Skip to main content

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Søk i dag, start i morgen

Fagskoleemner

Salgsteknikk

Salgsteknikk handler om hvordan du systematisk skal kunne planlegge, organisere og gjennomføre målrettet salgsinnsats med utgangspunkt i kundens behov. Begrepet salgsteknikk blir av folk flest ofte forbundet med det selgeren sier til kunden under selve kundemøtet. Å være selger er, som du skal se, mer omfattende en dette.

Studiepoeng

7.5

Innsendinger

2

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskoleemner

Salgsteknikk

Kr 9 750,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Beskrivelse

Kurset er bygd opp slik:

 • Selgerens rolle og om hva som skal til for å være en god selger
 • Forarbeidet en selger må gjøre for å kunne bestemme hvilke kunder han/hun skal satse på og jobbe mot
 • Forberedelsene til et kundemøte
 • Hvordan selgeren skal gå frem på selve kundemøtet, dvs. dialogen med kunden (salgssamtalen)
 • Etterarbeidet etter kundemøtet, bl.a. om å utarbeide tilbud, følge opp ordren og leveransen
 • Hvordan selgeren skal følge opp kunden på lang sikt for å oppnå mersalg og kryssalg basert på kundens behov
 • Hvordan selgeren skal planlegge og strukturere salgsarbeidet generelt på årsbasis, og hvilke salgsverktøy som kan brukes
 • Etikk og moral i salgsarbeidet

Mer informasjon

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om hvilke innsatsfaktorer som påvirker salget
 • har kunnskap om hvordan man skaffer kunder
 • har kunnskap om kundebehandling
 • har kunnskap om kundekontakt
 • har kunnskap om kjøpsprosessen
 • forstår betydningen av- og forskjellene på verbal og ikkeverbal kommunikasjon
 • har kunnskap om behovsavklaring
 • har kunnskap om salgsteknikker
 • har kunnskap om utforming og innhold i tilbud
 • forstår selgerens rolle i virksomheten og i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv · har kjennskap til salgsverktøy

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap om kundekontakt for å kontakte og skaffe kunder
 • kan bruke kunnskap om kundekontakt og kundebehandling til å forberede kundemøter
 • kan bruke kunnskap om kundekontakt og kundebehandling gjennomføre kundemøter og salgssamtaler
 • kan kartlegge kundens behov og identifisere aktuelle løsninger
 • kan skrive salgsbrev og tilbud
 • kan anvende ulike salgsteknikker i salgsarbeidet
 • kan anvende faglig kunnskap til å håndtere kundeklager
 • kan vurdere etiske problemstillinger knyttet til salgsarbeid

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for de etiske prinsipper og utfordringer som ligger til grunn for salg og salgsarbeid
 • kan utføre salgsarbeid med utgangspunkt i både virksomhetens og kundenes behov
 • kan bygge relasjoner med kunder, medarbeidere og salgsteam
 • kan utvikle salgsverktøy og rutiner av relevans for salgsarbeidet samt strukturere salgsarbeidet

Pris

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav

Reglene for opptak til utdanningen følger bestemmelsene i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven). Opptaksgrunnlaget er fagbrev som salgsmedarbeider fra videregående skole. Kvalifiserte søkere blir tatt opp i den rekkefølge de melder seg.

Realkompetansevurdering

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravene kan søke opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. En realkompetansevurdering bygger på dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen informasjon som søker mener er relevant.

For å kunne søk opptak på realkompetansegrunnlag må søkeren som minimum:

 • ha 3 år arbeidserfaring med salgsarbeid som innbefatter ansvar for minimum ett salgsområde, segment, produkt eller en salgsarena
 • minimum fylt 23 år i opptaksåret

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del.

Eksamen

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 1 eksamen á kr 2 150,-

Studiemateriell

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk