Søk i dag, start i morgen

Fagskole

Motekommunikasjon

Motekommunikasjon er et intensivt halvårsstudium i moterelatert markedsføring og PR, med særlig fokus på digitale plattformer i sosiale medier!

Studiepoeng

30

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Motekommunikasjon

Kr 60 800,-

Beskrivelse

Motekommunikasjon er et fremtidsrettet og et spennende yrkesfag! Utdanningen kan passe for deg som er selvstendig næringsdrivende og ønsker å leve av blogging og person-branding via digitale plattformer. Sosiale medier har i dag gjort det enklere enn noensinne å skape et levebrød med sin stemme! 

Fundamentet

Utdanningen tilbys både som en stedbasert utdanning, og som en nettbasert utdanning med samlinger. Nettbaserte utdanninger stiller samme høye arbeidskrav til egeninnsats og deltagelse i forelesninger. Forskjellen er at du følger forelesningene via egen datamaskin , i stedet for å sitte i et klasserom

Studiet inneholder rundt 300 undervisningstimer med kreative og merkantile fag. Etter bestått fullført utdanning vil du ha gode praktiske ferdigheter og bred teoretisk kunnskap som gir stødig grunnlag for å løse virkelige arbeidsoppgaver og utfordringer.

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart: 20. august 2019

Studiested: Stedbasert og nettbasert med samlinger hos søsterskole, School of Fashion Industry

Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart.

Varighet: Ett semester heltid eller to semester deltid 

Mer informasjon

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om moterelatert fagterminologi på norsk og engelsk
 • Har kunnskap om de viktigste institusjonene og aktørene i motebransjen og samhandlingenmellom disse
 • Har kunnskap om bransjerelevante digitale plattformer og sosiale medier og deres bruksområder
 • Har innsikt i markedsføringsloven, opphavsrett, regler for annonsering og «Vær Varsom»-plakaten
 • Har kunnskap om hvordan mote kommuniseres i dag og i et historisk perspektiv
 • Har kunnskap om betydningen av kundeforståelse og hvem som er mottaker
 • Kan oppdatere seg på nye fremgangsmåter i kommunikasjon av mote
 • Forstår hvordan kontinuitet mellom kommunikasjon på digitale flater og i fysiske rom skaper merverdi for moteaktøren.

Ferdigheter 

 • Kan anvende relevante digitale plattformer, sosiale medier og fysiske rom til å presentere moteprodukter
 • Kan finne relevant informasjon for å skape eller underbygge en moterelatert historieKan kommunisere en moterelatert historie gjennom visuelle, materielle og skrevne virkemidler,som tekst, bilde og produktplassering
 • Kan kommunisere en merkevare til ulike målgrupper i ulike medier og i fysiske rom
 • Kan søke etter og utveksle informasjon med andre aktører i motebransjenKan kartlegge en butikk/merkevares kommunikasjonsbehov og finne best mulige løsningerdigitalt og i det fysiske rom
 • Kan utvikle innhold for visuell og materiell kommunikasjon på digitale flater og fysiske rom imotesegmentet

Generell kompetanse 

 • Har forståelse for motebransjens yrkes- og bransjeetiske prinsipper innenfor moterelatert kommunikasjon på digitale flater og i fysiske rom
 • Har forståelse for sammenhengen i visuelt utrykk fra Visual Merchandising til tilhørende markedsførings- og PR-aktiviteter på digitale flater og i sosiale medier
 • Har utviklet en etisk og profesjonell holdning til yrkesutøvelsen og bransjen
 • Har kommunikative og sosiale ferdigheter
 • Kan bygge relasjoner med bransjekollegaer og kunder
 • Kan bygge relasjoner med organisasjoner og nettverk innenfor motebransjen samt delta i nettverk utenfor egen bedrift

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning kan du jobbe innenfor butikk, retail og Visual Merchandising, som PR-, agentur- eller showroomassistent, ansvarlig for digitale-/sosiale medier eller kommuniksjonsassistent.

Motebransjen er stadig i vekst med den digitale verden, og det er i dag stor etterspørsel for mennesker med teknisk bakgrunn.

Finansiering

Pris for hele studiet:

Kr. 123.690,-
​​​​​​​Reise og opphold ved praktiske kurs kommer i tillegg.

Vitnemål:

Etter endt studium får du vitnemål og sertifikat som offentlig godkjent Fagtekniker Hydraulikk.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk