For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Si ifra!

NKI skal være et godt sted å være og et godt sted å arbeide og lære. Vi er avhengig av dine tilbakemeldinger for å gjøre studiehverdagen og arbeidsdagen din best mulig. Vår oppfordring er derfor at du sier ifra!

Hos oss ønsker vi å ha en kultur som er preget av ansvar og åpenhet ihht NKIs Etiske retningslinjer. Å si ifra om ting som ikke fungerer, uønskede hendelser, ulykker/nestenulykker, samt varsle om kritikkverdige forhold inngår som virkemidler for å utvikle et godt og forsvarlig arbeids,- og studiemiljø. 

Om saken gjelder forhold med akutt fare for liv og helse, vennligst ta kontakt med gjeldende nødetat.
Om saken gjelder forhold som må håndteres umiddelbart av NKI, ta kontakt med oss via våre nettsider.

Når du trykker på de ulike valgene i boksen "Hva gjelder saken" får du opp en forklaring på hva kategorien kan romme. Om du ikke finner en kategori som passer, finnes det en egen kategori som heter Annet. For alle kategoriene blir din innmelding sendt sikkert og kryptert, slik at ingen andre enn mottaket kan lese innholdet. Det betyr ikke at du blir anonym, men at saken blir behandlet som konfidensiell av mottakspersoner som har taushetsplikt.

Saken blir håndtert i henhold til aktuelle regler i arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven, personopplysningsloven, offentlighetsloven og annet relevant regelverk.

Her kan du fylle inn kontaktskjemaet til vår Si ifra - ordning. 

Du kan gi tilbakemelding om store og små saker, og du kan gi både ris og ros. Alle henvendelser blir lest og besvart.

Si ifra