Hopp til hovedinnholdet

Fagskole

Praktisk Markedsføring

Praktisk markedsføring er en fagskoleutdanning som omfatter ledelse av markedsføringsarbeidet i en liten eller mellomstor bedrift uavhengig av bransje.

Utdanningen omhandler markedsføringsledelse, prissetting av varer og tjenester, samt hvordan du bygger merkevareverdi. 

Studiepoeng

30

Innsendinger

10

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Praktisk Markedsføring

Kr 27 100,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Emner

Obligatorisk

Markedsføringsledelse (MAL) Studiepoeng: 10

Markedsføring handler om å selge varer, tjenester og ideer og om å investere i fornøyde kunder. En slik kunde- eller markedsorientering forutsetter kunnskap om kundenes ønsker og behov og deres atferd før, under og etter kjøp og bruk av en vare eller tjeneste. De siste årene har stadig nye næringslivsskandaler blitt rullet opp - både i utlandet og her hjemme. Markedsføringen må være i samsvar med god forretningsskikk.

Merkevareledelse (MEL) Studiepoeng: 10

Merkevareledelse er et forholdsvis nytt fagområde som tar på alvor den betydning merkevarer har for både bedrifter og kunder. Emnet har elementer fra både psykologi, sosiologi og økonomi og gir studentene et teoretisk rammeverk å sette erfaringer fra VGS inn i, og videreutvikle disse.

Merkevareledelse omhandler arbeidet med å heve den oppfattede verdien av produkter som selges. Emnet har fokus på hvordan en klar kommunikasjonsstrategi defineres ut fra avsenderens mål og strategier på den ene siden og målgruppens preferanser og kjennetegn på den andre. Videre vektlegges hvordan et merke ledes og utvikles over tid.

Prisstrategi (PRS) Studiepoeng: 10

Emnet omhandler prisstrategi og hvordan bedrifter skal tenke når prisstrategien skal defineres. Det fokuseres på kunder og hvordan bedriftens prisstrategi skal føre produkt og kunde sammen. 

Prissetting som et resultat av konkurransesituasjonen vektlegges. Teorien kobles opp mot det virkelige forretningsliv.

Mer informasjon

Læringsutbytte

Etter avsluttet og bestått utdanning, skal studenten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse hvor:

 • kunnskap er forståelse av teorier, fakta, prinsipper og prosedyrer
 • ferdigheter er evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver
 • generell kompetanse er evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

Kunnskaper

Kandidaten:

 • Har kunnskap om markedsføringsledelse, merkevareledelse og prisstrategi samt ulike verktøy og prosesser som kan brukes for å løse markedsføringsutfordringer i bedrifter, blant annet en modell for markedsplanlegging, merkevarefastsettelse og prisfastsetting
 • Har kunnskap om teorier fra psykologi og økonomi som er relevante for å forstå bytteprosesser og markedsmekanismer i markeder
 • Har innsikt i deler av markedsføringslovgivningen som f.eks. Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)
 • Har kunnskap om markedsføringsbransjen og markedsførerlederollen
 • Kan oppdatere sin kunnskap om markedsføringsledelse gjennom faglig nettverk og elektronisk og trykt litteratur
 • Forstår markedsføringens betydning for salg av varer og tjenester i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan utarbeide en markedsplan
 • Kan anvende en helhetlig modell på praktiske og teoretiske problemstillinger i markedsplanleggingen og i vurderingen av merkevarer
 • Kan pris fastsette produkter i situasjoner med varierende kapasiteter og kapasitetsutnyttelse
 • Kan finne og bruke informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger knyttet til markedsplanlegging, merkevarevurdering og prisfastsetting
 • Kan kartlegge en bedrifts markedssituasjon, identifisere markedsføringsrelevante utfordringer og behov for iverksetting av markedsføringsmessige tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Har forståelse for etiske prinsipper innen markedsføring som hva som er god markedsføringsskikk, krav til presentasjon og dokumentasjon av markedsføring og hva som er god handelsskikk
 • Har utviklet en etisk grunnholdning hvor han eller hun forstår markedsføringens påvirkningskraft og det ansvar som påhviler yrkesutøvelsen
 • Kan lede markedsføringsarbeidet i en liten eller mellomstor bedrift mot definerte segmenter
 • Kan bygge relasjoner med kollegaer og fagfeller internt i virksomheten og på tvers av organisasjoner og bransjer
 • Kan bruke sin kunnskap og ferdigheter om markedsføring til å utvikle metoder og prosesser i yrkesutøvelsen av markedsføringsledelse

Studentens oppnåelse av kunnskaper, ferdigheter og kompetanse blir testet gjennom utdanningens obligatoriske arbeider og avsluttende eksamen. 

Finansiering

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Opptakskrav

Eksamen

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 2 eksamener á kr 2 150,-
 • 1 eksamen á kr 1 950,-

Bokliste

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk