Skip to main content

Fagskole

Reiselivskoordinator

Vår fagskoleutdanning, Reiselivskoordinator, er en praktisk utdanning som gir deg god kunnskap om reiselivsnæringen. Reiseliv er en av verdens største næringer der du har hele verden som arbeidsplass! Du vil lære mye om de ulike bransjene og deres betydning for samfunnet bl.a. med tanke på å skape arbeidsplasser.

Studiepoeng

60

Studietid

12 mnd

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Reiselivskoordinator

Kr 102 800,-

Beskrivelse

Vi samarbeider tett med næringslivet, og du vil møte mennesker fra bransjen gjennom forelesninger, bedriftsbesøk og de 4-5 ukene du er i praksis. Det er stort fokus på miljø og bærekraft i de ulike emnene, og du vil lære mye om hvordan du på best måte kan bidra til å ta vare på natur og kultur. I løpet av studietiden er vi på flere ekskursjoner og studieturer som du selv er med på å planlegge, gjennomføre og evaluere.

Vi kobler våre studenter opp mot rekrutteringsbransjen, og arrangerer karrieredager to ganger i året. Der får studentene mulighet til å møte de som bemanner, vise frem sin CV og ha et mini-intervju med forskjellige rekrutterere.

Gjennomføring:
  • Stedbasert: denne utdanningen har fast oppstart og tilbys stedbasert i Oslo, Trondheim og Bergen (heltid) - neste studiestart august 2020

Last ned informasjon om Reiselivskoordinator

Emner

Reiselivskunnskap

Emnet er svært relevant og har som hovedmål at studentene etter fullført utdanning skal ha tilstrekkelige kunnskaper til å jobbe i ulike avdelinger innenfor produksjon, operasjon og distribusjon av reiser

Engelsk

Arbeidslivet i Norge blir mer og mer internasjonalt og multikulturelt. Riktig kommunikasjon på engelsk krever at du behersker språket på et profesjonelt nivå. 

Reiselivsnæringen

Emnet gir deg kompetanse om reiselivet som fenomen og næring. Vi tar for oss reiselivets ulike bransjer, fagområder og organiseringen av disse. Emnet plasserer reiselivet som næring i norsk og internasjonalt perspektiv og vektlegger sammenhengen mellom ulike bedrifter i reiselivet.

Hotellarbeid

Emnet gir en generell innsikt og innføring i hotellbransjen. Det er stort fokus på å se utviklingen i bransjen over tid og å følge med på trender i markedene. Det legges vekt på å se overnattingsproduktet fra ulike innfallsvinkler; som ansatt, som gjest og som samarbeidspartner.

Markedsføring

Emnet gir deg innsikt i hvilke aktiviteter som tilhører det mest grunnleggende markedsføringsarbeidet i en reiselivsbedrift

Prosjekt

I første semester skal du gjennomføre et prosjekt. Prosjektet er en obligatorisk gruppeoppgave som skal gi kunnskap om et selvvalgt og relevant tema. 

Praksis

På vårsemesteret skal du være ute i praksis i 4-5 sammenhengende uker. Praksistiden vil bidra til at du får erfaring fra bransjen og dermed bli enda bedre rustet for en jobb etter avsluttet utdanning. Vi gir deg god veiledning i forbindelse med søknad om praksisplass og eventuelle intervjuer.

Ekskursjoner

Vi er opptatt av å ha et tett samarbeid med reiselivsnæringen og i løpet av studieåret arrangeres det ekskursjoner for å gi studentene et virkelighetsnært bilde av den bransjen de utdanner seg innen.

Studieturer

I løpet av utdanningen arrangeres det, ved nok påmeldte, en studietur i Norge i løpet av høsten og en studietur til utlandet i løpet av vårsemesteret. Hovedmålet med disse turene er at studentene skal lære alle elementer ved planlegging og gjennomføring av en gruppereise

Mer informasjon

Studiestart

  • Oslo:  oppstart medio august 2020
  • Trondheim: oppstart medio august 2020
  • Bergen: oppstart medio august 2020

TO SEMESTRE PÅ DAGTID (ett skoleår)
Reiselivskoordinator tilbys med varighet to semestre på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning.

Karrieremuligheter

Utdanningen er svært relevant i dagens arbeidsmarked og mulighetene for jobb er veldig mange. Reiselivsnæringen er en sammensatt næring med mange ulike bedrifter og dermed også et stort antall jobber og funksjoner.

En del studenter får jobbtilbud etter praksisperioden i den bedriften hvor de har hatt praksis, og mange bedrifter tar kontakt med oss mot slutten av studieåret for å rekruttere våre studenter. 

Pris

  • Pris per semester: kr 50.500,- varighet to semestre (1 år)
  • Registreringsavgift: kr 1.800,-
  • Totalt 102.800,-
  • Eksamensavgift er inkludert.
  • Lærebøker kommer i tillegg

Reiselivskoordinator godkjent for lån og stipend i Lånekassen

Kostnadene tilknyttet eventuelle ekskursjoner kommer i tillegg til studieavgiften.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning.

Eksamen

Det gjennomføres eksamen i alle emner. Det må påregnes eksamener både på høstsemesteret og vårsemesteret. Enkelte eksamener er tverrfaglige. Ved bestått eksamen i alle emner utstedes vitnemål.

Som en del av praksisen skal det også skrives en utførlig rapport om praksisperioden og om bedriften du har jobbet i. Rapporten skal synliggjøre at du har god kjennskap til virksomheten. Praksisrapporten skal fange opp alle emnene i utdanningen og er et individuelt arbeid.

Vi benytter ulike vurderingsformer som f.eks. skriftlig skoleeksamen, muntlige presentasjoner, hjemmeeksamen og prosjektarbeid.

All informasjon om eksamen.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk