Hopp til hovedinnholdet

Fagskole

Prosjektlederskolen

Denne utdanningen gir deg kompetanse til å lede prosjektarbeid og sikre effektiv og profesjonell gjennomføring av et prosjekt i både små og store bedrifter. Dette er kritisk og etterspurt kompetanse i næringslivet.

Prosjektlederskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir 30 studiepoeng.

Studiepoeng

30

Innsendinger

24

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Prosjektlederskolen

Kr 27 100,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Emner

Prosjektledelse er et eget fagfelt som krever systematikk og kunnskap. Prosjektlederskolen passer for deg som ønsker jobb innen prosjektledelse, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse.

Behovet er stort for ledere og ansatte med nødvendig kompetanse til å organisere, administrere, styre og evaluere små og store prosjekter. Prosjektlederskolen gir deg relevant kunnskap om når det er hensiktsmessig å prosjektorganisere arbeidet, hvordan arbeidet kan organiseres og hvilken organisering som bør benyttes.

obligatorisk

Kommunikasjon - Prosjektlederskolen Studiepoeng: 5

Kommunikasjon handler om samspillet mellom sender og mottaker, og om hvordan en prosjektleder burde kommunisere med medarbeidere i prosjektet, i linjeorganisasjonen og med andre interessenter.

I emnet inngår kommunikasjonsmodeller og viktig teori knyttet til kommunikasjonsfaget. Videre omhandler faget møteledelse og utarbeidelse av viktige dokumenter på arbeidsplassen, samt planlegging og gjennomføring av en presentasjon tilpasset en gitt målgruppe.

Teamarbeid Studiepoeng: 5

Teamarbeid dreier seg om gruppesamarbeid, arbeidsledelse og organisasjonsformer. Videre omfatter faget delegering av arbeidsoppgaver, tilrettelegging av et godt arbeidsmiljø, sammensetning av ulike grupper, håndtering av konflikter i gruppen og arbeidsledelse innenfor gruppen eller teamet.

Teamutvikling Studiepoeng: 5

Teamutvikling dreier seg om hvordan man skal trene, lede og utvikle periodiske og faste team. Videre omfatter faget utvikling av gruppens lagånd og identitet, prosessledelse, problemløsning i gruppen samt coaching av et team.

Prosjektledelse - Prosjektlederskolen Studiepoeng: 5

Faget Prosjektledelse handler om å bygge kunnskaper om og ferdigheter i organisering av prosjektarbeid, samt metoder og oppgaver egnet for prosjektarbeidsformen. Videre omfatter faget kunnskap om aktiv deltakelse i og ledelse av prosjekter. Dette er et fag du kan ta som nettstudier ved siden av din daglige jobb.

Prosjektstyring - MS Project Studiepoeng: 5
Prosjektøkonomi - Prosjektlederskolen Studiepoeng: 5

Prosjektøkonomi omfatter grunnleggende begreper knyttet til kostnadsteori og økonomisk analyse samt de vanligste metodene for økonomisk planlegging og økonomistyring. Videre omfatter faget grunnleggende forståelse for hvordan økonomifaget inngår som en sentral del et prosjektarbeid.

Kommunikasjon - Prosjektlederskolen Studiepoeng: 5

Kommunikasjon handler om samspillet mellom sender og mottaker, og om hvordan en prosjektleder burde kommunisere med medarbeidere i prosjektet, i linjeorganisasjonen og med andre interessenter.

I emnet inngår kommunikasjonsmodeller og viktig teori knyttet til kommunikasjonsfaget. Videre omhandler faget møteledelse og utarbeidelse av viktige dokumenter på arbeidsplassen, samt planlegging og gjennomføring av en presentasjon tilpasset en gitt målgruppe.

Prosjektstyring - MS Project Studiepoeng: 5

Mer informasjon

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kunnskaper om begreper, prosesser og modeller innen kommunikasjon, økonomi og teamarbeid generelt og i prosjekter spesielt
 • Innsikt i relevant regelverk og standardarder for prosjektorganisering, avtaler som regulerer forholdet mellom prosjekteier og prosjektleder samt krav til sammenheng mellom kvalitet, pris og tidsbruk
 • Kunnskaper om prosjektets rolle og funksjon i forskjellige type organisasjoner
 • Kunne oppdatere prosjektfaglig kunnskap
 • Forståelse for betydningen av prosjektorganisering – og gjennomføring av oppgaver i et samfunns –og verdiskapnings perspektiv
 • Kunnskaper om krav til kvalitet, kostnad og tidsbruk og deres sammenheng i prosjektarbeid/ betydning for verdiskapningen i et samfunnsperspektiv

 Ferdigheter:

 • Kunne anvende faglige teknikker for økonomistyring, budsjettering og kostnadskontroll i prosjekter både på teoretisk funderte prosjekter og i praksis
 • Kunne finne fagstoff som er relevant for en prosjektfaglig problemstilling
 • Beherske bruken av et elektronisk prosjektstyringsverktøy til å organisere og følge opp et prosjekt
 • Kjenne igjen oppgaver som egner seg for prosjektorganisering og kunne organisere disse som prosjekter

Generell kompetanse:

 • Forståelse for prosjektfaglige prinsipper
 • Utviklet en etisk grunnholdning til hvorledes prosjektlederen kan utvikle lagånd og lagatferd og systematisk videreutvikle sine medarbeidere gjennom strukturert og bevisst bruk av personlig veiledning/coaching
 • Kunne utføre og lede prosjektfaglige oppgaver i forståelse med prosjekteier og øvrige interessenter, både interne og eksterne
 • Gjennom riktig kommunikasjon bygge relasjoner til prosjektgruppen, prosjekteier og andre interessenter, interne og eksterne
 • Forståelse for prosjektfaglige prinsipper og arbeidsmetoder og kunne vurdere om en oppgave egner seg for prosjektorganisering

Finansiering

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Opptakskrav

Fagbrev, fullført og bestått videregående skole, alternativt realkompetanse: Dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen relevant informasjon.

Her finner du mer informasjon om opptakskrav

Eksamen

Studiet har eksamener:

 • Eksamen 1 (Eks.nr. 8016) er en skriftlig, individuell 4-timers hjemmeeksamen basert på fagene Kommunikasjon, Teamarbeid og Teamutvikling
 • Eksamen 2 (Eks.nr. 8017) er en skriftlig, individuell 1 døgns hjemmeeksamen basert på fagene Prosjektledelse, Prosjektstyring og Prosjektøkonomi. Eksamen 2 forutsetter tilgang til PC, prosjektstyringsverktøyet Goal Director, Word, Excel og Internett.

Begge eksamener arrangeres to ganger i året (vår og høst).

Alle trykte og skriftlige hjelpemidler er tillatt.  

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 1 eksamen á kr 1 950,-
 • 1 eksamen á kr 2 150,-

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk