For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Medisinsk sekretær

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 53 500,-
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
3

Har du lyst på en spennende jobb i helsesektoren? Medisinsk sekretær er en kort, yrkesrettet utdanning som gir deg de praktiske og teoretiske kunnskapene du trenger for å jobbe på sykehus, klinikker og private legekontorer. Dette nettstudiet gir deg kompetanse på flere fagområder og åpner døren for en meningsfull karriere. Å bidra til å oppdage og utrede sykdom gir mening. Nettopp derfor er du viktig! Utdanningen åpner 25. januar 2023.

Utdanningen Medisinsk sekretær er ikke lånekassegodkjent, men tilbys nå med avtale om nedbetaling over 18 måneder. Dette gir en veiledende månedlig betaling på ca. kr. 3 400,- inkludert renter og gebyrer. 

Medisinsk sekretær utdanning

Utdanningen Medisinsk sekretær er en praktisk rettet utdanning med gode jobbmuligheter på blant annet sykehus og legekontor. Etter endt utdanning er du kvalifisert til å gå rett ut i jobb, uten en lang opplæringsperiode. Utdanningen legger grunnlaget for at du skal kunne jobbe i kontoradministrative funksjoner, med både pasienter, pårørende og helsepersonell. Du får også mulighet til å trene i relevante IT-systemer i helsevesenet. Gjennom utdanningen vil det være praktisk opplæring i laboratoriearbeid med  en fysisk samling. Se mer informasjon om dette under "laboratoriearbeid".

Jobbmuligheter som Medisinsk sekretær

Utdanningen er direkte jobbkvalifiserende som betyr at du kan gå rett ut i jobb etter endt utdannelse. Helse- og sosialsektoren er Norges største arbeidsnæring og huser i underkant av 650 000 arbeidsplasser. Som Medisinsk sekretær kvalifiserer du til jobber innenfor sykehus, lege- og tannlegetjenester, samt pleie- og omsorgstjenester. 

Vi gjennomførte en undersøkelse med over 200 av våre tidligere studenter i 2018-2019. Her fant vi at mer enn 8 av 10 var i jobb innen 6 mnd etter endt utdannelse, les mer om undersøkelsen vår her.

Medisinsk sekretær nettstudium

Bor du i for eksempel Trondheim eller Bergen? Fortvil ikke, hos oss kan du ta utdannelsen på nett, og studere uansett hvor du bor. Vår nettskole gir deg fleksibiliteten du trenger for å bli medisinsk sekretær. Ta medisinsk sekretær kurs som deltid, slik at du kan studere når du vil, ved siden av jobb eller familieliv.

Fra 25. januar 2023 kan du starte på utdannelsen når du vil, og gjennomfører i eget tempo. Mer fleksibelt får du det ikke. Søk nå for å sikre deg en studieplass!

I emnet medisinsk terminologi vil du få en innføring i de vanligste og viktigste administrative oppgavene som er aktuelle for en medisinsk sekretær på et legekontor eller en annen helseinstitusjon. Du vil få kjennskap til lover og forskrifter som taushetsplikten, journalforskriften og pasientrettighetsloven. I emnet vil du også lære om organiseringen av helsevesenet i Norge, hvordan de samhandler med hverandre og hvilken rolle de ulike aktørene har. 

En medisinsk sekretær må kunne skrive medisinsk dokumentasjon som journaler, epikriser og operasjonsbeskrivelser effektivt og riktig. Dette er en viktig del av emnet helseadministrasjon. Det legges stor vekt på korrekt språkbruk og tegnsetting, samt riktig bruk av maler, skjemaer og oppslagsverk. I dette faget må du derfor kunne anvende kunnskapen fra emnene medisinsk terminologi, anatomi, fysiologi og sykdomslære. 

Du får også muligheten til å jobbe i et interaktivt pasientadministrativ EPJ-system (Elektronisk Pasientjournal System) som benyttes i primærhelsetjenesten. I tillegg vil det bli en innføring i elektroniske pasient journalsystemer fra en ekstern aktør. EPJ-systemer er obligatoriske systemer på et legekontor og sykehus, som håndterer timebestilling, skriving av resepter, henvisninger og pasientadministrasjon.

Studietimer:
50
Innsendinger:
1

Dette emnet gir opplæring i grunnleggende anatomi og fysiologi, samt relevante sykdommer uten at du trenger bakgrunn i medisin eller biologi. Gjennom undervisningen får du kjennskap til oppbyggingen og normalfunksjonen til en celle og de ulike organsystemene i menneskekroppen. Dette inkluderer:

 • Celler, vev & cancer (kreft)
 • Huden
 • Blodet, hjertet & sirkulasjonssystemet
 • Lunger & respirasjonssystemet
 • Muskel- & skjelettsystemet
 • Nervesystemet
 • Nyrer og urinveier
 • Hormonsystemet
 • Fordøyelsessystemet
 • Immunforsvaret & lymfesystemet
 • Øyne, ører og sanser

 

Videre tilegner du deg kunnskap om de mest vanlige symptomene og sykdommene. Du lærer hvordan diagnostisering ofte foregår, samt hvordan enkelte sykdommer kan forebygges ved hjelp av eksempelvis riktig kosthold og endret livsstil. I tillegg undervises det i de mest brukte undersøkelsesmetodene for de ulike sykdommene, samt behandlingene av disse.

 

Studietimer:
120
Innsendinger:
1

En medisinsk sekretær vil ofte møte pasienter og pårørende i vanskelige livssituasjoner, og må kunne imøtekomme ulike menneskers behov for omsorg og hjelp. Det krever forståelse for hvordan livshendelser og sykdom kan innvirke på mennesker. Opplæringen i psykologi legger vekt på å utvikle toleranse, respekt og engasjement i mellommenneskelige forhold.

Du får innsikt i hvordan pasienter i ulike sorgfaser ofte reagerer og bør møtes, samt hvordan god omsorg og service kan ytes. Det kreves at yrkesutøverne har innsikt i egne og andres reaksjoner, og kan kommunisere på empatisk vis. Du får også gode kunnskaper om taushetserklæringen som helsepersonell er underlagt.

Menneskets behov for mestring og opplevelse av egne ferdigheter er en viktig del av undervisningen. Emnet utfordrer kanskje kunnskap og holdninger du allerede har, og gir økt bevissthet omkring den enkeltes rolle i helserelaterte yrker.

Undervisningen tar sikte på å gjøre deg reflektert over egen rolle i møte med pasienter, pårørende og kolleger. Som student ved NKI får du innføring i anvendt psykologi, kommunikasjon, kulturforståelse, etikk, taushetsplikt og pasientbehandling.

Studietimer:
80
Innsendinger:
1

I dette emnet vil du få en innføring i de vanligste og viktigste administrative oppgavene som er aktuelle for en medisinsk sekretær på et legekontor eller en annen helseinstitusjon. Du vil få kjennskap til lover og forskrifter som taushetsplikten, journalforskriften og pasientrettighetsloven. I emnet vil du også lære om organiseringen av helsevesenet i Norge, hvordan de samhandler med hverandre og hvilken rolle de ulike aktørene har. 

En medisinsk sekretær må kunne skrive medisinsk dokumentasjon som journaler, epikriser og operasjonsbeskrivelser effektivt og riktig. Dette er en viktig del av emnet helseadministrasjon. Det legges stor vekt på korrekt språkbruk og tegnsetting, samt riktig bruk av maler, skjemaer og oppslagsverk. I dette faget må du derfor kunne anvende kunnskapen fra emnene medisinsk terminologi, anatomi, fysiologi og sykdomslære. 

Du får også muligheten til å jobbe i jobbe i pasientadministrative EPJ-systemer (Elektronisk Pasientjournal System) som benyttes i primærhelsetjenesten. Dette inkluderer Distribuert Informasjons- og Pasientdatasystem i Sykehus (DIPS) og Infodoc. Dette er obligatoriske systemer på et legekontor og sykehus, som håndterer timebestilling, skriving av resepter, henvisninger og pasientadministrasjon. Fordi manøvrering i slike programmer er essensielt, vil du få tilgang til egne e-læringskurs i DIPS, og Infodoc, med ulike oppgaver i en interaktiv simulert database.

Studietimer:
110

En medisinsk sekretær må kunne utføre enkle laboratorieoppgaver som blodprøvetaking og urinprøveanalyse. Du læres opp i laboratoriearbeid både teoretisk og praktisk. Dette er det eneste emne i kurset som krever fysisk oppmøte. Kurset er inkludert i studieavgiften.

Den teoretiske delen av laboratoriearbeidet foregår via nettskolen og nettsamlinger, hvorav det praktiske kurset skjer over totalt 3 sammenhengende dager fra 09.00-16.00. Det vil bli tilbudt å gjennomføre kurset ved flere anledninger, både i helger og ukedager, over 2-3 måneder, både høst og vår. Kurset gjennomføres av vår laboratoriepartner Preanalyse AS. Det vil bli muligheter for å gjennomføre laboratoriekurset både i Oslo og i Hønefoss. I Hønefoss vil det også bli mulighet for omvisning i laboratoriet på Ringerike sykehus.

 

Eksakte datoer, laboratorium og informasjon om påmelding vil bli gitt i nettskolen i god tid før kurset begynner. På grunn av kvalitetssikring vil det ikke være mulig å gjennomføre kurset hos andre laboratorier enn NKI´s samarbeidspartner.

Etter endt kurs skal du kunne utføre prøver og undersøkelser som normal vil være en del av ditt arbeidsområde.

Kurset dekker bl.a opplæring i:

 • Hygiene/kvalitetskontroll/avfallshåndtering
 • Kapillær- og venøs blodprøvetaking*
 • Prosedyre for analyse av blod, urin etc*
 • Prosedyrer for håndtering, oppbevaring og forsendelse av prøvemateriale og prøvesvar
 • Bruk, vedlikehold og kontroll av laboratorieutstyr.

*Kapillær- og venøs blodprøvetaking krever at du tolerer å håndtere blod og gjennomføre de nødvendige stikkene med kanyle (nål) i prosedyren. Du må ikke bli stukket selv, men du må gjennomføre prosedyrene på andre.

 

Studietimer:
48

Utdanningen åpner i januar 2023. Fra januar kan du starte på utdannelsen når du vil, og gjennomfører i eget tempo. Mer fleksibelt får du det ikke. Meld deg på nå for å sikre deg en studieplass!

Nettstudium

Medisinsk sekretær tilbys som 100% fleksibel utdanning. Du kan studere når du vil, hvor du vil og i hvilket tempo du ønsker. Nettskolen vår vil ta deg gjennom lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver, quizer, refleksjoner, diskusjoner og nettmøter for å gi deg kompetansen du trenger for å bli trygg i jobben din. Du vil bli fulgt opp av høyt kvalifiserte faglærere og studieveiledere som følger deg gjennom hele studietiden. Underveis i studieløpet vil du få tilbakemelding fra læringsaktiviteter som sørger for at du har lært deg det viktigste før en avsluttende test skal bestås.

Alle våre utdanninger er knyttet til et virtuelt «klasserom» – en møteplass der du kan stille spørsmål til faglærer, gi svar og diskutere med andre studenter. Der kan du diskutere med andre som er opptatt av nøyaktig det samme.

Samlinger i Laboratoriearbeid

Den teoretiske delen av laboratoriearbeid foregår via 4 nettsamlinger. Den praktiske delen av kurset vil gå over totalt 3 sammenhengende dager fra kl. 9-16. Kurset gjennomføres i 2 ganger i året, og vil bli tilbudt både i helger og ukedager hos vår samarbeidspartner Preanalyse AS. Det vil bli muligheter for å gjennomføre laboratoriekurset både i Oslo og i Hønefoss. I Hønefoss vil det også bli mulighet for omvisning i laboratoriet på Ringerike sykehus.

Eksakte datoer, laboratorium og informasjon om påmelding vil bli gitt i nettskolen i god tid før kurset starter. På grunn av kvalitetssikring kan ikke kurset gjennomføres i andre byer og laboratorier enn NKI´s utvalgte samarbeidspartner ved Ringerike sykehus.

Medisinsk terminologi
Dette emnet har flere mindre tester som må bestås før en kan ta en større avsluttende test (flervalgsoppgaver) for å fullføre utdanningen. Den avsluttende testen er vurdert godkjent/ikke godkjent, og bestås når du har minimum 65% riktig.

Anatomi, fysiologi og sykdomslære
Dette emnet har flere mindre tester som må bestås før en kan ta en større avsluttende test (flervalgsoppgaver) for å fullføre utdanningen. Den avsluttende testen er vurdert godkjent/ikke godkjent, og bestås når du har minimum 65% riktig.

Psykologi og etikk
Dette emnet blir evaluert basert på en større innleveringsoppgave. Innleveringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Helseadministrasjon
Dette emnet har flere mindre tester som må bestås før en kan ta en større avsluttende test (flervalgsoppgaver) for å fullføre utdanningen. Den avsluttende testen er vurdert godkjent/ikke godkjent, og bestås når du har minimum 65% riktig.

Laboratoriearbeid
Kursholderne er med å vurdere om kandidaten har gjennomført og oppfylt de nødvendige kravene for å bestå det praktiske laboratoriekurset. I tillegg kreves det oppmøte på minimum 90% av samlingene.

På sykehus vil arbeidsoppgavene variere noe alt etter hvilken type stilling du har. Arbeidsoppgaver på sykehus kan være knyttet til pasientlogistikk:

 • Telefontjenester
 • Timebestilling
 • Innkalle etter venteliste/ flytte timer
 • Ekspedere pasienter til poliklinikk
 • Oppretting og ajourføring av sykejournaler
 • Skaffe til veie journaler/røntgenbilder
 • Ulike former for skrivetjeneste
 • Pasientservice

På legekontorer kan arbeidsoppgavene i tillegg inkludere mer praktisk pasientrettet arbeid.

Du må være fylt 18 år ved studiestart. Det er ingen andre absolutte opptakskrav for denne utdanningen.

Vi anbefaler at studentene har tilstrekkelig norskkunnskap til å følge undervisningen og kunne skrive besvarelser på norsk. For å ivareta søkernes hensyn forbeholder vi oss retten til å nekte opptak når vi vurderer at det åpenbart ikke er hensiktsmessig å starte utdanningen.

Studiet er ikke godkjent for lån og stipend i Lånekassen. Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Pensum i de ulike fagene er fordelt på noen utvalgte E-lærebøker, ferdigprodusert innhold i den digitale læringsplattformen til nettskolen (Canvas) og én fysisk bok du må kjøpe selv. Her har du oversikten over hvordan pensumet er fordelt i de ulike fagene og hvor det ligger.

 

Tittel: Anatomi og fysiologi

Forfattere: Tore Taraldsen & Inger Taraldsen Simonsen

Dette er en E-bok du får tilgang til i nettskolens digitale læringsplattform når du blir student hos NKI.

 

Tittel: Sykdomslære

Forfattere: Tore Taraldsen & Inger Taraldsen Simonsen

Dette er en E-bok du får tilgang til i nettskolens digitale læringsplattform når du blir student hos NKI.

 

Tittel: Psykologi og Etikk for Helse- og Sosialfag

Forfattere: Lillevi Berg Kristoffersen

ISBN: 9788205284876

Dette er en fysisk bok som må kjøpes og betales av deg som student.

 

 

 

-Det beste med utdanningen er at den er kort, morsom og at vi har en kjempeflink faglærer.

Tina - Medisinsk sekretær

Relaterte studier

Yrkesfag på videregående skole

Helsesekretær Vg3

Yrkesfag på videregående skole

Tannhelsesekretær Vg3