For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Medisinsk sekretær: kort utdannelse, raskt ut i jobb!

Medisinsk sekretær: kort utdannelse, raskt ut i jobb!

I takt med en stadig ekspanderende helsesektor er også sekretærbehovet forespeilet en betydelig vekst i årene som kommer. Medisinske sekretærer er en etterspurt yrkesgruppe.

Et økende behov for medisinske sekretærer

Selv om medisinske sekretærer forvalter et stort ansvar, samtidig som de må besitte gode digitale, praktiske, sosiale og emosjonelle ferdigheter, krever det ikke lang og avansert utdannelse for å komme raskt ut i jobb. Utdanningen Medisinsk sekretær varer i ett år, er åpent for alle og har ingen formelle opptakskrav. Kurset har oppstart i januar og august hvert år. Søk allerede i dag for å sikre deg en plass! 

Helse- og sosialsektoren er nemlig Norges største arbeidsnæring og huser i underkant av 650 000 arbeidsplasser. Det tilsvarer 22% av alle jobber i Norge og omfatter alt arbeid innenfor sykehus, lege- og tannlegetjenester og pleie- og omsorgstjenester (1). En viktig støttefunksjon i denne næringen blir utøvet av medisinske sekretærer.

I takt med et stadig mer belastet helsevesen øker behovet for sekretærfunksjoner. Antall helsesekretærer mer enn doblet seg mellom 2005 og 2014 (3), og i statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidsmarkedsrapport for helsepersonell frem mot 2035 (2) utrykkes behovet for stadig økende etterspørsel av helsesekretærer. Dataene i rapportene er forbeholdt helsesekretærer, men basert på jobbutlysninger og ferske markedsundersøkelser (se under) har vi godt grunnlag for å si at dette også gjelder medisinske sekretærer.

Lurer du på hva som skiller medisinske sekretærer fra helsesekretærer? Les mer her.

 

Vi gjennomførte en undersøkelse med over 200 av våre tidligere studenter i 2018-2019. Her fant vi at mer enn 8 av 10 var i jobb innen 6 mnd etter endt utdannelse. 50% var i jobb innen 3 mnd og hele 89% av studentene sa at utdanningen fra NKI bidro til at de fikk jobben de har i dag (figur 1).

Studentene graderer også relevansen av utdanningen for fremtidige jobbmuligheter til 3,81 poeng av 5 mulige. På det faglig utbytte scorer vi 3,93 poeng. Det er vi stolte av!

medisinsekretær.png

 

Referanser:

  1. https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/hvor-mange-jobber-er-det-i-norge
  2. Hjemås et al (2019); Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035, Statistisk Sentralbyrå (SSB), https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/385822?_ts=16a9632c1f0
  3. Helsedirektoratet (2014); Nasjonalt personellbilde – personell- og kompetansesituasjonen i helse—og omsorgssektoren, Avd. Utdanning og personell, Oslo, publikasjonsnummer; IS-2248.