For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Slik jobber vi med utdanningskvalitet

NKI Fagskoler har et kvalitetssikringssystem som har til hensikt å ivareta kvaliteten i studietilbudene våre, samt legge til rette for og stimulere til en kvalitetskultur. Dette målrettede, systematisk og praktiske kvalitetsarbeidet skal sikre en løpende utvikling av utdanningskvaliteten i programmene våre, til det beste for våre studenter.

Kvalitetssystemet ved NKI Fagskoler har som formål å bidra til at de overordnede målene for kvalitetsarbeidet realiseres. Kvalitetssystemet gjør at vi kontinuerlig holder oss oppdatert på kvaliteten på våre studietilbud, slik at vi kan tilpasse og forbedre oss i takt med arbeidslivets behov for å tilby yrkesnære, relevante og fleksible studier til våre studenter.

Kvalitetshåndbok

Rapporter

Studentinvolvering 

Slik jobber vi med studentinvolvering

Si ifra!

NKI skal være et godt sted å være og et godt sted å arbeide og lære. Vi er avhengig av dine tilbakemeldinger for å gjøre studiehverdagen og arbeidsdagen din best mulig. Vår oppfordring er derfor at du sier ifra! Les mer om det her