For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Slik jobber vi med utdanningskvalitet

NKI Fagskoler har et kvalitetssikringssystem som har til hensikt å ivareta kvaliteten i studietilbudene våre, samt legge til rette for og stimulere til en kvalitetskultur. Dette målrettede, systematisk og praktiske kvalitetsarbeidet skal sikre en løpende utvikling av utdanningskvaliteten i programmene våre, til det beste for våre studenter

Kvalitetssystemet ved NKI Fagskoler har som formål å bidra til at de overordnede målene for kvalitetsarbeidet realiseres. Kvalitetssystemet gjør at vi kontinuerlig holder oss oppdatert på kvaliteten på våre studietilbud, slik at vi kan tilpasse og forbedre oss i takt med arbeidslivets behov for å tilby yrkesnære, relevante og fleksible studier til våre studenter.

Les mer om NKIs arbeid kvalitetssikring av utdanningene våre.

Tilhørende tematiske lenker

 1. Forankring i lov, forskrifter og strategier
 2. Kvalitetsområder og kvalitetsindikatorer
 3. Organisasjonskart, roller og ansvar
 4. Råd og utvalg 
 5. Studentmedvirkning
 6. Evaluering av emner og program
 7. Utvikling av studieporteføljen 
 8. Avvikshåndtering
 9. Internkontroll og tilsyn
 10. Systembeskrivelse og årshjul
 11. Kvalitetsrapporter og nøkkeltall

Ressurser

Si ifra!

NKI skal være et godt sted å være og et godt sted å arbeide og lære. Vi er avhengig av dine tilbakemeldinger for å gjøre studiehverdagen og arbeidsdagen din best mulig. Vår oppfordring er derfor at du sier ifra! Les mer om det her