Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Søk i dag, start i morgen

Fagskole

Salgsledelse

Salgsledelse handler om å skape resultater via andre og det stilles store krav til resultatoppnåelse, samtidig som mellommenneskelige relasjoner skal ivaretas.

Utdanningen er ikke knyttet opp mot en spesifikk bransje, men tar utgangspunkt i kommersielle virksomheter og organisasjoner og egner seg for alle som har salgsansvar.

Studiepoeng

30

Innsendinger

8

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Salgsledelse

Kr 33 000,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Beskrivelse

Salgsledelse handler om å skape resultater via andre, og det stilles store krav til resultatoppnåelse, samtidig som mellommenneskelige relasjoner skal ivaretas.

Utdanningen er bransjeuavhengig, og tar utgangspunkt i kommersielle virksomheter og organisasjoner. Den egner seg for alle som har salgsansvar.

Opptakskrav:

Reglene for opptak til utdanningen følger bestemmelsene i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven). Opptaksgrunnlaget er fagbrev som salgsmedarbeider fra videregående skole. Kvalifiserte søkere blir tatt opp i den rekkefølge de melder seg.

Realkompetansevurdering

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravene kan søke opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. En realkompetansevurdering bygger på dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen informasjon som søker mener er relevant.

For å kunne søk opptak på realkompetansegrunnlag må søkeren som minimum

 • ha 3 år arbeidserfaring med salgsarbeid som innbefatter ansvar for minimum ett salgsområde, segment, produkt eller en salgsarena
 • minimum fylt 23 år i opptaksåret

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge ««NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

Obligatoriske emner

Ledelse, økonomi og markedsføring Studiepoeng: 15

Emnet behandler temaene ledelse, økonomi og markedsføring i sammenheng.

Salgsteknikk Studiepoeng: 7,5

Emnet Salgsteknikk handler om hvordan du systematisk skal kunne planlegge, organisere og gjennomføre målrettet salgsinnsats med utgangspunkt i kundens behov. Begrepet salgsteknikk blir av folk flest ofte forbundet med det selgeren sier til kunden under selve kundemøtet. Å være selger er, som du skal se, mer omfattende en dette.

Salgsledelse Studiepoeng: 7,5

Salgsledelse handler om å skape resultater via andre og det stilles store krav til resultatoppnåelse, samtidig som mellommenneskelige relasjoner skal ivaretas.

Utdanningen er ikke knyttet opp mot en spesifikk bransje, men tar utgangspunkt i kommersielle virksomheter og organisasjoner og egner seg for alle som har salgsansvar.

Mer informasjon

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om ledelse, bedriftsøkonomi og markedsføring samt begreper, prosesser og verktøy som anvendes i salgsarbeid og daglig ledelse av en salgsavdeling eller et selgerteam. F.eks. kjøpsprosessen, salgsprosessen, pris- og kostnadskalkyler og verktøy for kundeoppfølging
 • har innsikt i aktuelle lover, forskrifter og avtaler som omhandler salg, markedsføring og arbeidsforhold. F.eks. Forbrukerkjøpsloven, Kjøpsloven, Markedsføringsloven og relevante deler av Arbeidsmiljøloven, HMS-forskriften og hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet
 • har kunnskap om salgslederrollen uavhengig av bransje og kjennskap til salgsarbeid, kundekontakt, kundebehandling og markedsplanlegging
 • kan oppdatere sin kunnskap om ledelse, bedriftsøkonomi, salgsarbeid og markedsføring gjennom faglige nettverk, nettressurser og litteratur
 • forstår betydningen av salg og salgsarbeid som en del av verdiskapingen i en virksomhet og hvordan denne bidrar til den totale verdiskapingen i samfunnet

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap om salg, markedsføring, ledelse og bedriftsøkonomi på teoretiske problemstillinger under planlegging av salgsaktiviteter og markedsføringsaktiviteter, og praktiske problemstillinger i daglig utøvelse av salgsarbeid og salgsledelse
 • kan anvende relevante faglige verktøy som kundeoppfølgingssystemer, kalkylemodeller, teknikker for salgssamtaler og motivasjonsfaktorer i utøvelse av salg og ledelse av salgsarbeid
 • kan finne informasjon om markedsutvikling, konkurrenter, produktinnovasjon, og fagstoff om salgsarbeid og ledelse som er relevant for eget salgsarbeid og salgsledelse
 • kan kartlegge situasjoner relatert til medarbeidere, samarbeidspartnere, leverandører og kunder, identifisere de faglige problemstillingene i disse og behov for iverksetting av tiltak

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for etiske prinsipper innen salgsarbeid som f.eks. ærlighet, redelighet og etterrettelighet, og hva som er god handelsskikk
 • har utviklet en etisk grunnholdning til ledelse og salgsarbeid, med vekt på hvordan man behandler medarbeidere, samarbeidspartnere, leverandører og kunder
 • har en etisk holdning til selgerens påvirkningskraft i kontakt med kunder
 • kan lede en salgsavdeling eller et salgsteam på en slik måte at det samsvarer med kunders, eiers, medarbeideres og offentlige myndigheters krav og forventninger
 • kan bygge relasjoner med fagfeller i egen virksomhet og på tvers av fag med samarbeidspartnere, leverandører og kunder
 • kan bidra til å utvikle salgsmetoder, salgsmedarbeidere, tjenester og produkter som er av verdi for virksomheten

Karrieremuligheter

Utdanningen er tilpasset medarbeidere som allerede arbeider med ledelsesoppgaver uten formalkompetanse, medarbeidere som ønsker lederansvar gjennom internt opprykk og de som ønsker en kort yrkesrettet formalkompetanse uten å gå veien om høyere studier.

Pris

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Opptakskrav

Reglene for opptak til utdanningen følger bestemmelsene i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven). Opptaksgrunnlaget er fagbrev som salgsmedarbeider fra videregående skole. Kvalifiserte søkere blir tatt opp i den rekkefølge de melder seg.

Realkompetansevurdering

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravene kan søke opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. En realkompetansevurdering bygger på dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen informasjon som søker mener er relevant.

For å kunne søk opptak på realkompetansegrunnlag må søkeren som minimum:

 • ha 3 år arbeidserfaring med salgsarbeid som innbefatter ansvar for minimum ett salgsområde, segment, produkt eller en salgsarena
 • minimum fylt 23 år i opptaksåret

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del.

Eksamen

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 1 eksamen á kr 2 300,-
 • 2 eksamener á kr 2 150,-

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk