Studie- og karriereveilederen

Hvilken type er du - velg rett utdanning og jobb!

Orden

Orden

Foretaksom

Foretaksom

Sosial omsorg

Sosial omsorg

Kunstnerisk

Kreativ

Praktisk-teknisk

Praktisk-teknisk

Naturfaglig

Naturfaglig

Kultur og samfunnsfaglig

Kultur og samfunnsfaglig

Vi er opptatt av at alle skal havne på rett hylle! Mye mer enn at du velger studier hos oss. Det finnes tusenvis av utdanninger og yrker, og vi mener det er viktig at du skal finne noe som passer for akkurat deg! Noe som gjør at du lykkes med å nå dine mål. I samarbeid med Profråd og NTNU-sertifiserte karriereveiledere tilbyr vi derfor nå et av Europas mest anerkjente verktøy for å hjelpe deg med utdannings- og karrierevalg, tilpasset deg og dine interesser - helt uavhengig av studietilbudet hos NKI.

Hva er Studie- og karriereveilederen?

Studie- og karriereveilederen hjelper deg å finne nye utdannings- eller yrkesmuligheter. Det er ikke uvanlig å stå fast mellom flere studieretninger, eller stille seg spørsmål om man har valgt riktig yrke. Denne kartleggingen vil hjelpe deg et skritt nærmere på veien. Kartleggingen består av 220 spørsmål og en samtale med veileder. I løpet av samtalen vil du og din veileder gå nøye gjennom kartleggingen, steg for steg. Når samtalen er gjennomført vil du ha et klarere bilde av hvilken studieretning eller yrkeskarriere du burde velge med tanke på dine interesser og evner.

Slik fungerer det:

1

Gjennomfør grundig kartlegging av evner, interesser og erfaringer.
(Online - ca. 60 min)

2

Personlig samtale med en av våre sertifiserte karriereveiledere.
(Online eller hos NKI)

3

Klar til å starte din målrettede reise.

Profråd

Profråd er et forskningsbasert karriereverktøy som er utviklet over de siste 30 år av PhD Oskar Solberg tidligere forsker ved NTNU. Det er NTNU som sertifiserer veiledere og har ansvar for faglig utvikling. Profråd er under kontinuerlig videreutvikling og har et formelt samarbeid mellom Institutt for Pedagogikk og livslang læring og rådgivningsvitenskap ved NTNU.

Gjennom kartlegging og profesjonell veiledning kan veisøkere gjøre et sikrere utdannings- eller yrkesvalg. Profråd som verktøy tilfredsstiller de strengeste krav til metodikk og har et meget presist resultat som med over 90 prosent sannsynlighet kartlegger dine interesser- og karrieremuligheter.

Denne kartleggingen er for deg som…

 • er usikker på valg av studier og hva du skal bli
 • har yrkeserfaring, men ønsker økt bevissthet om egen kompetanse og muligheter
 • vil komme i gang etter noen år hjemme
 • er i en omstillingsprosess eller er arbeidsledig
 • må endre karriere av helsemessige årsaker
 • søker faglig påfyll, men er usikker på hva du bør ta

Dette svarer kartleggingen på:

 • evner du ønsker å utvikle og anvende i fremtidig jobb
 • valg av yrkesverdier som er viktig for deg
 • hvor beslutningsdyktig er du basert på rasjonalitet, intuisjon eller avhengighet til andre
 • spennet mellom din tilpasningsevne og behovet for selvhevdelse
 • utdanning- og yrkeserfaring
 • utdanning- og jobbønsker

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk