For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Slik jobber vi med utdanningskvalitet

NKI Fagskoler har et kvalitetssikringssystem som har til hensikt å ivareta kvaliteten i studietilbudene våre, samt legge til rette for og stimulere til en kvalitetskultur. Dette målrettede, systematisk og praktiske kvalitetsarbeidet skal sikre en løpende utvikling av utdanningskvaliteten i programmene våre, til det beste for våre studenter

Kvalitetssystemet ved NKI Fagskoler har som formål å bidra til at de overordnede målene for kvalitetsarbeidet realiseres. Kvalitetssystemet gjør at vi kontinuerlig holder oss oppdatert på kvaliteten på våre studietilbud, slik at vi kan tilpasse og forbedre oss i takt med arbeidslivets behov for å tilby yrkesnære, relevante og fleksible studier til våre studenter.

Les mer om NKIs arbeid kvalitetssikring av utdanningene våre.