For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


På denne siden har vi samlet det du bør vite om eksamen når du studerer hos NKI Nettstudier.

Du finner informasjon om eksamensform, datoer for eksamen, oppmelding, reglement og eksamensavgift, og om hvordan eksamen fungerer som nettstudent.

I denne nedlastbare oversikten finner du eksamensdatoene

Eksamen arrangeres 2 ganger i året, og du velger selv om du melder opp til våren eller høsten – eller om du fordeler de på både vår og høst. Du velger selv rekkefølge på eksamenene, men det anbefales å følge eventuelle rekkefølger som fremkommer av studieplanen. 

Oppmelding til eksamen gjør du på «Min side» som du har tilgang til som student ved NKI. Her har du også mulighet til å melde deg av eksamen dersom du har behov for dette. 

Påmeldingsfrist er 3 uker før eksamensdatoen. 

De aller fleste eksamener ved NKI avholdes som 24-timers skriftlige hjemmeeksamener. I tillegg har vi noen skriftlige hjemmeeksamener som avholdes over lengre perioder, se studieplan for mer informasjon om eksamener ved ditt studium. 

Unntaksvis benytter vi også muntlige eksamener og selvrettende flervalgseksamener, se studieplanen. 

Søknad om tilrettelegging av eksamen må sendes til eksamen@nki.no senest 6 uker før eksamen. 

Søknaden vurderes ut ifra innsendt dokumentasjon, og må inneholde: 

  • Bekreftelse fra sakkyndig, for eksempel legeattest, uttalelse fra psykolog, eller logoped. 
  • Beskrivelse av hva du søker tilrettelagt. 

Avhengig av årsaken det søkes tilrettelegging for, kan skolen innvilge tilrettelegging for hele studieløpet. 

Søknadsskjema finner du her.

Tilrettelegging kan inkludere: 

  • Forlenget tid 
  • Spesielle hjelpemidler 
  • Alternativ eksamensform 

Vi anbefaler at du sender inn søknad med dokumentasjon samtidig som du melder deg opp til studiet. 

 

Eksamen i fag fra Forkurs ingeniør arrangeres i mai/juni hvert år, og disse er stedbaserte.

Vi tilbyr alle studenter å avlegge eksamen i våre lokaler i Oslo. Hvis du bor langt unna Oslo, kan du avtale med et egnet eksamenssted i nærheten av der du bor. Vi godkjenner videregående skoler, Folkeuniversitet, AOF-forening, attføringsbedrifter, og studiesentre. For å avlegge eksamen i utlandet, godkjenner vi høyskoler, universitet, og ambassade. Du må selv avtale med eksamensstedet før du melder deg opp til eksamen. Utgifter til leie av lokalet og eksamensvakt må dekkes av studenten, og dette kommer i tillegg til eventuell eksamensavgift

Om ikke annet er spesifisert på eksamensoppgavens forside, eller i oppgavens instruks, er alle hjelpemidler tillat.

Dette inkluderer ikke samarbeid med andre.

På bloggen vår, finner du mange gode tips til studieteknikk, og forberedelser til selve eksamensdagen. Les mer på bloggen.

Etter at du har fullført og bestått alle eksamener, vil du få tilsendt vitnemål eller karakterutskrift. 

Fagskole 

Når du har fullført og bestått alle eksamener, vil du motta vitnemål. På vitnemålet vil det stå eksamenskarakterer og oppnådde studiepoeng. 

Vitnemål utstedes i februar og september. 

Fagskoleemner med studiepoeng 

Når du har fullført og bestått eksamen i et fagskoleemne, vil du få tilsendt en karakterutskrift. Denne vil inneholde eksamenskarakter, oppnådde studiepoeng, og emnets læringsutbyttebeskrivelse. 

Yrkesrettete kurs 

Når du har fullført alle innsendingsoppgaver, vil du motta kursbevis. 

Karakterutskrift 

Studenter som har fullført deler av et studium, kan be om å få tilsendt karakterutskrift. 

Dersom du stryker eller ikke møter til eksamen vil du få karakter F (ikke bestått).

Totalt har du mulighet til å ta eksamen opp til 3 ganger, forsøk nummer 2 og 3 koster kr. 2 000,- per forsøk (med noen unntak).

Dersom du ikke består en eksamen kan du allikevel fortsette studiet, du må derimot bestå alle eksamener for å få vitnemål.