Høyskole

Medisinsk grunnstudium, 30 studiepoeng

Kr 40 900,-

Beskrivelse

Medisinsk grunnstudium (30 sp) dekker de samme fagområdene som medisin grunnfag (60 sp), men går ikke like mye i dybden og passer derfor for de som har behov for en innføring i medisinske fag

Halvårsenheten fokuserer på å forstå sammenhengen mellom kroppens normale funksjoner og hvordan sykdom oppstår. I tillegg har sammenhengen mellom samfunn og helse en sentral plass.

Medisin grunnstudium passer derfor godt for personer med ikke-medisinsk bakgrunn som jobber med noe helserelatert

Studiet er bygget opp av organbaserte emner, og gjennomgår oppbygning, funksjon og sykdomslære for ett og ett organ. På denne måten knyttes emnene tett sammen for å gi best mulig forståelse, læringsutbytte og studieglede.

Medisinsk grunnstudium leveres av Bjørknes Høyskole. Etter fullført og bestått utdanning vil du få karakterutskrift med 30 studiepoeng.

Undervisningen foregår på Qybele, som er Bjørknes e-læringsplattformen spesielt utviklet for nettstudier. Som nettstudent kan du studere når og hvor du vil og det er rullerende opptak hele året.

For høstsemesteret anbefaler vi oppstart i juli, august og september. For vårsemesteret anbefaler vi oppstart i desember, januar og februar.

Obligatorisk

Humanbiologi, nerve og infeksjon Studiepoeng: 10

Emnet gir en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi, fysiologi og sykdomslære. Disse temaene er biokjemi, cellelære, vevslære, genetikk, generell patologi, generell farmakologi, nervesystemet og det endokrine system. Innholdet i dette emnet gir grunnlag for forståelse av de to andre emnene. I tillegg gjennomgås kroppens immunforsvar, samt mikrobiologiske agens og sykdommer de kan framkalle. Prinsippene i medisinsk etikk gjennomgås.

Metabolisme, nevrologi, alder og samfunn Studiepoeng: 10

Emnet gir en innføring i sansefysiologi, sanseorganenes sykdommer, muskel, skjelett og nerve-systemets anatomi og fysiologi, samt sykdommer i disse organsystemene. Videre inngår fordøyelsessystemets funksjon og sykdommer, samt sykdommer hos gamle og unge, inkludert psykiske lidelser. Samfunnsmedisinske aspekter gjennomgås.

Sirkulasjon, væske, respirasjon og reproduksjon Studiepoeng: 10

Temaer for dette emnet er anatomi, fysiologi og sykdomslære for hjerte-kar-blodsystemet, respirasjonssystemet, nyrene, det endokrine system, kjønnsorganene og huden. Dette emnet inneholder et obligatorisk nettkurs i fysiologi som må være godkjent før man kan avlegge eksamen.

Mer informasjon

Læringsmål

Gjennom de tre emnene lærer du to hovedtemaer:

Anatomi og fysiologi:

Først lærer du om hvordan kroppen er bygget opp (anatomi) og hvordan den virker (fysiologi). I denne delen vil vi systematisk gå gjennom alle kroppens organsystemer. Vi begynner med kroppens minste bestanddel: cellen. Her vil du lære om alt fra menneskets arvestoff (DNA), til hvordan elektriske signaler sendes i hjernen. Deretter skal vi gå over til organene som bygges opp av cellene. Vi skal se på hvordan spesialiserte celler kan gå sammen, og danne ulike organer og organsystemer med spennende funksjoner.

Sykdomslære:

Når du etter hvert har lært deg kroppens normale oppbygging og funksjon, er du godt forberedt til å lære om hva som skjer når kroppen ikke fungerer som den skal og sykdommer oppstår. Kroppens sykdommer er studiets andre hoveddel. Du får systematisk lære om sykdommene i de forskjellige organsystemene. Du studerer hvordan sykdommene oppstår, hvilke symptomer de har, hvordan diagnosen stilles, og til slutt hvordan de behandles.

Læringsutbytte

Medisinsk grunnstudium gir totalt 30 studiepoeng, fordelt på anatomi/fysiologi, sykdomslære, legemiddellære, mikrobiologi, samfunnsmedisin og medisinsk etikk.

Kunnskaper:
  • Grunnleggende kunnskap om menneskekroppens anatomi og fysiologi
  • Grunnleggende kunnskap om patofysiologiske mekanismer
  • Grunnleggende kunnskap om de vanligste folkesykdommene i Norge, og kjennskap om andre sykdomsgrupper.
  • Grunnleggende kunnskap om sammenhengen mellom samfunn og sykdom.
 Ferdigheter:
  • Kunne beskrive kroppens oppbygning både på makro- og mikroplanet
  • Kunne forklare sammenhengen mellom anatomisk oppbygning og funksjon, både på cellulært og organ nivå
  • Kunne forklare sammenhengen mellom miljøfaktorer, atferd og sykdomsmekanismer

Pris

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Eksamen

Eksamen arrangeres av Bjørknes Høyskole. Du kan velge mellom stedlig eller nettbasert eksamen. Eksamen kan avlegges to ganger i året, samlet eller hver for seg. Det er ingen eksamensavgift ved ordinær eksamen.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk