For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Når du tar fag fra videregående opplæring hos oss, gjennomfører du eksamen som privatist. Det er ikke NKI Nettstudier som står for gjennomføringen av privatisteksamen. 

Informasjon om privatisteksamen

Eksamen for videregående opplæring gjennomføres som privatist i regi av fylket ditt. Du som tar kurs på videregående nivå hos oss, melder deg selv opp til eksamen som privatist eller praksiskandidat. Du kan ta eksamener i mai/juni og i november/desember.

 

Frist for oppmelding til privatist eksamen er 1. februar for vårens- og 15. september for høstens eksamener. Unntak kan forekomme, følg derfor med på nettsiden til din fylkeskommune for oppdatert informasjon og påmelding. 

Vi anbefaler at du møter opp på våre eksamenswebinarer i nettskolen før eksamensperioden din. Her har du mulighet til å få svar på spørsmål du måtte ha.

Du melder deg opp til privatisteksamen via hjemmesiden til InSchool Privatist

Unntak gjelder for: 

For tilrettelagt eksamen - søk innen oppmeldingsfristen, 1. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret. Søknaden finner du i på privatistportalen.

 

Du avlegger eksamen ved en videregående skole nær deg. 

Det er Fylkeskommunene som er ansvarlige for å arrangere eksamen for privatister. Du vil derfor få informasjon om og dato, tidspunkt og sted når du melder deg opp til eksamen. 

Det kan være lokale variasjoner med hensyn til tillatte hjelpemidler og forberedelsestid når det gjelder muntlig, praktisk og tverrfaglig eksamen. Følg med på oppmeldingsportalen din, eller kontakt eksamenskontoret i fylket ditt.

 

Muntlig og praktisk eksamen

Muntlige og praktiske eksamener utarbeides lokalt. Datoen for disse får du beskjed om fra fylkeskommunen ca. en måned etter at oppmeldingsfristen har gått ut.

Skal du avlegge praktisk eller tverrfaglig eksamen, ta gjerne kontakt med eksamensskolen for mer informasjon når det nærmer seg eksamen.

Frist for oppmelding til privatisteksamen er 1. februar for våren og 15. september for høsten. Unntak kan forekomme, følg derfor med på nettsiden til din fylkeskommune for oppdatert informasjon og påmelding. 

For tilrettelagt eksamen - søk innen oppmeldingsfristen, 1. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret. Søknaden finner du i på privatistportalen.

Du trenger fagkoder for å melde deg opp til riktig eksamen.

Fagkodene vil du kunne få fra din studieveileder på student@nki.no og i nettskolen. 

Husk å sjekke om du følger ny eller gammel læreplan i de ulike fagene. Dette oppgir du, dersom du kontakter fylkeskommunen eller eksamensskolen din.

Tar du programfag på en yrkesfaglig utdanning, husk at du også skal melde deg opp til en tverrfaglig eksamen.

Du finner tidligere gitte eksamensoppgaver for kurset ditt på Eksamensoppgaver UDIR (vårt passord er Eksamen). 

Det er ikke mange tidligere eksamener for dere som følger ny læreplan, men fagene for gammel og ny læreplan har mange likheter. Derfor kan det være stor verdi for deg å se på de siste eksamenene som ble gitt fra den gamle læreplanen.

NB! Det finnes ikke eksamensoppgaver til muntlige, praktiske og tverrfaglige eksamener. Disse blir laget på hver enkelt eksamensskole.