Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Søk i dag, start i morgen

Yrkesrettet utdanning/ kurs

Skoleassistent - Kreativt arbeid med barn

Dette er utdanningen for deg som ønsker faglig kompetanse for å jobbe med barn og unge. Du lærer å legge til rette for barn og unges utvikling gjennom kreativ lek og læring. Etter endt utdanning kan du søke arbeid i skolen, skolefritidsordningen og barnehager.

Innsendinger

8

Studietid

Yrkesrettet utdanning/ kurs

Skoleassistent - Kreativt arbeid med barn

Kr 14 300,-

Beskrivelse

Skoleassistent er en yrkesrettet utdanning som gir deg en innføring i samspillet mellom lek og læring, og du får kunnskap om hvordan du kan tilrettelegge læring og selvutvikling gjennom estetiske aktiviteter og uttrykksformer. Utdanningen kvalifiserer deg til å være med i planlegging og gjennomføring av det kreative arbeidet med barn og unge, enkeltvis og i grupper.

Obligatoriske emner

Barnekultur og lek

I dette kurset får du vite mer om hvor viktig det er at barnas egen kultur blir ivaretatt når tilbud skal formes ut og legges til rette.

Viktige sider ved barns lek blir drøftet, når og hvordan barn leker, fri lek i motsetning til styrt lek, de voksnes rolle ved barns lek, lekens betydning for barns personlighet og lek gjennom estetiske aktiviteter.

Læring

I dette kurset starter vi med å se på samspillet mellom lek og læring. Du får et lite innblikk i hvordan ulike pedagogiske retninger har innvirket på undervisning og oppdragelse. Det blir også fokusert på hvordan man kan tilrettelegge for læring gjennom estetiske aktiviteter.

Selvutvikling

I dette kurset starter vi med å se på barns utvikling og hvordan vi fremmer positiv selvforståelse. I tillegg blir det lagt vekt på å utvikle barns toleranse overfor andre barn. Sentrale begreper som vil bli drøftet, er ansvarliggjøring, konfliktløsning, kommunikasjon samt estetiske aktiviteter og uttrykksformer i et utviklingsperspektiv. Vi avslutter med voksenrollen og ser på hva det vil si å være en god omsorgsperson i samspill med barn.

Estetiske uttrykksformer

De estetiske fagene har sine røtter i kunsten. Med et mer gammelmodig uttrykk kalles dette de skjønne kunster og omfatter i hovedsak ballett, teater, musikk og billedkunst. I vår sammenheng bruker vi betegnelsen om de estetiske fagene: dans, drama, musikk og forming.

Det å gi uttrykk for noe krever at man har noe å gi uttrykk for. En viktig del av arbeidet med de estetiske fagene er derfor å få eller skaffe seg inntrykk. Derfor er det å gi barn inntrykk på det estetiske feltet og bevisstgjøre dem om betydningen av disse inntrykkene, en viktig del av arbeidet med estetiske uttrykksformer.

Mer informasjon

Læringsmål

Utdanningen fokuserer på din rolle som assistent i samspillet med barn og unge, og du får kunnskap om barnekultur og hvordan barn og unge kan lære å forstå sin egen rolle i samspill med andre mennesker.

Pris

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Opptakskrav

Ingen formell opptakskrav

Eksamen

Kurset har ikke eksamen.

All informasjon om eksamen.

Studiemateriell

Boken "Estetiske uttrykksforer og skapende virksomhet i begynneropplæringen. Idéhefte", kan bestilles hos Skaff. Klikk her.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk