For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Saksbehandling i helse- og omsorgssektoren

Ung kvinne i kontorlandskap
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
6 måneder
Innsendinger:
6 stk
Pris:
kr 9 000,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
6 stk
Studietilgang:
6 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 9 000,-

Vil du jobbe som saksbehandler i helse- og omsorgssektoren? Da er dette utdanningen for deg. Kurset gir deg saksbehandlerkompetanse og kvalifiserer deg til å jobbe med saksbehandling i offentlig og privat helsesektor.

Nettstudiet Saksbehandler i helse- og omsorgssektoren 

Behovet for saksbehandlerkompetanse i den kommunale helsetjenesten, spesial helsetjenesten, bestillerkontor/utførerkontor og andre deler av helse- og sosialtjenesten er stor. Utdanningen gir deg derfor mange muligheter på arbeidsmarkedet. 

Nettkurset passer spesielt godt for deg som har erfaring fra helsesektoren fra før, og nå ønsker å jobbe med saksbehandling.  

Dette får du i kurset Saksbehandler i helse- og omsorgssektoren

Det er økende krav til kommunens forvaltning og tjenesteyting på dette området, ikke minst siden samhandlingsreformen trådte i kraft. I kurset vil du få god forståelse av hvordan lover og forskrifter regulerer befolkningens rettigheter, samt kommunens plikter.

Du vil etter endt kurs ha opparbeidet deg kunnskap til å yte forsvarlige tjenester og utøve forsvarlig saksbehandling.

Kurset setter deg inn i de grunnleggende reglene som saksbehandling innen den kommunale helse- og omsorgssektoren, og gir deg grunnleggende saksbehandlerkompetanse som kvalifiserer deg for arbeid innen dette feltet.

Velferd og rettssikkerhet henger sammen: velferd sikres gjennom lovfestede rettigheter til ytelser og tjenester for dem som har behov for dette og saksbehandlingsreglene ivaretar rettssikkerheten gjennom en rekke krav som stilles til forvaltningen ved tildeling og fordeling av disse ytelsene og tjenestene. Utdanningen, Saksbehandling i helse- og omsorgssektoren skal gi deg grunnleggende saksbehandlerkompetanse og kvalifiserer deg for dette arbeidet.

Kurset inneholder følgende temaer:

 • Statlig organisering og juridisk metode
 • Relevante lover og forskrifter i saksbehandlingen
 • Kommunal organisering og materielle lovkrav. Pasienter og brukeres rett til kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Saksutredningsfasen
 • Vedtaksfasen
 • Klagesaksfasen
Studietimer:
250

Du kan starte på kurset når det passer deg, hver dag, hele året. 

Du studerer i ditt eget tempo, når og hvor du vil. Du strukturerer studiene dine slik det passer din hverdag best og leverer oppgaver når det passer deg. 

Dette får du: 

 • Studieveileder som følger deg gjennom hele studietiden 
 • Faglærer som du kan kontakte i nettskolen 
 • I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner 
 • Digitalt klasserom hvor du kan møte andre studenter som studerer det samme 

Les mer om hvordan det er å være nettstudent hos NKI Nettstudier

Det er ingen eksamen i dette kurset. Etter innleveringene er vurdert godkjent er kurset bestått, og du kan be om kursbevis. 

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller at en annen privatperson eller bedrift står for betalingen. Dette velger du i bestillingen. 

Det er ingen formelle opptakskrav på dette kurset. 

Etter endt utdanning skal du kunne gjennomføre faglig forsvarlig saksbehandling i saker som gjelder tildeling og bortfall av tjenester i helse- og omsorgstjenesten. Du skal kunne se sammenhengen mellom lovregulering, velferd og rettssikkerhet, samt være bevisst på ansvaret man forvalter over offentlige velferdsgoder.

Videre skal du kunne se til at tjenesteytingen er i tråd med aktuelle myndighetskrav. Du skal kunne forberede en sak til administrativ eller politisk behandling. I tillegg vil du få kunnskap om hvilke faktorer som påvirker det rettslige og faglige skjønn når myndighetskrav og individuelle rettigheter vurderes opp mot politiske beslutninger og etiske vurderinger.

Det er ikke nødvendig å kjøpe alle bøkene før studiestart, du vil få mer informasjon om bøker og annet pensum i nettskolen. Komplett pensumliste finner du i nettskolen. 

 • Sentrale Helserettslige emner: ISBN: 9788205457232
 • Helse- og omsorgsrett: ISBN: 9788202425012
 • Helse og jus: ISBN: 9788205524873
 • Jus og saksbehandling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten: ISBN: 9788244621243