Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Fagskoleemner

Ny som leder i detaljhandelen

Ønsker du å gi deg selv et faglig løft som leder, lære nye ferdigheter, bli mer trygg i lederrollen og komme godt ut fra start i din lederkarriere innen detaljhandelen? Da passer dette studiepoenggivende fagskoleemnet godt for deg.

Studiepoeng

14

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskoleemner

Ny som leder i detaljhandelen

Kr 25 600,-

Beskrivelse

Det å bli en god leder, krever selvinnsikt, menneskelig forståelse og aksept av ulikheter.

Her får du etterspurt kompetanse fra næringslivet, som for eksempel relasjonskompetanse, lederkompetanse, og grunnleggende jusforståelse. Dette fagskoleemnet vektlegger erfaringsbasert læring, som gir deg en større bevissthet i rollen som leder, og som vil gi deg en solid faglig tyngde.

Tidligere studenter sier at de har fått økt trygghet i rollen som leder, og større forståelse for hvordan de påvirker andre.

Tilbakemeldinger fra næringslivet, sier at det er mangel på medarbeidere med lederutdanning på frontlinjenivå. Dette fagskoleemnet, består av to delemner – Personalledelse og Jus. Det gjennomføres som nettstudier, men har to obligatoriske samlinger på fire dager i løpet av våren 2021.

Gjennomføring:
 • Nettstudier m/samlinger: denne utdanningen er nettbasert med 2 samlinger i løpet av 6 måneder. Alle samlinger vil være i Oslo. – Neste studiestart er januar 2021

Obligatoriske emner

Jus

I emnet Jus, skal vi lære om hva jus er, og ikke minst hva jus ikke er. Vi vil starte med å se på jussens kilder, rettskildene, og juridisk metode. Deretter vil vi se på avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett, husleierett og markedsføringsrett.

Personalledelse

Emnet skal gi deg en introduksjon til Personalledelse, og bevisstgjøring av rollen din som personalleder; Hvem er jeg som leder? Hva vil jeg som leder? Hvilken type leder vil jeg være? Hvorfor vil jeg være den type leder?

Mer informasjon

NETTSTUDIER MED SAMLINGER

Oppstart nettstudier med samlinger: Januar 2021.

Samlingene vil skje i Oslo.

Ett semester 6 måneder – fra januar 2021 – juni 2021.

Læringsutbytte

Tilegnet kunnskap etter fullført utdanning

Du:

 • Får kunnskap om arbeidslederrollen og kan grunnprinsippene for det å lede mennesker i praktisk arbeid
 • Lærer å beskrive de viktigste hovedfunksjonene innen strategisk ledelse og personalarbeid
 • Får innsikt i arbeidsgangen i en helhetlig personalplanleggingsprosess
 • Får kunnskap om rekrutteringsprosessen fra behov oppstår, til ansettelse og opplæring
 • Lærer å identifisere hva som motiverer/demotiverer ulike typer av medarbeidere
 • Får kunnskap om hvilke plikter og muligheter en butikkleder har ovenfor ansatte ved opphør av arbeidsforholdet, med tanke på attester og uttalelser.
 • Lærer å argumentere juridisk, og løse juridiske problemstillinger knyttet til de mest kjente hovedproblemstillingene innen de ulike emnene
 • Får innsikt i markedsføringslovgivningen og andre krav til salg, reklame og annen markedsføring
 • Lærer sentrale juridiske begrep og å kunne bruke disse i en juridisk sammenheng
 • Lærer de viktigste hovedreglene, og de viktigste unntakene, innen de ulike juridiske emnene
 • Får innsikt i de mest sentrale bestemmelsene i viktige lover, med hovedvekt på følgende: avtaleloven, kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, husleieloven vedrørende leie av kontor/butikklokaler, arbeidsmiljøloven og ferieloven

Ferdigheter

Etter fullført utdanning, kan du:

 • Gjennomføre en rekrutteringsprosess fra A til Å – rett person til rett tid til rett lønn
 • Håndtere personalsaker som kan oppstå i bedriften, motivere ansatte til maksimal arbeidsprestasjon, samt skape, og vedlikeholde, et godt og trygt arbeidsmiljø med lavt fravær
 • Gjennomføre medarbeidersamtaler og følge opp tiltak fra medarbeidersamtaler på en forsvarlig måte
 • Finne og bruke oppdatert relevant fagstoff og informasjon, som sikrer en lovlig og forsvarlig personalbehandling.
 • Kjenne igjen rettslige problemstillinger, og besvare disse på en juridisk akseptert måte
 • Søke opp i juridiske kilder via Lovdata Pro, herunder lover, forarbeid, rettspraksis og juridisk teori som er relevante for den aktuelle problemstillingen

Generell kompetanse etter fullført utdanning

Du:

 • Får god omstillingsevne med respekt og etisk refleksjon for ulike kulturer og respekt for sine omgivelser i et vidt perspektiv
 • Får kunnskap om hvordan du utøver din rolle som butikkleder på en måte som ivaretar sikkerhet og interessene til ansatte, eiere, kunder, leverandører, myndigheter og andre
 • Kan ta ansvar og vise respekt for dine ansatte, samtidig som virksomhetens behov ivaretas
 • Kan følge de normer og regler som gjelder for norsk arbeidsliv.
 • Har holdninger som fremmer respekt for Norges lover og regelverk, og viser disse på en konstruktiv måte som ivaretar hensynet til alle berørte parter
 • Følger normer, regler og prosedyrer som gjelder for arbeidslivet generelt, og for varehandelen spesielt

Yrkesmuligheter

God ledelse, krever livslang læring. Om du kan vise til at du ha gjennomført utdanning innen faget, gir det deg et solid konkurransefortrinn.

Det er en fordel om du har en lederstilling eller assisterende lederstilling fra før. Dette er ikke et krav, men det vil gi deg en ekstra dimensjon i den erfaringsbaserte læringen ved siden av studiet.

Eksempler på stillinger du kan søke på er: Assisterende butikkleder/sjef - butikkleder/sjef – avdelingsleder/sjef i større varehus eller andre områder med personalledelse. Her avgjør tidligere erfaring hvilken type jobber du kvalifiserer deg for.

Pris

Pris for semestret: kr. 23.800,-
Registreringsavgift: kr. 1.800,-
Eksamensavgift er inkludert.
Office 365 er inkludert.

Totalpris: kr. 25.600, -

Lærebøker kommer i tillegg. 

Egne kostnader ved samlinger (transport, overnatting og kost) kommer i tillegg.

Studieemnet er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring, må i tillegg dokumentere kunnskap og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del. 

Det er en fordel om du har en lederstilling eller assisterende lederstilling. Dette er ikke et krav. Men det vil gi deg en ekstra dimensjon i den erfaringsbaserte læringen ved siden av studiet.

Eksamen

Eksamen vil være 12 jan 2021 – En fire timers skriftlig eksamen på nett fra kl. 10.00 – 14.00

All informasjon om eksamen.

Studiemateriell

 • HR-Boka, Åshild Egerdal, 2. utgave, 2019, Gyldendal / ISBN13 9788205524484
 • Lov og rett for næringslivet, Sverre Faafeng Langfeldt, Tore Bråthen, Monica Viken, Stine Winger Minde. 27. utgave, 2020, Fagbokforlaget / ISBN13 9788245034684

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk