Hopp til hovedinnholdet

Yrkesrettet utdanning/ kurs

Reiseliv: Reisebyrå og turoperatør

Utdanning som gir deg mulighet for en spennende karriere innen en av Norges største næringer. Den kvalifiserer deg til jobber som konsulent i reisebyrå, resepsjonist på et hotell, kundebehandler ved et flyselskap eller destinasjonsselskap, reiseleder hos turoperatør eller cruiserederi.

Velg mellom fordypning i enten Reisebyrå og turoperatør eller Hotell og overnatting, og Reiseliv med samlinger.

Innsendinger

15

Studietid

Yrkesrettet utdanning/ kurs

Reiseliv: Reisebyrå og turoperatør

Kr 24 900,-

Ekskl. Bøker.

Emner

Fordypning i reisebyrå og turoperatør går i dybden på hva forskjellige typer reisebyråer arbeider med. Historikk, hva et reisebyrå er, bedrifters forskjellige typer reisepolicy, hva en travel manager arbeider med, grunnleggende markedsføring for reiselivet, reisebyråkonsulentrollen, turproduksjon, turkalkulasjon og kalkyler. 

Obligatorisk

Reiselivsnæringen

Emnet gir en innføring i reiselivsnæringens oppbygning, organisering, de ulike markeder samt næringens betydning nasjonalt og internasjonalt. Videre gjennomgås Innovasjon Norge og markedsføring av Norge, samt attraksjoner og reiseopplevelsen.

Miljø, trender og EU

Emnet gir en innføring i bærekraftig utvikling i reiselivet, økoturisme og geoturisme samt reiseliv, natur og miljø. Videre gjennomgås trender internasjonalt og nasjonalt. Det behandles også hvorvidt tradisjonelle charterreiser forsvinner. EU og valutaen Euro er detaljert beskrevet. Schengen-avtalen og Schengen-området er også omtalt

Geografi og kulturforståelse

Emnet viser viktigheten av geografikunnskaper og gir en innføring i turistgeografi med turistgeografisk beskrivelse og verdensarven med de 8 norske stedene på UNESCOs liste. Alle norske fylker og byer er med, videre alle land i Europa og utvalgte turistland utenfor Europa. Hva som er politikk har en enkel forklaring, videre forklaring på reiselivspolitikk og hvem som styrer reiselivspolitikken i Norge.

Pakkereiseloven og Reisegarantifondet er utdypet. Videre forklaring på hva som er kultur, identitet, modeller av kultur og uskrevne «lover». Kommunikasjon forklares samt Hofstedes kulturdimensjoner, Lewis’ kulturkategorier og kultursjokket.

Transport, distribusjon og service

Emnet gir en innføring i firedelingen av transportbransjen: jernbane, sjø, vei og luftfart. Delingsøkonomi blir omtalt. Distribusjon er viktig og har vært gjenstand for store endringer. Sosiale medier har endret nordmenns forhold til reiselivet. Forskjellige typer reisebyråer er omtalt.  Klasser på fly er viktig å ha kunnskap om. Tidsutregninger er fremdeles viktig. GDS = Global Distribution System som bl.a. Amadeus er beskrevet. Service er viktig, særlig i reiselivet. Tripadvisor har endret klagebehandlingen. 

Pakkereiser og turproduksjon

Emnet gir en innføring i pakkereiser, app’ene til norske turoperatører, positive og negative faktorer ved charterreiser, selve turproduksjonsprosessen, ulike former for turproduksjon og forskjellige «Inclusive Tours».

Så følger turistens motiver for å delta i pakkereiser, turoperatørenes motiver for å produsere pakkereiser, segmentering og valg av målgrupper, klassifisering av turisten, interessefeltene hos norgesturisten, oppdeling av hovedelementene i natur og kultur og avtaleverket basert på Pakkereiseloven. Kalkyler i turproduksjon og dekningsbidragsanalyser er tatt med i emnet.

Emnet omhandler også guide og reiseleder og turoperatørenes reiselederkurs samt praktiske råd ved guiding.

Mer informasjon

Læringsmål

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

 

Kunnskaper

Kandidaten: 

 • har kunnskap om reiselivsspesifikke begreper, turproduksjonsprosessen og verktøy som anvendes innen reiselivsnæringen
 • har innsikt i pakkereiseloven
 • har kunnskap om reiselivsbransjen og arbeidsoppgaver i reisebyrå og turoperatører
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om destinasjoner og turproduksjon
 • forstår reiselivsnæringens betydning i et samfunns og verdiskapingsperspektiv

 

Ferdigheter

Kandidaten: 

 • kan anvende kunnskap om reiselivsnæringen og turproduksjon i planleggingen og i salgssituasjoner
 • kan anvende kalkyleteknikker og metoder for programutarbeidelse
 • kan finne informasjon om destinasjoner tilpasset utvalgte målgrupper gjennom bruk av litteratur, fagblader og internettsøk
 • kan kartlegge servicesituasjoner og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for typiske situasjoner og problemstillinger i reiselivet som krever etisk overveielse     
 • har utviklet en grunnholdning hvor han eller hun kan håndtere vanlig forekommende situasjoner mellom serviceyter og kunde på en etisk forsvarlig måte
 • kan utføre arbeide ovenfor forskjellige type målgrupper innen reiselivet etter deres behov
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og andre reiselivsaktører
 • kan utvikle turprogrammer

Finansiering

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Bokliste

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk