For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Her finner du alt du bør vite om eksamen ved NKI Nettstudier. Du finner informasjon om eksamensform, datoer for eksamen, oppmelding, reglement og eksamensavgift, og om hvordan eksamen fungerer som nettstudent. 

Her finner du eksamensdatoene: Eksamensplan våren 2023

 

For fleksibel oppstart: 

Eksamen arrangeres 2 ganger i året, og du velger selv om du melder deg opp til våren eller til høsten - eller om du fordeler de på både vår og høst.

 

Påmelding for studenter i Canvas:

Du melder deg på via et eget påmeldingsskjema. I skjemaet må du fylle inn to felt:

  1. Eksamenskoden på eksamenen du skal melde deg på til (se eksamensplanen under).
  2. Studentmailen din (studentnummer@edu.nki.no).

Dersom du skal melde deg på til flere eksamener dette semesteret må du fylle inn skjemaet en gang per eksamen. Etter at du har meldt deg på vil du få tilsendt en bekreftelse på e-post til studentmailen din.

Eksamensplan med datoer og eksamenskoder finner du her: Eksamensplan høst 2022

Påmeldingsskjema for studenter i Canvas: Påmeldingsskjema

 

Påmelding for studenter i Linki: 

Du melder deg på til eksamen via Linki, eller via nki.no under «Logg inn» øverst i høyre hjørne. Se under «Eksamenspåmelding» nederst i boksen som åpner seg.

 

For fast oppstart: 

På utdanninger med fast oppstart, er du allerede oppmeldt på alle eksamener, med mindre du selv melder deg av senest 2 uker før eksamensdatoen.

Skriftlig eksamen

Alle skriftlige eksamener gjennomføres på nett, og kan gjennomføres hjemmefra. Du velger selv hvor du vil sitte så lenge du har tilgang til alt du trenger; datamaskin, internett, og et rolig arbeidsmiljø.

Muntlig

Det er to typer muntlig eksamen:

Type 1: Et kort foredrag av et emne valgt dagen før, etterfulgt av spørsmål fra sensor.

Type 2: Du og en medstudent blir gitt et tema som dere skal diskutere mens sensor observerer, for så å besvare spørsmål. Karakteren gis samme dag.

Prosjekt

Prosjektarbeidet er en større gruppeoppgave med fokus på samarbeid og faglig forståelse av et selvvalgt tema, knyttet opp mot fagemner som er relevante for utdanningen. Det gis en samlet vurdering av hele prosjektgruppen.

Semesteroppgave

For regnskapsstudiene, avsluttes hvert semester med en større oppgave som du har flere uker til å jobbe med. Denne vil trekke inn tema fra resten av studiet.

Andre eksamensformer kan være f.eks. praktiske prøver, mappeinnleveringer, presentasjoner, eller større innsendingsoppgaver. Disse får du nærmere informasjon om i studieplanene for utdanningene der dette gjelder.

Bransjekunnskap

På noen av fagskoleutdanningene med fast oppstart, skal du ha emnet Bransjekunnskap. Emnet kan gjennomføres på to måter:

  • Du kan selv finne deg en bransjerelatert virksomhet, der du til sammen hospiterer i 160 timer, og ut fra dette lager en rapport. Bedriften må godkjennes av skolen.

Du kan velge å gjøre en bransjerelevant oppgave gjennom skolen.

Eksamen i fag fra Forkurs bachelor ingeniør, arrangeres i mai/juni hvert år, og disse er stedbaserte.

Vi tilbyr alle studenter å avlegge eksamen i våre lokaler i Oslo. Du trenger ikke å avtale på forhånd hvis du skal avlegge eksamen i våre lokaler. Hvis du bor langt unna Oslo, kan du avtale med et egnet eksamenssted i nærheten av der du bor. Vi godkjenner videregående skoler, Folkeuniversitet, AOF- forening, attføringsbedrifter og Studiesenter. For å avlegge eksamen i utlandet, godkjenner vi høyskoler, universitet og ambassade. Du må selv avtale med eksamensstedet før du melder deg opp til eksamen. Utgifter til leie av lokalet og eksamensvakt må dekkes av studenten, og dette kommer i tillegg til eventuell eksamensavgift.

Søknad om tilrettelegging av eksamen må sendes til eksamen@nki.no senest 6 uker før eksamen.

Søknaden vurderes ut ifra dokumentasjon, og må inneholde:

  • Bekreftelse fra sakkyndig, for eksempel legeattest, uttalelse fra psykolog eller logoped,
  • Beskrivelse av hva du trenger tilrettelagt.

Avhengig av årsaken det søkes tilrettelegging for, kan skolen innvilge tilrettelegging for hele studieløpet.

Søknadsskjema finner du her.

Tilrettelegging kan inkludere:

  • Forlenget tid
  • Spesielle hjelpemidler
  • Alternativ eksamensform

Vi anbefaler at du sender inn søknad med dokumentasjon samtidig som du melder deg opp til studiet eller eksamen.

Her finner du informasjon om privatisteksamener på videregående skole.

Om ikke annet er spesifisert på eksamensoppgavens forside, eller i oppgavens instruks, er alle hjelpemidler tillat.

Dette inkluderer ikke samarbeid med andre.

På bloggen vår, finner du mange gode tips til studieteknikk, og forberedelser til selve eksamensdagen. Les mer på bloggen.

Som student plikter du å gjøre deg godt kjent med eksamensreglementet i god tid før du møter til eksamen. Reglementet finner du i eksamenshåndboken, her.

Som eksamenskandidat, plikter du å gjøre deg godt kjent med eksamensreglementet i god tid før du møter til eksamen.

Etter at du har fullført og bestått alle innsendinger og eksamener, vil du få tilsendt vitnemål eller karakterutskrift.

Fagskole

Når du har fullført og bestått alle innsendinger og eksamener, vil du motta vitnemål. På vitnemålet vil det stå eksamenskarakterer og oppnådde studiepoeng.

Vitnemål utstedes i januar/februar og september.

Fagskoleemner med studiepoeng

Når du har fullført og bestått alle innsendinger, arbeidskrav, og eksamen i et fagskoleemne, vil du få tilsendt en karakterutskrift.

Yrkesrettete studier

Når du har fullført alle innsendingsoppgaver, vil du motta kursbevis.

For kurset, Kontormedarbeider, er det en avsluttende eksamen som må gjennomføres og bestås.

På kursbeviset vil det stå resultater på innsendingsoppgaver og ev. eksamen.

Medisinsk sekretær

Etter å ha fullført og bestått alle arbeidskrav og eksamener vil du motta vitnemål og kursbevis.

Karakterutskrift

Studenter som har fullført deler av studiet, kan be om å få tilsendt karakterutskrift.