For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Opptakskrav

Alle studier og kurs har informasjon om eventuelle opptakskrav og anbefalte forkunnskaper på den enkelte studie- eller kursside. Nedenfor, finner du generell informasjon om hvilke opptakskrav som gjelder på de ulike studiene.

Opptakskrav

Alle studier og kurs har informasjon om eventuelle opptakskrav og anbefalte forkunnskaper på den enkelte studie- eller kursside. Nedenfor, finner du generell informasjon om hvilke opptakskrav som gjelder på de ulike studiene.

Yrkesfag på videregående skole / fagbrev

Nettstudier innen fag fra videregående skole, enten det er generell studiekompetanse eller yrkesfag, har krav om norsk grunnskole eller tilsvarende. Ønsker du å ta yrkesfag, kan du kontakte fylkeskommunen og få vurdert din realkompetanse. Dette kan gi fritak fra noen fag. Fagbrev krever Vg1+Vg2+minimum 2 års læretid. Har du mer enn fem års relevant praksis, kan du ta studier som praksiskandidat, og kan gå opp til fagprøve uten å ta det ordinære skoleløpet.

Yrkesrettede studier og kurs

Yrkesrettede studier og kurs har ingen opptakskrav, men ofte anbefalte forkunnskaper. Dette gjelder også nettstudier. Se studieomtalen på det enkelte studiet for mer informasjon. 

Fagskoleutdanning

Opptakskravene for fagskoleutdanning, er fullført videregående skole. Søkere som mangler fag fra videregående opplæring, og ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan likevel bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse. Vi behandler alle søkere i tråd med fagskoleforskriften. 

Forkurs Bachelor ingeniør

Opptakskravet til forkurs og realfagskurs skal den enkelte institusjon fastsette i sin egen forskrift. Av institusjonens forskrift skal det fremgå:

  • Opptaksgruppe I til forkurset
  • Enten: avlagt og bestått godkjent fag- eller svenneprøve eller oppnådd yrkeskompetanse
  • Eller bestått Vg2 (VKI) fra andre utdanningsprogram enn studiespesialiserende retning (allmennfaglig studieretning) eller tilsvarende realkompetanse.
  • Opptaksgruppe II til forkurset
  • Bestått grunnskole og minst 5 års arbeidserfaring tilsvarende heltid, eventuelt en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på til sammen 5 år.
  • Opptaksgruppe III til forkurset og opptakskravet til realfagskurset
  • Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

I opptaksgruppe I er alle fagbrev/svennebrev likestilt uansett hvordan det er oppnådd og lengden på opplæringen i skolen. For søkere med generell studiekompetanse bør hovedtilbudet være realfagskurset. Fagene i forkurset bygger på det oppnådde nivået fra allmennfagene i yrkesopplæring (Vg1 og Vg2), mens realfagskurset kan bygge på matematikk og naturfag i studieforberedende program. Søkere fra gruppe II skal informeres om at de må yte en stor arbeidsinnsats, dersom de mangler det faglige nivået som allmennfagene i de yrkesfaglige programmene gir. 

Søkere må være 25 år eller eldre for å kunne søke om å bli realkompetansevurdert. Søkere som har søkt og fått sin realkompetanse vurdering etter opplæringslovens bestemmelser og har fått sin realkompetanse vurdert til å være likeverdig med kravene i en av opptaksgruppene er kvalifisert for opptak. Når realkompetansen til søkere som ikke har bestått Vg2 skal vurderes, må institusjonene særlig legge vekt på nivå i allmennfagene, for å finne ut om de har tilsvarende kvalifikasjoner.