For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

NAV

Enkelt å finne studier – 100% tilpasset for deg som jobber i NAV

For å gjøre det lettere for deg som jobber som veileder i NAV, med å finne relevante studier og kurs for brukerne dine, har vi samlet nødvendig informasjon på denne siden. Dette gjør vi for å bidra til å kunne gi de som er permitterte eller arbeidsledige flere muligheter på arbeidsmarkedet. Våre utdanninger er praktisk rettet og direkte jobbkvalifiserende. I tillegg er det mulig med fleksibel oppstart på store deler av vår portefølje – man kan med andre ord starte utdanningen når man vil.

Undervisningen er lagt opp slik at den kan tilpasses den enkeltes behov for fleksibilitet, slik at du kan studere uansett livssituasjon, og hvor du bor, uten at det går på bekostning av kvaliteten på studiet.

Vi tilbyr:

 • Svært relevante kurs og utdanningsløp basert på nåværende- og fremtidig behov i arbeidsmarkedet
 • Fleksible og individuelt tilpassede gjennomføringsprosesser
 • Mulighet for individuell justering av studiebelastning ved endring av jobb-/helsesituasjon
 • Brukervennlige og anerkjente læringsplattformer
 • Personlig oppfølging og støtte i gjennomføringen
 • Tett samarbeid med arbeidsgivere
 • Studiestart hver dag, hele året. Studentene trenger ikke å vente på studiestart, men kan komme i gang umiddelbart

Noen av våre mest populære kurs og utdanninger med fleksibel oppstart:

 • Administrasjon og økonomi
 • Arbeidsledelse
 • Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Helseservicefag
 • Lønn og personal
 • Salg- og servicefag
 • Prosjektledelse og serviceledelse
 • Transport og logistikk
 • Praktisk ledelse

Gjennom fleksibel utdanning, og digitale og innovative læringsformer og metoder, gir vi kunnskap som gjør det mulig for alle å få relevant kompetanse for dagens og fremtidens arbeidsmarked.

Her finner du våre studier og kurs

Fagskole
Fagskole, er høyere yrkesrettet utdanning, som ligger på nivå over videregående skole. Denne utdanningen skiller seg fra høyere utdanning, fordi den er mindre akademisk, og mer praktisk. Målet er at studentene skal få erfare hvordan faget fungerer i praksis, og utdanningen er basert på yrkesfeltets behov. Det du lærer, er det du vil praktisere ute i jobb. Her finner du våre fagskoleutdanninger.  

Fagskoleemner
Fagskoleemner, er enkeltemner fra fagskoleutdanningene våre, som gir studiepoeng. Ved å legge til rette for at man kan ta kun ett av emnene i en fagskoleutdanning, gjør vi det lettere å velge akkurat det faglige påfyllet brukeren trenger. Her finner du våre fagskoleemner

Yrkesrettet utdanning og kurs 
Vi tilbyr en rekke yrkesrettede utdanninger og kurs som hjelper brukerne å komme raskt ut i jobb. Yrkesrettet utdanning passer for de som vil øke kompetansen i nåværende stilling, og for de som søker nye utfordringer og jobbmuligheter. Her finner du våre yrkesrettede utdanninger og kurs

Videregående skole
Vi tilbyr generell studiekompetanse, påbygging til generell studiekompetanse og flere yrkesfaglige utdanningsprogram. For de som har minst 5 års relevant praksis, og kvalifiserer til praksiskandidatordningen, kan vi tilby teorifagene før du avlegger fagprøven. Her finner du våre fag på videregående skole.  

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med Morten Langholm Engen, salgsleder NKI, på e-post: mle@nki.no, eller telefon: 97 13 33 66 for å starte en dialog rundt hvordan vi kan hjelpe permitterte og arbeidsledige ut i jobb igjen. 

For å høre mer om hvordan- og hva, vi kan bidra med, eller om du ønsker mer informasjon om en spesifikk utdanning eller kurs, fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg.