For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Forskjellen på Medisinsk sekretær og Helsesekretær

Forskjellen på Medisinsk sekretær og Helsesekretær

Er du usikker på hva som skiller en Medisinsk Sekretær fra en Helsesekretær, og hvilke jobber de er kvalifisert til å søke på? Her får du svaret.

Ulike titler, samme jobb!

I jobbutlysninger, helserapporter og den daglige tale har du kanskje bemerket deg yrkestitlene; helsesekretærmedisinsk sekretær og/eller legesekretær? De omhandler alle en yrkesgruppe som utfører samme sekretærfunksjoner og arbeidsoppgaver, men det foreligger en formell forskjell i yrkestittelen helsesekretær.

 

Helsesekretær er en beskyttet yrkestittel med autorisasjon som helsepersonell etter helsepersonelloven. Dette oppnås med gyldig vitnemål etter 3-årig skolegang på helse- og oppvekstfag i Vg1, helseservicefag i VG2 og helsesekretær i Vg3. Denne utdanningsruten tilbyr vi i NKI.

 

Medisinsk sekretær/legesekretær er ikke en beskyttet tittel med autorisasjon, men personer med denne bakgrunnen kan utøve og søke på nøyaktig de samme jobbene som en helsesekretær. Men, i motsetning til helsesekretærutdannelsen er dette en utdannelse du kan fullføre på kun ett år.

Yrkesoppgavene til en helsesekretær er ikke regulert, slik at det er arbeidsgiver som avgjør hva de anser som relevant. Og med stadig økende etterspørsel etter sekretærer i helsesektoren (1), viser våre undersøkelser at medisinske sekretærer er svært etterspurt og kommer raskt ut i relevant jobb. Les mer om det her.

For yrkesaktive medisinske sekretærer er også veien til autorisasjon enklere enn du kanskje tror.

Helsedirektoratet har gitt oss tilbakemelding på at autorisasjon ikke blir et absolutt krav for å jobbe som sekretær i helsesektoren. Likevel, om dette skulle endre seg i fremtiden vil veien være enklere enn du tror for deg som har +5 år arbeidserfaring som medisinsk sekretær.

Relevant arbeidserfaring, utdanning, kurs (også kjent som «realkompetanse») blir nemlig vurdert opp mot kompetansemålene til den 3-årige helsesekretærutdanningen på Vgs. Realkompetanse kan dermed gi deg et avkortet opplæringsbehov for å oppnå autorisasjon.

Har du f.eks jobbet som medisinsk sekretær i mer enn 5 år etter endt utdannelse vil realkompetansen din kunne tilsvare opplæring på «helse og oppvekstfag» i Vg1, og «helseservicefag» i Vg2. Realkompetansen din avkorter altså opplæringsbehovet slik at du kun behøver programfaget «helsesekretær» i Vg3 for å kunne søke om autorisasjon.
 

Realkompetansevurderingen gjøres av voksenopplæringen i fylkeskommunen du hører til og gjelder for alle voksne over 25 år. Er du over 25 år har du også lovfestet rett til 3-årig videregående opplæring. Det kan du lese mer om her.

Helsesekretærutdanningen i Vg3 består av 3 skriftlige programfag og en tverrfaglig praktisk eksamen.

Skriftlige programfag:

  • Helsefremmende arbeid Vg3
  • Kommunikasjon og samhandling Vg3
  • Yrkesutøving Vg3
  • Tverrfaglig praktisk eksamen

 

Når du har bestått alle eksamener kan du søke om autorisasjon som helsesekretær via Altinn.no. Mer informasjon om søkeprosessen kan du finne på Helsedirektoratet.

 

Ønsker du veiledning om karriere og utdanning for deg og din situasjon? Ta en uforpliktende prat med en av våre studierådgivere.

 

 

Referanser:
 

  1. Helsedirektoratet (2014); Nasjonalt personellbilde – personell- og kompetansesituasjonen i helse—og omsorgssektoren, Avd. Utdanning og personell, Oslo, publikasjonsnummer; IS-2248.