Søk i dag, start i morgen

Fagskole

Økonomimedarbeider

Utdanningen kvalifiserer deg som økonomi- og regnskapsmedarbeider i små og mellomstore bedrifter eller organisasjoner. Kombinerer du dette studiet med studiene regnskapsskolen og lønns- og personalskolen kvalifiserer du deg til å utføre praktiske økonomi og regnskapsfunksjoner ved for eksempel et regnskapskontor.

Studiepoeng

30

Innsendinger

14

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Økonomimedarbeider

Kr 27 100,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Beskrivelse

Økonomimedarbeider er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning med 30 studiepoeng.

Økonomimedarbeider er en kort yrkesrettet utdanning som gir deg verdifull kompetanse og en rekke yrkesmuligheter, uavhengig av bransje og sektor.

Knapphet på ressurser og økende konkurranse har tvunget frem et større fokus på kostnadskontroll og økonomistyring i bedrifter og organisasjoner. Økonomimedarbeider gir deg kompetanse til å ivareta disse funksjonene i tett samarbeid med ledelsen, økonomisjef og revisor. Studiet gir deg praktisk kunnskap om regnskap, budsjettering og prognosearbeid, og du lærer å utføre lønnsomhetsberegninger i forbindelse med lagerhold og prosjektarbeid. Det fokuseres også på viktigheten av god økonomistyring i prosjektarbeidet, og du får en grundig innføring i investeringskalkyler og risikoanalyser knyttet til ulike prosjekttyper.

Økonomimedarbeider gir deg også en praktisk innføring i de oppgaver som utføres i forbindelse med årsoppgjøret. Du blir kjent med årsoppgjørets rutiner og lærer å utføre periodisering, verdivurderinger, analyser og avstemminger av resultatregnskap og balanse.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «Treider fagskoler – nettbasert» som lærested. 

Obligatoriske emner

Økonomi for økonomimedarbeider Studiepoeng: 7,5

Kurset Økonomi gir en enkel innføring i grunnleggende begreper knyttet til kostnadsteori og økonomisk analyse, samt de vanligste metodene for økonomisk planlegging og økonomistyring.

Helhetlig logistikk for økonomimedarbeider Studiepoeng: 7,5
Årsoppgjør og verdivurderingsregler Studiepoeng: 7,5

I årsoppgjøret foretas alle verdivurderinger i bedriftens årsregnskap. Disse vurderinger innbefatter en rekke kontrollhandlinger eller avstemminger knyttet til bedriftens resultatregnskap og balanse. Dette faget gir en grundig innføring i de viktigste aktiviteter som gjennomføres i bedriftenes regnskapsavdeling under årsoppgjøret.

Prosjektøkonomi Studiepoeng: 7,5

I faget gjennomgås økonomifagets plass i prosjektarbeidet. Økonomiske kalkyler, økonomistyring og budsjettarbeid er viktige elementer i faget. Kurset er velegnet som nettstudier, og gir en grundig innføring i investeringskalkyler og risikoanalyser knyttet til ulike prosjekttyper.

Mer informasjon

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

 • Kunnskaper om de grunnleggende begreper, prosesser og verktøy innen økonomistyring og logistikkstyring
 • Innsikt i relevante avtaler, lover og regler som gjelder økonomi og logistikkområdet
 • Har bransjekunnskap om logistikk og økonomi og kjennskap til økonomi som yrkesfelt
 • Kjenne til elektroniske økonomioppslagsverk til å oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap
 • Har forståelse for økonomimedarbeiderens betydning i et samfunns –og verdiskapningsperspektiv

Ferdigheter:

 • Kan finne, vurderer og henviser til informasjon og fagstoff innen økonomi og logistikkområdet og fremstiller dette slik at det belyser en problemstilling både praktisk og teoretisk
 • Ferdigheter i å gjennomføre økonomisk analyse og anvende kalkylesystemer og programmer for budsjettering og lønnsomhetskontroll
 • Kan orientere seg i overordnede regelverk, forskrifter og lov for økonomiområdet og bedriftens rutiner innen økonomi og logistikkområdet
 • Kan kartlegge en logistikk -og økonomifaglig situasjon ved hjelp av modeller, identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak

Generell kompetanse:

 • Vise forståelse for at egne verdier og menneskesyn har konsekvenser for yrkesutøvelse i samhandling med mennesker
 • Kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflekterer over egen praksis knyttet til holdninger og verdier og har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket
 • Kan anvende kunnskap og ferdigheter på et bredt spekter av økonomiske og logistikkfaglige problemstillinger etter interne og eksterne målgruppers behov
 • Viser forståelse for viktige indre og ytre rammebetingelser på økonomi -og logistikkområdet for en virksomhet og rammebetingelsenes betydning for etablering, utvikling og endring

Karrieremuligheter

Økonomimedarbeider er en solid og praktisk yrkesrettet utdanning som gir degen rekke yrkesmuligheter, uavhengig av bransje og sektor innenfor økonomi- og regnskapsavdelinger i bedrifter, organisasjoner og for eksempel regnskapskontorer.

Finansiering

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Opptakskrav

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner. 

Eksamen

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 1 eksamen á kr 1 950,-
 • 1 eksamen á kr 2 150,-

Bokliste

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk