For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Vi legger til rette for at du skal kunne realisering dine utdanningsplaner med våre fleksible betalingsalternativer og informasjon om økonomisk støtte. Utforsk de ulike finansieringsmulighetene vi tilbyr og få full oversikt her.

Valg av betalingsform 

Når du bestiller en utdanning kan du velge den betalingsformen som passer best for deg, og du kan velge mellom følgende betalingsformer:

  • Kortbetaling: Du blir koblet til vår betalingstjeneste, hvor du blir bedt om å legge inn din kortinformasjon.
  • Faktura: Du får tilsendt faktura på totalbeløpet (forfall på 14 dager). Faktura kan utsettes ved å kontakte fakturaleverandør. 
  • Avdrag: Du kan velge å dele din betaling i 3, 6, 9 eller 12 måneder (prisavhengig). Dokumentasjon på fullførte studier sendes først etter at utdanningen er betalt.
  • Annen betaler: Faktura på totalbeløpet blir sendt til annen betaler. Du må legge inn kontaktinformasjon til annen betaler ved bestilling.
  • Skal du få studiet dekket av NAV, kan du velge "NAV" som annen betaler. Er du veileder i NAV, se; NAV (nki.no)

Informasjon om andre støtteordninger

I tillegg til betalingsalternativene, finner du også informasjon om andre støtteordninger i boksene under. Utforsk tips og muligheter for økonomisk støtte til din utdanning. 

Les mer om tips til studiestøtte

Mange av våre utdanninger er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen. Hvilke utdanninger som er Lånekassegodkjent, står spesifisert på den enkelte utdanningsside. Her finner du informasjon om hvordan du søker lån og stipend i Lånekassen.

NAV kan tilby støtte til utdanning, dersom de vurderer dette som nødvendig og hensiktsmessig for at du skal kunne skaffe deg- eller beholde arbeid.

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller se NAV sine nettsider for mer informasjon om ulike tiltak og dine muligheter for støtte.

I bestillingen velger du «annen betaler» under betalingsalternativer, velg Nav og fyll inn ditt Nav kontor og saksbehandler. Når vi mottar tilsagnsbrevet fra Nav via Altinn, vil du få tilsendt en e-post med brukernavn og passord, og kan starte på utdannelsen din.

Mange får dekket hele- eller deler av, studie- eller kursavgiften av sin arbeidsgiver. Om du vil søke om støtte hos arbeidsgiver, anbefaler vi deg å gjøre følgende:

  • Fortell arbeidsgiver at du trives, og derfor ønsker å utvikle deg i jobben.
  • Ha en plan på hvordan du tenker å gjennomføre nettstudiene.
  • Ha gjort deg noen tanker om hvordan du vil bli en bedre ressurs for bedriften.
  • Gjennom prosjektoppgaver, kan du få mulighet til å jobbe med en aktuell problemstilling for din arbeidsgiver.
  • Gi arbeidsgiver dokumentasjon på den kompetansen du opparbeider deg gjennom studiene. Det gjør det enklere for dem å se hvilke nye oppgaver du er i stand til å utføre.

PS! Alle utgifter bedriften har i forbindelse med arbeidstagers utdanning kan være fradragsberettiget så lenge du har vært ansatt i minst ett år, og utdanningen gir kompetanse som kan benyttes i nåværende- eller fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver (jf § 5-15-11 første ledd i Finansdepartementets forskrift til skatteloven).

Det er også mulig å få dekket hele- eller deler av, studiet gjennom ulike fagforeninger, bransjeforeninger, interesseorganisasjoner eller ulike typer lokale lag du har en tilknytning til. Foreninger som for eksempel Rotary har utdanningsprogrammer for både ungdom og voksne.

Forhør deg i din omgangskrets. Sjekk om du er medlem i organisasjoner med stipendordninger for utdanning. Ta kontakt med foreninger, organisasjoner eller lag i ditt nærmiljø og undersøk om noen av dem har slike muligheter.

Det finnes en rekke private- og offentlige stipender og legater som deler ut støtte til deg som tar utdanning. Legathåndboken har en god oversikt over slike ordninger. Papirversjonen av Legathåndboken finner du på biblioteker og i de fleste bokhandlene.