For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Eksamen

Her har vi samlet alt du bør vite om eksamen ved NKI.

Eksamensdatoer

Eksamensplan for perioden vår 2022.

For eksamensplan for fagskolene innen helse og oppvekst gå til MedLearns nettside.  

Oppmelding til eksamen fleksibel oppstart

Er du student på en utdanning med fleksibel oppstart, har du selv ansvar for å melde deg opp til eksamen og betale eksamensavgift for de aktuelle eksamenene.
Meld deg opp til eksamen her.

Oppmeldingsfrister: 15. mars (vårsemesteret) og 15. oktober (høstsemesteret) med enkelte unntak.

Oppmelding til eksamen er bindende. Det vil si at når du er oppmeldt, må du betale eksamensavgift enten du velger å gå opp til eksamen- eller ikke. Eksamensavgiften kan refunderes dersom frafall skyldes dokumentert sykdom, eller ved helt spesielle behov.

Eksamensformer på nettstudier med fleksibel oppstart

Dersom du er student på et nettstudium med fleksibel oppstart, vil eksamen avlegges som hjemmeeksamen. Du får tilsendt en lenke på e-post med tilgang til eksamen 1 time før start. Selve tilgangen til eksamensoppgaven, åpner når eksamen starter (se eksamensplanen). Hjemmeeksamen starter enten 10:00 (under 6 timers varighet), eller 12:00 (over 6 timers varighet). Du leverer besvarelsen i lenken du har mottatt, og må krysse av på egenerklæringsskjemaet.

Forkurs

Forkursets eksamener er alle stedbaserte, og arrangeres i mai/juni hvert år.

Privatist

Eksamener i fag fra videregående skole, arrangeres av fylket ditt ved lokale videregående skoler.

Oppmelding til eksamen på studier med fast oppstart

På utdanninger med fast oppstart, er du allerede oppmeldt på alle eksamener, med mindre du selv melder deg av senest 2 uker før eksamensdatoen.

Eksamensformer på studier med fast oppstart

Skriftlig

Du vil se en lenke i Canvas (skolens digitale læringsplattform), som gir tilgang til eksamensoppgaven og opplasting av eksamensbesvarelsen. Tidspunkt for eksamensstart og innleveringsfrister finner du på publisert timeplan.

Muntlig

Det er to typer muntlig eksamen Alternativ 1: Et kort foredrag av et emne valgt dagen før, etterfulgt av spørsmål fra sensor. Alternativ 2: Du og en medstudent blir gitt et tema som dere skal diskutere mens sensor observerer, for så å besvare spørsmål. Karakteren blir gitt samme dag.

Prosjekt

Prosjektarbeidet er en større gruppeoppgave med fokus på samarbeid og faglig forståelse av et selvvalgt tema, knyttet opp mot fagemner som er relevante for utdanningen. Det gis en samlet vurdering av hele prosjektgruppen.

Semesteroppgave

For regnskapsstudiene, avsluttes hvert semester med en større oppgave som du har flere uker til å jobbe med. Denne vil trekke inn tema fra resten av studiet.

Andre eksamensformer kan være f.eks. praktiske prøver, mappeinnleveringer, presentasjoner, eller større innsendingsoppgaver. Disse får du nærmere informasjon om i studieplanene for utdanningene der dette gjelder.

Bransjekunnskap
På noen av fagskoleutdanningene med fast oppstart, skal du har emnet, Bransjekunnskap. Emnet kan gjennomføres på to måter:

  1. Du kan selv finne deg en selvvalgt bransjerelatert virksomhet, der du til sammen deltar 160 timer (eventuelt flere bedrifter og til sammen 160 timer), og ut fra dette lage en rapport. Bedriften må godkjennes av skolen.
  2. Du kan velge å gjøre en bransjerelevant oppgave gjennom skolen.

Eksamen på forkursene våre
Her finner du mer informasjon om eksamen om du skal ta forkurs.  

Eksamen på Videregående skole

Her finner du informasjon om eksamen på videregående skole

Tilrettelegging av eksamen

Søknad om tilrettelegging av eksamen må leveres til eksamen@nki.no senest 6 uker før eksamen.

Søknaden vurderes ut ifra dokumentasjon, og må inneholde bekreftelse fra sakkyndig, for eksempel legeattest, uttalelse fra psykolog eller logoped, samt en beskrivelse av hva du trenger tilrettelagt. Avhengig av årsaken det søkes tilrettelegging for, kan skolen innvilge tilrettelegging for hele studieløpet.

Tar du eksamen et annet sted enn hos oss, tar NKI kontakt med eksamenslokalet for praktisk tilrettelegging.

Tilrettelegging kan inkludere:

  • Forlenget tid
  • Spesielle hjelpemidler
  • Alternativ eksamensform
  • Eget rom (for stedbaserte eksamener)

Vi anbefaler at du sender inn søknad med dokumentasjon samtidig som du melder deg opp til studiet eller eksamen.

Hjelpemidler under eksamen

Om ikke annet er spesifisert på eksamensoppgavens forside, eller i oppgavens instruks, er alle hjelpemidler tillat.

Dette inkluderer ikke samarbeid med andre.

Eksamenstips

På bloggen vår, finner du mange gode tips til studieteknikk, og forberedelser til selve eksamensdagen. Les mer på bloggen.

Eksamensreglement

Som eksamenskandidat, plikter du å gjøre deg godt kjent med eksamensreglementet i god tid før du møter til eksamen.

Studiereglement for fagskoleutdanninger

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng

Vitnemål og kursbevis

Etter at du har fullført og bestått alle innsendinger og eksamener, vil du få tilsendt vitnemål eller karakterutskrift.

Fagskole

Når du har fullført og bestått alle innsendinger og eksamener, vil du motta vitnemål. På vitnemålet vil det stå eksamenskarakterer og oppnådde studiepoeng.

Vitnemål utstedes fortløpende etter endt klagefrist.

Fagskoleemner med studiepoeng

Når du har fullført og bestått alle innsendinger, arbeidskrav, og eksamen i et fagskoleemne, vil du bli tilsendt en karakterutskrift.

Yrkesrettete studier

Når du har fullført alle innsendingsoppgaver, vil du motta kursbevis.

For kurset, Kontormedarbeider, er det en avsluttende eksamen som må gjennomføres og bestås.

På kursbeviset vil det stå resultater på innsendingsoppgaver og ev. eksamen.

Karakterutskrift

Studenter som har fullført deler av studiet, kan be om å fa tilsendt karakterutskrift.

Finn fagkodene

Her finner du fagkoder for eksamen.