Hopp til hovedinnholdet

Høyskole

Personlighetspsykologi

Personlighetspsykologi handler om begrepet personlighet og hvordan ulike teoretiske og faglige leirer forstår og forsker på personlighet

Når du søker vil du bli sendt videre til Bjørknes Høyskole og skolen vil behandle søknaden din fortløpende. Dersom du får tilbud om studieplass og takker ja, blir du registrert som student ved Bjørknes Høyskole og du vil få nødvendig studieinformasjon.

Studiepoeng

10

Lånekasse­godkjent

Høyskole

Personlighetspsykologi

Kr 13 500,-

Beskrivelse

Emnet gir en innføring i de viktigste teoriene med et overordnet fokus på individuelle forskjeller.

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener innen personlighetspsykologi. Sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen disse to fagområdene vil være en viktig del av emnets fokus.

Personlighetspsykologi (10 sp) Studiepoeng: 10

Personlighetspsykologi handler om begrepet personlighet og hvordan ulike teoretiske og faglige leirer forstår og forsker på personlighet. Emnet gir en innføring i de viktigste teoriene med et overordnet fokus på individuelle forskjeller.

Mer informasjon

Finansiering

Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned.

Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen.

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk