For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Finansiering

Her finner du informasjon om betaling og finansiering av våre studier og kurs. Ta kontakt med oss dersom du ikke finner det du leter etter.

Betalingsformer

Når du bestiller, kan du velge den betalingsformen som passer best for deg, enten du skal betale alt på en gang eller du ønsker en avdragsordning.

Du kan velge mellom følgende betalingsformer:

  • Kortbetaling: Du blir koblet til Nets betalingstjeneste, hvor du blir bedt om å legge inn din kortinformasjon.
  • Faktura: Du får du tilsendt faktura på totalbeløpet.
  • Avdrag: Du kan velge å dele din betaling i 6, 9 eller 12 måneder. Dokumentasjon på fullførte studier sendes først etter at alt er betalt.
  • Annen betaler: Faktura på totalbeløpet blir sendt til annen betaler. Du må legge inn kontaktinformasjon til annen betaler ved bestilling.

Våre faktura- og avdragsordninger håndteres av Arvato Finance AS (tidligere Gothia Finans AS)

Finansiering

Du har flere muligheter for å få hjelp til finansieringen, og mange av studiene våre er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen. Alternativt kan du få støtte fra arbeidsgiver, NAV, foreninger eller søke om stipender.

Lånekassen
Mange av studiene våre er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen. Hvilke utdanninger som er Lånekassegodkjent, står spesifisert på den enkelte studieside. Her finner du informasjon om hvordan du søker lån og stipend i Lånekassen.

Støtte fra NAV
NAV kan tilby støtte til utdanning, dersom de vurderer dette som nødvendig og hensiktsmessig for at du skal kunne skaffe deg- eller beholde arbeid.

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller se NAV sine nettsider for mer informasjon om ulike tiltak og dine muligheter for støtte.

Skal du få nettstudier med fleksibel oppstart dekket av Nav, kan du bestille med Nav som «annen betaler» under betalingsalternativer. Når vi mottar tilsagnsbrevet fra Nav via Altinn, vil du få tilsendt en e-post med brukernavn og passord, og få tilgang til utdanning/kurs.

Støtte fra arbeidsgiver
Mange får dekket hele- eller deler av, studie- eller kursavgiften av sin arbeidsgiver. Om du vil søke om støtte hos arbeidsgiver, anbefaler vi deg å gjøre følgende:

  • Fortell arbeidsgiver at du trives, og derfor ønsker å utvikle deg i jobben.
  • Ha en plan på hvordan du tenker å gjennomføre nettstudiene.
  • Ha gjort deg noen tanker om hvordan du vil bli en bedre ressurs for bedriften.
  • Gjennom prosjektoppgaver, kan du få mulighet til å jobbe med en aktuell problemstilling for din arbeidsgiver.
  • Gi arbeidsgiver dokumentasjon på den kompetansen du opparbeider deg gjennom studiene. Det gjør det enklere for dem å se hvilke nye oppgaver du er i stand til å utføre.

PS! Alle utgifter bedriften har i forbindelse med arbeidstagers utdanning kan være fradragsberettiget så lenge du har vært ansatt i minst ett år, og utdanningen gir kompetanse som kan benyttes i nåværende- eller fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver (jf § 5-15-11 første ledd i Finansdepartementets forskrift til skatteloven).

Stipender og legater
Det finnes en rekke private- og offentlige stipender og legater som deler ut støtte til deg som tar utdanning. Legathåndboken har en god oversikt over slike ordninger. Papirversjonen av Legathåndboken finner du på biblioteker og i de fleste bokhandlene.

Støtte fra foreninger, organisasjoner og lag
Det er også mulig å få dekket hele- eller deler av, studiet gjennom ulike fagforeninger, bransjeforeninger, interesseorganisasjoner eller ulike typer lokale lag du har en tilknytning til. Foreninger som for eksempel Rotary har utdanningsprogrammer for både ungdom og voksne.

Forhør deg i din omgangskrets. Sjekk om du er medlem i organisasjoner med stipendordninger for utdanning. Ta kontakt med foreninger, organisasjoner eller lag i ditt nærmiljø og undersøk om noen av dem har slike muligheter.