Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Høyskole

Psykisk helse i barnehagen (60 sp)

Satsing på barn og unges psykiske helse gjennom forebygging, tidlig intervensjon og behandling står sterkere enn noen gang. Barnehagen er en unik arena for å fremme god psykiske helse hos barn og er den klart største arenaen for tidlig intervensjon og forebygging.

Studiet gir deg studiepoeng fra Bjørknes Høyskole. Når du trykker bestill vil du bli sendt videre til Bjørknes Høyskole og skolen vil kontakte deg direkte for å bekrefte bestillingen. Du vil da bli registrert som student ved Bjørknes og få nødvendig studieinformasjon. 

Studiepoeng

60

Lånekasse­godkjent

Høyskole

Psykisk helse i barnehagen (60 sp)

Kr 81 800,-

Beskrivelse

Kompetanse og relasjoner med barna er avgjørende for barnehagene

Nyere forskning viser at de voksnes kompetanse og relasjonen til barna er avgjørende for barnehagene De voksnes evne til å inngå i sensitive og positive samspill med barna er fremmende for god psykiske helse. Dette stiller store krav til de ansatte sin fagkunnskap, samt evne til å forvalte sentral kunnskap og sentrale ferdigheter

Klinisk barne- og ungdomspsykologi (15 sp) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 15

Klinisk barne- og ungdomspsykologi handler primært om psykiske vansker som inntreffer i de i småbarnsalderen og ungdomsalderen frem til ca 20 år. Studenten vil også lære om sosial, fysisk og kognitiv normalutvikling som skjer i denne perioden. Hovedvekten vil være på psykiske vansker og tilpasninger knyttet til livsendringer, med et forebyggende perspektiv.  

Traume, tilknytning og samspill (15 sp) Studiepoeng: 15

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for utvikling av psykiske vansker hos barn og unge og en grunnleggende forståelse innenfor utvikling av psykopatologi. Emnet har til formål å gi studenten kunnskap og forståelse av hensikten med diagnostikk og vil ha hovedvekt på predisponerende, opprettholdende og beskyttende faktorer.

Konsulterende psykologi og forskningsmetoder (15 sp) Studiepoeng: 15

Emnet dekker historiske perspektiver, ulike forståelsesmodeller og ulik terapeutisk praksis sett opp mot menneskelige utfordringer. Grunnleggende og mer avanserte ferdigheter i henhold til hjelperrollen eller som annen utøver av psykologifaget er fokus i emnet.  

Psykisk helse i barnehagen (15 sp) Kan kjøpes separat

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for hvordan jobbe med psykisk helse hos barn i barnehagen. Emnet fokuserer på forebygging så vel som kokrete tiltak ovenfor utsatt barn og unge. 

Mer informasjon

Karrieremuligheter

Årsenheten passer for de som ønsker å jobbe med barn, eller de som allerede jobber med barn, for eksempel i barnehage eller lignende

Pris

Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned.

Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Eksamen

Eksamen arrangeres av Bjørknes Høyskole. Du kan velge mellom stedlig eller nettbasert eksamen. Eksamen kan avlegges to ganger i året, samlet eller hver for seg. Det er ingen eksamensavgift ved ordinær eksamen.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk