For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Søke lån og stipend i Lånekassen

Flere av våre nettstudier og stedbaserte studier kvalifiserer for lån og stipend i Lånekassen. Studier som er godkjent for lån og stipend i Lånekassen har angitt dette under Pris og finansiering i studieomtalen.

Søk om lån og stipend så raskt som mulig

Du bør søke om lån og stipend fra Lånekassen med én gang du bestiller/søker på en utdanning hos oss. 

Viktig å vite

Bestiller du en utdanning med løpende oppstart anbefales det å søke hos Lånekassen samtidig som du bestiller studiet hos oss. Lånekassen vil be om en bekreftelse på at du er registrert student for å behandle søknaden din. Lånekassen har behandlingstid på normalt 2 – 8 uker.

Du kan ikke ta forbehold om støtte fra Lånekassen. Sjekk på forhånd med Lånekassen at du er støtteberettiget.

Siste nytt: Les informasjon om koronatiltak fra Lånekassen her.

Søknadsfrister

Søknadsfristene på studier med løpende og fast oppstart er ulike.

Søker du på et studium med løpende oppstart, gjelder ikke søknadsfristene under.

Søker du på et studium med fast oppstart, er søknadsfristen 15. mars dersom du ønsker lån/stipend for vårsemesteret, og 15. november dersom du ønsker lån/stipend for høstsemesteret.

For å få støtte krever Lånekassen at utdanningen har en varighet på minst fire måneder. Lånekassen gir ikke støtte for perioden 15. juni til 15. august.

Slik søker du:

1) Du finner informasjon og elektronisk søknadsskjema på Lånekassens nettsider.

2) Her finner du de ulike søknadsskjemaene:

Her søker du for fag på videregående skole eller forkurs.

Her søker du for fagskoler eller fagskoleemner.

3) Ved utfylling av lånesøknaden, velg følgende lærested og valg av utdanning:

NKI hvis du skal ta fag på videregående skole, eller forkurs:

  • Videregående for voksne, praksiskandidater om du skal ta praksiskandidatstudiet.
  • Videregående for voksne, studiespesialisering om du skal ta generell studiekompetanse, eller enkeltfag innen studiespesialiserende retning.
  • Videregående for voksne, yrkesfag om du skal ta yrkesfag, eller påbygg etter yrkesfag.
  • Forkurs ingeniør om du skal ta forkurs.

NKI fagskoler – nettbasert hvis du skal ta en fagskole, eller et fagskoleemne på nett:

  • Skal du ta en fagskole, velger du navnet på fagskolen.
  • Skal du ta et fagskoleemne, velger du fagskolen fagskoleemnet inngår i.

NKI fagskoler – stedbasert hvis du skal ta en fagskole stedbasert.

4) Fulltid eller deltid? Lånekassen regner støtte på bakgrunn av bl.a. antall studietimer (gjelder fag på videregående skole) eller studiepoeng (gjelder fagskoler), startdato og når du skal avlegge siste eksamen.

Når bekrefter NKI meg som student?

Studier med fast oppstart: Fortløpende etter studiestart og innlogging i skolens læringsplattform. 

Studier med løpende oppstart: Økonomiansvarlig fra NKI vil sende deg en e-post og spørre deg hvilken måned du har oppgitt til Lånekassen at du skal ta eksamen. Du kan fremskynde denne prosessen ved å sende oss en e-post med studentnummer og eksamensmåneden du har oppgitt i lånekassesøknaden til okonomi@nki.no. Da vil vår økonomiavdeling ha den informasjonen de trenger for å klargjøre søknaden.  

Den blir så returnert til Lånekassen for videre behandling. Det er først når lånesøknaden er ferdigbehandlet at vi kan bekrefte deg som aktiv til Lånekassen.

Behandlingstid – når mottar du pengene?

Så snart den elektroniske søknaden med alle vedlegg er behandlet hos Lånekassen, legges gjeldsbrevet ut på din side klar for sending til deg. Vi må inn og godkjenne dette før gjeldsbrevet sendes deg. Godkjennelsen blir kun gitt til de som har betalt alle forfalte fakturaer.

Behandlingen kan ta tid, og vi ber om at du henvender deg til Lånekassen hvis du ønsker informasjon om behandlingstider og status på din søknad.

Generell informasjon

Lånekassens kundetelefon er: 21 49 60 00 åpningstid kl 9-15.

Alle spørsmål vedrørende lån og stipend må rettes til Lånekassen.

Omgjøring av lån til stipend blir fra nå av kun gjort én gang i året, etter at Lånekassen har fått likningstallene for det året du har fått støtte.

Brev sendes fra Lånekassen når omgjøringen er gjort. Les mer på www.lanekassen.no/omgjoring

For å få gjort om deler av lånet til stipend, må du bestå eksamen og bo for deg selv.

Eksamensresultatet skal innrapporteres av eksamensstedet (NKI eller ditt lokale eksamenssted).