Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Søk i dag, start i morgen

Fagskole

Resepsjonsledelse

Resepsjonsledelse er en fagskoleutdanning for alle som har ambisjoner om å arbeide i produksjonen og ledelse av primært resepsjonen i et hotell, men mangler formell bakgrunn. Dette gjelder både de som søker seg mot denne type stillinger så vel som medarbeidere som ønsker å kvalifisere seg for et internt opprykk.

Utdanningen fokuserer på arbeidsoppgaver som ledelse, økonomistyring og markedsføring, revenue management og front office management.

Studiepoeng

30

Innsendinger

7

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Resepsjonsledelse

Kr 33 000,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Beskrivelse

Resepsjonsledelse i hotellnæringen innebærer å ha ansvar for oppgaver som reservasjon av overnatting, mottak og registrering av gjester, salg av varer og tjenester, vedlikehold av gjestenes betalingsinformasjon samt koordinering av hotellets ulike avdelinger og funksjoner for å gi de besøkende et best mulig opphold. Denne utdanningen lærer deg terminologien, modellene og arbeidsverktøyene du trenger for å lede og administrere alle disse oppgavene.

Utdanningen gir deg opplæring i grunnleggende emner som ledelse, økonomi og markedsføring samt det mer bransjespesifikke emnet revenue management. Emnet front office management gir deg en solid innføring i de ulike oppgaver som inngår i ledelsen av en hotellresepsjon.

Merk deg at selv om utdanningen har hotellresepsjonen som utgangspunkt, så vil mye av det som læres her kunne overføres til resepsjonsledelse i andre bedrifter og organisasjoner.

Du starter med emnet Ledelse, økonomi og markedsføring.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

Obligatoriske emner

Ledelse, økonomi og markedsføring Studiepoeng: 15

Emnet behandler temaene ledelse, økonomi og markedsføring i sammenheng.

Ledelse gir blant annet en innføring i kommunikasjon, motivasjon, organisasjonspsykologi, HMS-arbeid og psykososialt arbeidsmiljø. Ansettelser, medarbeidersamtaler og oppsigelser vies stor oppmerksomhet. 

Front Office Management Studiepoeng: 10

Front Office Management oversatt til norsk er resepsjonsledelse. Vi definerer hotellets resepsjon som selve nervesenteret i et hotell. Det er vanligvis en gjests første og siste kontakt med hotellets ansatte. 

Arbeidsplassen preges av kommunikasjon med forskjellige type gjester, med medarbeidere i avdelingen og med medarbeidere fra alle øvrige avdelinger. Videre er arbeidsoppgaver av regnskapsmessig karakter, markedsføring og ledelse sentrale.

Emnet tar utgangspunkt i hvordan et fullservicehotell er organisert og behandler alle arbeidsoppgaver det forventes at en leder i resepsjonen på et fullservicehotell behersker. 

Revenue Management Studiepoeng: 5

Revenue management kan forklares som konsepter og analytiske verktøy som brukes for å reservere begrensede ressurser. I et hotells tilfelle innebærer dette å styre ressursene og optimere omsetningen. 

Hoteller trenger medarbeidere som behersker teknikker for å selge: «rett produkt, til rett tid til rett pris til rett segment, for rett periode i rett kanal (Kristiansen, SOP Revenue Management, Thon Hotels, 2014)».

Mer informasjon

Læringsutbytte

Etter avsluttet og bestått utdanning, skal studenten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse hvor:

 • kunnskap er forståelse av teorier, fakta, prinsipper og prosedyrer
 • ferdigheter er evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver
 • generell kompetanse er evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

Kunnskaper

Kandidaten:

 • Har kunnskap om hotellfaglige begreper, prosesser og verktøy som anvendes i utøvelse av ledelse av en hotellresepsjon, som f.eks. modell for styring av servicekvalitet, markedsplanmodell og metodikk for utregning av hotellfaglige nøkkeltall
 • Har innsikt i aktuelle lover, forskrifter og avtaler med særlig betydning for resepsjonsledelse, som f.eks. Arbeidsmiljøloven, HMS-forskriften og hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet
 • Har kunnskap om hotellbransjen, hotellers organisering og resepsjonsfaglige oppgaver 
 • Kan oppdatere sin kunnskap om ledelse, økonomi og markedsføring relevant for hotelledelse med særlig vekt på resepsjon gjennom faglig nettverk og faglitteratur
 • Forstår hotellbransjens rolle som losji- og møteplass for reiseliv og lokalt næringsliv i et samfunns og verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan anvende kunnskap om resepsjonsledelse, økonomi- og markedsføring i planlegging og deltagelse i daglig drift av en hotellresepsjon 
 • Kan anvende relevant metodikk som f.eks. nøkkeltallsformler og prognoseteknikker til å budsjettere hotellbelegg og personalkostnader
 • Kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger knyttet til servicekvalitet og relasjoner ved ledelse av en hotellresepsjon
 • kan kartlegge situasjoner som berører en hotellresepsjon relatert til gjester, personale og eiendom. Identifisere typiske faglige problemstillinger og sikkerhetshensyn, og se behovet for iverksetting av relevante tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Har forståelse for etiske prinsipper ved drift av en hotellresepsjon som f.eks. konfidensialitet, sannferdighet i markedsføringen og tilnærming til kulturelle forskjeller
 • Har utviklet en etisk grunnholdning som setter hotellgjestenes behov i sentrum og samtidig ivaretar medarbeidernes rettigheter og integritet
 • Kan bidra til ledelse av resepsjonsteamet på en slik måte at utførelsen av det daglige arbeidet samsvarer med gjesters, samarbeidspartneres, medarbeideres og hotelleiers forventninger
 • Kan bygge relasjoner med fagfeller i hotellbransjen samt med lokalt næringsliv og andre aktører i reiselivsbransjen
 • Kan utvikle effektive rutiner for gjestebehandling og metoder for salgsaktiviteter knyttet til resepsjonsarbeid

Studentens oppnåelse av kunnskaper, ferdigheter og kompetanse blir testet gjennom utdanningens obligatoriske arbeider og avsluttende eksamen.

Karrieremuligheter

Studentene skal etter endt utdanning være i stand til å arbeide i en hotellresepsjon eller konferanseavdelingen hos de store hotellkjedene hvis studenten ikke har tidligere hotellerfaring og være en kandidat til resepsjonslederjobb hvis tidligere praksis er relevant.

Pris

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav

Det stilles krav om fullført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fullført videregående opplæring er: Fagbrev som resepsjonist.

Realkompetansevurdering - relevant bakgrunn kan være:

 • arbeidserfaring fra hotell uansett avdeling
 • arbeidserfaring fra kundearbeid som inkluderer samhandling med kunder/gjester over tid på et nivå utover salg, demonstrasjon eller håndtering av standardiserte produkter som innebefatter relasjonsbygging mot kunder over tid.
 • utdanning/kurs med avlagt og bestått eksamen på minimum NKR nivå 4 (videregående skole) innen reiseliv, språk, omsorgsarbeid og/eller merkantile fag.
 • frivillig arbeid fra allmennyttig/idealistisk organisasjon hvor arbeidets hovedbeskjeftigelse er arbeid med mennesker.
 • inntil 1 år kan dekkes gjennom utdanning og frivillig arbeid.
 • søker må være minimum 23 år

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller Norskprøven fra Kompetanse Norge med minst nivå B1 på alle delprøver.

Eksamen

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 1 eksamen á kr 1 950,-
 • 1 eksamen á kr 2 300,-
 • 1 eksamen á kr 2 150,-

Studiemateriell

Hvis du foretrekker å ha læreboken Hotel Front Office Management 5th Edition som e-bok, kan du kjøpe den her. I så fall bør du fjerne papirboken fra boklisten hvis du bestiller fra Haugenbok.no. 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk