Hopp til hovedinnholdet

Fagskole

Psykisk helsearbeid

Fagskole utdanning i psykisk helsearbeid gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med psykiske plager og lidelser. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre tjenesteytere, brukere og pasienter.

Fagskolepoeng

60

Innsendinger

26

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Psykisk helsearbeid

Kr 0,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Emner

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid er godkjent av NOKUT og gir 60 fagskolepoeng. Utdanningen krever 10 ukers (350 timer) praksis og avsluttes med en obligatorisk fordypningsoppgave.

Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig og når plassene tildeles. NKI har løpende kontakt med fylkeskommunene om tildeling av plasser. Se listen over ledige studieplasser og med oppstart høsten 2017.  Gjør oppmerksom på at fagskoleutdanning i helsefag ikke fører frem til autorisasjon som helsepersonell. 

Studiet har oppstart to ganger i året, og er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon.

Studiestart for høsthalvåret er 28. september og 28. februar for vårhalvåret. 

Søknadsfrister

Søknadsfrist for opptak høstsemester: 28. september

Søknadsfrist for opptak vårsemester: 28. februar

Behandlingsperiode for opptak til høstsemesteret er i perioden 1. juli - 28. september.

Behandlingsperiode for opptak til vårsemesteret er i perioden 10. januar - 28. februar.

Søknader behandles fortløpende, forutsatt at alle kriterier til dokumentasjon er oppfylt.

Gå til påmeldingsknappen for å sende din søknad i dag. Påse at du sammen med din bestilling laster opp relevant dokumentasjon, samt motivasjonsbrev for å vurderes til opptak. 

Utdanningen er også tilgjengelig som ordinært studium med fri oppstart.

Studiet er finansiert av Helsedirektoratet.

Obligatorisk

Felles grunnlag for fagskoleutdanninger Fagskolepoeng: 14
Grunnlagstenkning og lovverk Fagskolepoeng: 8

Kurset inngår i helsefagskolen Psykisk helsearbeid.

Psykiske lidelser, behandling og tiltak Fagskolepoeng: 16

Kurset inngår i helsefagskolen Psykisk helsearbeid.

Kommunikasjon, samarbeid og relasjon Fagskolepoeng: 8

Kurset inngår i helsefagskolen Psykisk helsearbeid.

Praksisstudier og fordypningsoppgave Fagskolepoeng: 14

Kurset inngår i helsefagskolen Psykisk helsearbeid.

Praksisstudiet er en integrert, viktig og obligatorisk del av fagskoleutdanningen og har en varighet på 10 uker (i alt 350 timer). Praksisstudiet skal i utgangspunket gjennomføres som en sammenhengende periode.

Mer informasjon

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap

 • Kunnskap om fagbegreper, ulike verktøy for kommunikasjon, forebygging og prosesser for behandling innenfor psykisk helsearbeid.
 • Innsikt i lovverk og forskrifter som regulerer arbeidet med psykisk syke brukere/pasienter
 • Kunnskap om fagfeltet psykisk helsearbeid, hvilke tiltak som finnes for personer med psykiske lidelser, og har kjennskap til hvordan disse er organisert.
 • Kunnskap om ulike psykiske lidelser og kan holde seg faglig oppdatert innen fagfeltet
 • Kunnskap om betydningen av psykisk helsearbeid og legge til rette for gode omsorgstiltak for personer med psykiske lidelser, og betydningen det har for enkelt individet og samfunnet.

Ferdigheter

 • Søke etter og bruke informasjon fra ulike kilder til egen faglig utvikling
 • Anvende kunnskap om brukermedvirkning i ulike problemstillinger og anvende miljøterapautiske metoder i sitt arbeid
 • Anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Kartlegge og identifisere faglige problemstillinger innen psykisk helsearbeid og med utgangspunkt i eget faglig ståsted kunne iverksette tiltak for personer med psykiske lidelser.

Generell kompetanse

 • Forståelse for etiske utfordringer og dilemmaer innen psykisk helsearbeid
 • Utviklet en etisk grunnholdning og forståelse for hvilke prinsipper som ligger til grunne i arbeid med personer med psykiske lidelser
 • Forståelse og innsikt for å legge til rette for individuelle behov
 • Bygge relasjoner med fagfeller og på fellesfaglig og tverrfaglig plan
 • Forståelse for at egen atferd og kommunikasjon som arbeidsmetode vil ha betydning for psykisk syke brukere/pasienter
 • Forståelse for betydningen av veiledning på konkrete faglige problemstillinger for egen faglig utvikling

Finansiering

Utdanningen er finansiert av Helsedirektoratet og derfor gratis for studentene. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig.

Opptakskrav

Eksamen

Informasjon om eksamen

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 14 dager før eksamensdato. 

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 5 eksamener á kr 0,-

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk