Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Søk i dag, start i morgen

Fagskole

Prosjektlederskolen

Prosjektledelse er et omfattende fagfelt som krever systematikk og kunnskap. Prosjektlederskolen passer for deg som ønsker å jobbe som prosjektleder, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse.

Studiepoeng

30

Innsendinger

18

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Prosjektlederskolen

Kr 33 000,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Beskrivelse

Prosjektledelse er et eget fagfelt som krever systematikk og kunnskap. Prosjektlederskolen passer for deg som ønsker jobb innen prosjektledelse, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse.

Behovet er stort for ledere og ansatte med nødvendig kompetanse til å organisere, administrere, styre og evaluere små og store prosjekter. Prosjektlederskolen gir deg relevant kunnskap om når det er hensiktsmessig å prosjektorganisere arbeidet, hvordan arbeidet kan organiseres og hvilken organisering som bør benyttes.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

Obligatoriske emner

Kommunikasjon - Prosjektlederskolen Studiepoeng: 5

Kommunikasjon handler om samspillet mellom sender og mottaker, og om hvordan en prosjektleder burde kommunisere med medarbeidere i prosjektet, i linjeorganisasjonen og med andre interessenter.

I emnet inngår kommunikasjonsmodeller og viktig teori knyttet til kommunikasjonsfaget. Videre omhandler faget møteledelse og utarbeidelse av viktige dokumenter på arbeidsplassen, samt planlegging og gjennomføring av en presentasjon tilpasset en gitt målgruppe.

Teamarbeid Studiepoeng: 5

Teamarbeid dreier seg om gruppesamarbeid, arbeidsledelse og organisasjonsformer. Videre omfatter faget delegering av arbeidsoppgaver, tilrettelegging av et godt arbeidsmiljø, sammensetning av ulike grupper, håndtering av konflikter i gruppen og arbeidsledelse innenfor gruppen eller teamet.

Teamutvikling Studiepoeng: 5

Teamutvikling dreier seg om hvordan man skal trene, lede og utvikle periodiske og faste team. Videre omfatter faget utvikling av gruppens lagånd og identitet, prosessledelse, problemløsning i gruppen samt coaching av et team.

Prosjektledelse - Prosjektlederskolen Studiepoeng: 5

Faget Prosjektledelse handler om å bygge kunnskaper om og ferdigheter i organisering av prosjektarbeid, samt metoder og oppgaver egnet for prosjektarbeidsformen. Videre omfatter faget kunnskap om aktiv deltakelse i og ledelse av prosjekter. Dette er et fag du kan ta som nettstudier ved siden av din daglige jobb.

Prosjektstyring - MS Project Studiepoeng: 5

I dette kurset benyttes verdens ledende prosjektstyringsverktøy MS Project. Du lærer å legge inn aktiviteter, ressurser, kostnader og å skrive ut prosjektrapporter.

Prosjektøkonomi - Prosjektlederskolen Studiepoeng: 5

Prosjektøkonomi omfatter grunnleggende begreper knyttet til kostnadsteori og økonomisk analyse samt de vanligste metodene for økonomisk planlegging og økonomistyring. Videre omfatter faget grunnleggende forståelse for hvordan økonomifaget inngår som en sentral del et prosjektarbeid.

Mer informasjon

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kunnskaper om begreper, prosesser og modeller innen kommunikasjon, økonomi og teamarbeid generelt og i prosjekter spesielt
 • Innsikt i relevant regelverk og standardarder for prosjektorganisering, avtaler som regulerer forholdet mellom prosjekteier og prosjektleder samt krav til sammenheng mellom kvalitet, pris og tidsbruk
 • Kunnskaper om prosjektets rolle og funksjon i forskjellige type organisasjoner
 • Kunne oppdatere prosjektfaglig kunnskap
 • Forståelse for betydningen av prosjektorganisering – og gjennomføring av oppgaver i et samfunns –og verdiskapnings perspektiv
 • Kunnskaper om krav til kvalitet, kostnad og tidsbruk og deres sammenheng i prosjektarbeid/ betydning for verdiskapningen i et samfunnsperspektiv

 Ferdigheter:

 • Kunne anvende faglige teknikker for økonomistyring, budsjettering og kostnadskontroll i prosjekter både på teoretisk funderte prosjekter og i praksis
 • Kunne finne fagstoff som er relevant for en prosjektfaglig problemstilling
 • Beherske bruken av et elektronisk prosjektstyringsverktøy til å organisere og følge opp et prosjekt
 • Kjenne igjen oppgaver som egner seg for prosjektorganisering og kunne organisere disse som prosjekter

Generell kompetanse:

 • Forståelse for prosjektfaglige prinsipper
 • Utviklet en etisk grunnholdning til hvorledes prosjektlederen kan utvikle lagånd og lagatferd og systematisk videreutvikle sine medarbeidere gjennom strukturert og bevisst bruk av personlig veiledning/coaching
 • Kunne utføre og lede prosjektfaglige oppgaver i forståelse med prosjekteier og øvrige interessenter, både interne og eksterne
 • Gjennom riktig kommunikasjon bygge relasjoner til prosjektgruppen, prosjekteier og andre interessenter, interne og eksterne
 • Forståelse for prosjektfaglige prinsipper og arbeidsmetoder og kunne vurdere om en oppgave egner seg for prosjektorganisering

Pris

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner. Det anbefales at du har yrkeserfaring som arbeids- eller mellomleder.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del.

Eksamen

Studiet har eksamener:

 • Eksamen 1 (Eks.nr. 8016) er en skriftlig, individuell 4-timers hjemmeeksamen basert på fagene Kommunikasjon, Teamarbeid og Teamutvikling
 • Eksamen 2 (Eks.nr. 8017) er en skriftlig, individuell 1 døgns hjemmeeksamen basert på fagene Prosjektledelse, Prosjektstyring og Prosjektøkonomi. Eksamen 2 forutsetter tilgang til PC, prosjektstyringsverktøyet MS Project, Word, Excel og Internett.

Begge eksamener arrangeres to ganger i året (vår og høst).

Alle trykte og skriftlige hjelpemidler er tillatt.  

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 1 eksamen á kr 1 950,-
 • 1 eksamen á kr 2 150,-

Studiemateriell

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk