Hopp til hovedinnholdet

Skolen avlyser all stedbasert undervisning og legger om til nett! Les mer.

Søk i dag, start i morgen

Fagskoleemner

Salgsteknikk

Salgsteknikk handler om hvordan du systematisk skal kunne planlegge, organisere og gjennomføre målrettet salgsinnsats med utgangspunkt i kundens behov. Begrepet salgsteknikk blir av folk flest ofte forbundet med det selgeren sier til kunden under selve kundemøtet. Å være selger er, som du skal se, mer omfattende en dette.

Studiepoeng

7.5

Innsendinger

2

Studietid

Fagskoleemner

Salgsteknikk

Kr 9 750,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Beskrivelse

Innhold

Emnet er bygd opp slik:

 • Selgerens rolle og om hva som skal til for å være en god selger
 • Forarbeidet en selger må gjøre for å kunne bestemme hvilke kunder han/hun skal satse på og jobbe mot
 • Forberedelsene til et kundemøte
 • Hvordan selgeren skal gå frem på selve kundemøtet, dvs. dialogen med kunden (salgssamtalen)
 • Etterarbeidet etter kundemøtet, bl.a. om å utarbeide tilbud, følge opp ordren og leveransen
 • Hvordan selgeren skal følge opp kunden på lang sikt for å oppnå mersalg og kryssalg basert på kundens behov
 • Hvordan selgeren skal planlegge og strukturere salgsarbeidet generelt på årsbasis, og hvilke salgsverktøy som kan brukes
 • Etikk og moral i salgsarbeidet

Mer informasjon

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om hvilke innsatsfaktorer som påvirker salget
 • har kunnskap om hvordan man skaffer kunder
 • har kunnskap om kundebehandling
 • har kunnskap om kundekontakt
 • har kunnskap om kjøpsprosessen
 • forstår betydningen av- og forskjellene på verbal og ikkeverbal kommunikasjon
 • har kunnskap om behovsavklaring
 • har kunnskap om salgsteknikker
 • har kunnskap om utforming og innhold i tilbud
 • forstår selgerens rolle i virksomheten og i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv · har kjennskap til salgsverktøy

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap om kundekontakt for å kontakte og skaffe kunder
 • kan bruke kunnskap om kundekontakt og kundebehandling til å forberede kundemøter
 • kan bruke kunnskap om kundekontakt og kundebehandling gjennomføre kundemøter og salgssamtaler
 • kan kartlegge kundens behov og identifisere aktuelle løsninger
 • kan skrive salgsbrev og tilbud
 • kan anvende ulike salgsteknikker i salgsarbeidet
 • kan anvende faglig kunnskap til å håndtere kundeklager
 • kan vurdere etiske problemstillinger knyttet til salgsarbeid

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for de etiske prinsipper og utfordringer som ligger til grunn for salg og salgsarbeid
 • kan utføre salgsarbeid med utgangspunkt i både virksomhetens og kundenes behov
 • kan bygge relasjoner med kunder, medarbeidere og salgsteam
 • kan utvikle salgsverktøy og rutiner av relevans for salgsarbeidet samt strukturere salgsarbeidet

Pris

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Opptakskrav

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del.

Eksamen

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 1 eksamen á kr 2 150,-

Bokliste

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk