Hopp til hovedinnholdet

Medisinsk sekretær

Utdanningen Medisinsk Sekretær er en kontoradministrativ utdanning for helsesektoren, og kvalifiserer primært for arbeid som sekretær ved ulike avdelinger på sykehus og legekontorer. Utdanningen inkluderer opplæring i praktisk laboratoriearbeid (samlinger). Etter endt utdanning skal du kunne arbeide selvstendig og korrekt med kontortekniske oppgaver, og kunne yte service til pasientene som henvender seg til deg.

Studietid

12 mnd

Medisinsk sekretær

Kr 40 500,-

Ekskl. eksamensavgift.

Emner

Les mer om emnene her: Treider Fagskoler

Les mer om utdanningen, samt opptakskrav på Treider Fagskoler. Her finner du også alt av praktisk informasjon vedrørende eksamen, bokliste, betaling etc.

Merk at Treider Fagskoler er ansvarlig for opptak og gjennomføring av utdanningen. Slik går du frem for å søke på Medisinsk sekretær:

  • Søk først om studieplass via søknadsskjema på treider.no.
  • Om du er kvalifisert for opptak vil du bli tatt opp som student ved Treider Fagskoler og få nødvendig informasjon om videre progresjon derfra. 
  • Når du er tatt opp som student hos Treider Fagskoler vil tilgang til nettstudiet skje via "Meld meg på"-knappen på denne siden.

Søkere vurderes for opptak fortløpende.

Obligatoriske emner

Viktig informasjon fra skolen
Anatomi, fysiologi og sykdomslære

Emnet dekker grunnleggende anatomi og fysiologi, samt relevante sykdommer. Undervisningen er tilpasset studenter som ikke har særlig kompetanse innenfor medisin og biologi. Gjennom undervisningen får du kjennskap til oppbygningen og normalfunksjonen til de forskjellige organsystemene i menneskekroppen.

IT - medisinsk sekretær

En medisinsk sekretær må kunne bruke PC-en effektivt. I emnet IT får studentene opplæring i Windows og Office-programvare. Hovedvekten av opplæringen blir lagt på tekstbehandlingsprogrammet MS Word. Programvaren brukes flittig på sykehus, helsehus og legekontor, både direkte og indirekte sammen med annen programvare. Opplæringen vil være i samsvar med det som vil være til nytte i journal- og epikriseskriving, hvor tekstbehandling utgjør en betydelig del.

Medisinsk terminologi

I emnet Medisinsk terminologi får du i hovedsak opplæring i medisinske ord og uttrykk (medisinsk nomenklatur). Dette innebærer en del latinske gloser, grammatikk, kasus, substantivbøying og kjennskap til adjektiver, samt prefikser og suffikser.

Psykologi og etikk

En medisinsk sekretær vil ofte møte pasienter og pårørende i vanskelige livssituasjoner og må kunne imøtekomme ulike menneskers behov for omsorg og hjelp. Det krever forståelse for hvordan livshendelser og sykdom kan innvirke på mennesker. Opplæringen i psykologi legger vekt på å utvikle toleranse, respekt og engasjement i mellommenneskelige forhold.

Kontorfag med journalskriving

Som medisinsk sekretær må du kunne skrive medisinsk dokumentasjon som journaler, epikriser og operasjonsbeskrivelser på en effektivt og korrekt måte. I tillegg får du kjennskap til diverse lover og forskrifter som journalforskriften, pasientrettighetsloven og regler for taushetsplikt.

Du vil bruke kunnskapene du har tilegnet seg i emnene Medisinsk terminologi, IT og Anatomi, fysiologi og sykdomslære.

Du får også opplæring i DIPS som er det ledende EPJ-systemet (elektronisk pasientjournalsystem) som brukes på sykehusene. Opplæringen i DIPS er et e-læringskurs der du først får innføring i ulike temaer, og deretter ser videoer av en bestemt arbeidsoppgave. Til slutt jobber du med oppgaver i en interaktiv simulert database. Der må du klikke på rett knapp/ikon for å komme deg videre. Slik får du testet systemets funksjonalitet i praksis. Opplæringen i DIPS utgjør ca. 100 videoer og interaktive "klikk og lær"-øvelser som hver varer fra 2 til 10 minutter. Opplæringen omfatter:

  • DIPS Basis
  • DIPS Henvisning
  • DIPS Innleggelse
  • DIPS Journal
  • DIPS Somatisk Poliklinikk
Laboratoriearbeid

En medisinsk sekretær må på et legekontor kunne utføre enkle laboratorieoppgaver som f.eks. blodprøvetaking og urinprøveanalyse. Du lærer både teoretisk og praktisk laboratoriearbeid og skal etter endt utdanning ha kunnskap om gjeldende krav til prøvetaking og analyse av prøvematerialer, og på forsvarlig måte kunne utføre slikeundersøkelser, prøver og analyser – oppgaver som er en del av en medisinsk sekretærs arbeidsområde. Det vises og benyttes til enhver tid gjeldende og ledende materiell og utstyr.

Mer informasjon

Karrieremuligheter

De fleste begynner å jobbe på sykehus eller legekontor etter fullført utdanning. I tillegg finnes det mange andre relevante arbeidsplasser, som f.eks. større sykehjem, medisinske utstyrsfirmaer og farmasøytiske firmaer og vikarbyråer som leier ut arbeidskraft til helsesektoren. Medisinske sekretærer arbeider gjerne i en resepsjon eller på legens forkontor. Helsesektoren er omfattende og en utdanning innen administrativ helse vil gjøre deg etterspurt.

Finansiering

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning.

Her finner du mer informasjon om opptakskrav

Om nettstudier

Eksamen

Les mer om eksamen her: Treider Fagskoler

Pris eksamen

  • 1 eksamen á kr 0,-

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk