For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Opptakskrav hos NKI Nettstudier

Planlegger du å studere hos NKI Nettstudier og lurer på hvilke opptakskrav vi har? På denne siden har vi samlet en oversikt over opptakskravene som gjelder for de ulike studier. 

Vi tilbyr fagskolerenkeltemnerkursvideregående og forkurs som nettstudier, de forskjellige utdanningsnivåene har generelle opptakskrav. På hver produktside for den enkelte utdanning finner du detaljert informasjon om opptakskravene.

Vi ønsker å gjøre utdanning tilgjengelig for alle, les mer om hvordan du kan studere uten studiekompetanse.

Er du usikker på hvilke krav som gjelder for deg? 

Våre dyktige rådgivere står klare til å hjelpe deg, så ikke nøl med å ta kontakt, de hjelper deg gjerne! 

Opptakskravene for fagskoleutdanning, er fullført videregående skole. Søkere som mangler fag fra videregående opplæring, og ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan likevel bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse. Vi behandler alle søkere i tråd med fagskoleforskriften. 

Kurs har ingen opptakskrav, men ofte anbefalte forkunnskaper. Dette gjelder også nettstudier. Se studieomtalen på det enkelte studiet for mer informasjon.

Nettstudier innen fag fra videregående skole, enten det er generell studiekompetanse eller yrkesfag, har krav om norsk grunnskole eller tilsvarende. Ønsker du å ta yrkesfag, kan du kontakte fylkeskommunen og få vurdert din realkompetanse. Dette kan gi fritak fra noen fag. Fagbrev krever Vg1+Vg2+minimum 2 års læretid. Har du mer enn fem års relevant praksis, kan du ta studier som praksiskandidat, og kan gå opp til fagprøve uten å ta det ordinære skoleløpet.

Opptakskravet til forkurs og realfagskurs skal den enkelte institusjon fastsette i sin egen forskrift. Av institusjonens forskrift skal det fremgå:

Opptaksgruppe I til forkurset

- Enten: avlagt og bestått godkjent fag- eller svenneprøve eller oppnådd yrkeskompetanse

- Eller bestått Vg2 (VKI) fra andre utdanningsprogram enn studiespesialiserende retning (allmennfaglig studieretning) eller tilsvarende realkompetanse.

 

Opptaksgruppe II til forkurset

- Bestått grunnskole og minst 5 års arbeidserfaring tilsvarende heltid, eventuelt en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på til sammen 5 år.

- Opptaksgruppe III til forkurset og opptakskravet til realfagskurset

- Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

I opptaksgruppe I er alle fagbrev/svennebrev likestilt uansett hvordan det er oppnådd og lengden på opplæringen i skolen. For søkere med generell studiekompetanse bør hovedtilbudet være realfagskurset. Fagene i forkurset bygger på det oppnådde nivået fra allmennfagene i yrkesopplæring (Vg1 og Vg2), mens realfagskurset kan bygge på matematikk og naturfag i studieforberedende program. Søkere fra gruppe II skal informeres om at de må yte en stor arbeidsinnsats, dersom de mangler det faglige nivået som allmennfagene i de yrkesfaglige programmene gir.

Søkere som ikke tilfredsstiller kravene til utdanning vil bli vurdert på grunnlag av realkompetanse. Realkompetansen skal fastslå at søker har tilsvarende kompetanse som det formelle opptakskravet til utdanningen. 

Dette vurderes individuelt, og vil kunne bestå av yrkeserfaring- eller annen erfaring jf fagskoleforskriftens § 2. Realkompetanse kan omfatte kunnskap fra yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid og relevant skolegang. Søkeren må ha fylt 23 år i søknadsåret for å kunne søke på bakgrunn av realkompetanse. 

Les mer om realkompetanse her