For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Saksbehandler

Mannlig saksbehandler holder en bunke sakspapirer
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
7 stk
Pris:
kr 48 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
7 stk
Studietilgang:
12 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 48 500,-

Har du et ønske om å jobbe som saksbehandler, uten mange år på skolebenken? Nettstudiet Saksbehandler er en kort yrkesrettet utdanning som kvalifiserer deg til flere spennende jobber som saksbehandler i offentlig forvaltning.

Fagskoleutdanningen passer for deg som har en formell utdanning, men ønsker ny og oppdatert kunnskap innen fagområdet. Fagskolen passer også for deg som ikke har noen bakgrunnskunnskaper, men som har et ønske om å jobbe med saksbehandling.

Dette får du når du tar fagskolen Saksbehandler:

 • Evnen til å vurdere om offentlige vedtak oppfyller kravet til forsvarlig saksbehandling i henhold til forvaltningsloven 
 • Nødvendig kompetanse innen bruk av bransjerelevante programvarer samt kjennskap til arkivteori og bruk av ACOS Websak+, et markedsledende saksbehandlingsverktøy hos kommunal, statlig og privat sektor 
 • Lærere som er jurister/advokater og/eller har direkte relevant bakgrunn som saksbehandlere 

Gjennom studietiden vil du opparbeide deg kunnskaper som gjør deg rustet til å delta i beslutningsprosesser for arbeidsgivere. Du vil lære om kontorprogramvarer, forvaltningens saksbehandlingsregler, arkivteori samt prosjektledelse.

Nettstudiet retter seg primært mot saksbehandling i offentlig forvaltning og gir deg kunnskap om statsrett, forvaltningsrett og sentrale lover som Grunnloven, forvaltningsloven og offentleglova, saksbehandlingsregler og arkivteori. 

Nettstudiet Saksbehandler gir deg følgende karrieremuligheter 

Mange av våre tidligere studenter har fått jobb innenfor flere forskjellige sektorer og oppnådd titler som organisasjonsrådgiver, sekretær, konsulent, saksbehandler, kontormedarbeider, administrasjonskonsulent/medarbeider.

"Saksbehandlerutdanningen ble innpass til min nåværende stilling i NAV."

Deimante, tidligere student og saksbehandler hos NAV

Eksempler på områder du kan jobbe innenfor etter endt utdanning kan være:  

 • Helse 
 • Eldreomsorg 
 • Utdanning 
 • Plan- og bygningsrett 
 • Utlendingsrett 
 • Miljørett 
 • Politi 
 • Rettsvesen 

Trenger du hjelp eller er usikker på valg av utdanning? Ta kontakt med våre flinke rådgivere, de hjelper deg gjerne

Microsoft Office 365 Grunnleggende gir deg en forståelse av hvilke programmer som inngår i Microsoft 365 og en innføring i de mest brukte kontorprogrammene. Å lære seg disse ferdighetene vil gi deg et solid fundament for suksess i dagens digitale arbeidsmiljø. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Saksbehandler. 

Å lære seg grunnleggende ferdigheter i programvarer som Word, Excel, PowerPoint, Outlook og Teams kan gi deg en enorm fordel i dagens arbeidsmarked. Disse programmene brukes av bedrifter over hele verden, og å være dyktig i å bruke dem kan øke produktiviteten din, forbedre kommunikasjonen og gjøre deg mer verdifull for arbeidsgivere. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Offentlig organisering og saksbehandlerrollen gir deg kunnskap om de sentrale styringsorganene i statsforfatningen, slik som Stortinget, Kongen i statsråd/regjeringen, Høyesterett og domstolene, samt Riksrett. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Saksbehandler. 

Du vil i løpet av studietiden bli kjent med saksbehandlerrollen, hvor vi setter søkelys på kundeperspektivet, etikk, moral og ikke minst arbeid for å forhindre korrupsjon i offentlig forvaltning. I tillegg ser vi på viktigheten av et godt språk og presis kommunikasjon. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Forvaltningsrett gir deg kunnskap om generelle saksbehandlingsregler som gjelder ved nær all saksbehandling i offentlig forvaltning. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Saksbehandler. 

Dette får du: 

 • Innføring i juridisk metode 
 • Kunnskap om forvaltningslovens virkeområde 
 • Innsikt i viktige hovedregler og unntak i forvaltningsloven 
 • Kunnskap om saksbehandlingsreglene; inhabilitet, veiledningsplikten, saksbehandlingstid, taushetsplikt, forhåndsvarsling, utrednings- og informasjonsplikt, partsinnsyn
 • Innsikt i viktige hovedregler og unntak i forvaltningsloven 
 • Kjennskap til ulovfestede forvaltningsprinsipp 
 • Kjennskap til publikumsinnsyn 
 • Kjennskap til Lovdata Pro og Gyldendal Rettsdata samt Juridika
Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
250
Studiepoeng:
10 poeng

Ønsker du økt kunnskap og innsikt i prosjektledelse? Emnet Prosjektledelse vil gi deg en grundig innføring i de sentrale arbeidsoppgavene for en prosjektleder og hva et prosjekt er. Samt hvilke spesielle ledelsesutfordringer prosjektledelse fører med seg og hva som skal til for å lykkes. 

Prosjektledelse tilhører fagskolen Prosjektlederskolen, men kan også kjøpes separat. Emnet gir deg 5 studiepoeng.

Bli en bedre prosjektleder og vær rustet for den økte bruken av prosjektarbeid som arbeidsform i mange virksomheter, noe som vil innebære at det blir enda større behov for dyktige prosjektledere. 

Dette lærer du i emnet Prosjektledelse

Prosjektledelse handler om å bygge kunnskaper og ferdigheter i organisering av prosjektarbeid, samt metoder og oppgaver egnet for prosjektarbeidsformen. Videre omfatter emnet kunnskap om aktiv deltakelse og ledelse av prosjekter.

I arbeidet som prosjektleder er det viktig å hente ut verdier fra prosjektarbeidet. Ved å jobbe som prosjektleder får man mulighet til å tilegne seg kompetanse og ferdigheter gjennom å lede virksomheter og hente verdier for prosjekteiere. Prosjektledelse handler om å lykkes gjennom samarbeid med andre. 

Sentrale temaer:

 • Hvorfor det å være prosjektleder både er krevende og svært givende 
 • Hva som kjennetegner et prosjekt 
 • Hvilke oppgaver som egner seg for prosjektarbeidsformen 
 • Hva som kjennetegner en god prosjektleder 
 • Viktigheten av prosjektteamet 
 • At ulike prosjekttyper skaper ulike utfordringer 

Studiestart Prosjektledelse

Du kan starte på emnet hver dag, hele året og studere fra hvor du vil. Alt du trenger er en PC/mobil og internett. Prosjektledelse er lagt opp som deltidsstudie over nett slik at du kan kombinere studier med jobb og hverdagsliv. 

Eksamen gjennomføres i mai/juni og november/desember, og du melder deg opp til eksamen når du er klar for det. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Emnet Arkivteori og saksbehandlerverktøy gir deg kunnskap om arkivreglene, noe som er helt nødvendig og et lovpålagt krav for å kunne arbeide som saksbehandler i offentlig forvaltning. Du vil få god kunnskap om prinsipper og regler som gjelder for arkivering og journalføring i offentlig forvaltning.

Arkivering er avgjørende for at forvaltningen skal kunne dokumentere, og bevise for ettertiden, de vurderinger som ble gjort og de vedtak som ble fattet, og er derfor et viktig fokus i emnet. 

I løpet av studietiden vil du lære deg de mest brukte funksjonene for saksbehandlere i saksbehandlingsverktøyet Acos WebSak+. 

Dette får du: 

 • Grunnleggende kunnskap om arkivregler og arkivoppgaver ved bruk av relevant programvare
 • Mulighet til å trene på saksbehandlers praktiske arbeidsoppgaver knyttet til et arkiv og prosessverktøy
 • Opplæring i saksbehandlerrollen i ACOS Websak, «et markedsledende dokumenthåndteringssystem som benyttes blant kunder i både kommunal, statlig og privat sektor» - ACOS- 
 • Kunnskap om behandling av dokumenter, e-post og SMS i et elektronisk arkiv

Websak fra ACOS benyttes blant annet av over 300 av landets kommuner, derav Oslo kommune, samt hos NAV, Politiet og alle landets departementer. 

*Det tas forbehold om endringer. 

 

Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Som student hos NKI Nettstudier studerer i ditt eget tempo, når og hvor du vil. Du strukturerer studiene dine slik det passer din hverdag best, leverer oppgaver når det passer deg og melder deg opp til eksamen når du er klar for det. 

Dette får du: 

 • Tilgang til studentveiledere som kan kontaktes på telefon, chat eller e-post gjennom hele studietiden
 • Faglærer som du kan kontakte i nettskolen 
 • Eksamenswebinarer hvert semester hjelper deg i forberedelsen til eksamen 
 • I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner 
 • Digitalt klasserom hvor du kan møte andre studenter som studerer det samme 

Les mer om hvordan det er å være nettstudent hos NKI Nettstudier

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller at en annen privatperson eller bedrift står for betalingen. Dette velger du i bestillingen. 

 • Utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen 
 • Du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker 
 • Du bør sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker 
 • Velg «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested i søknaden til Lånekassen 

Les mer om hvordan du søker lån og stipend hos Lånekassen 

Fagskoleutdanningen Saksbehandler vil kvalifisere deg for et bredt spekter av jobber innenfor flere sektorer. På grunn av den praktiske tilnærmingen i utdannelsen vil du kunne gå rett ut i en operativ stilling.

Mange av våre tidligere studenter har fått jobb innenfor flere forskjellige sektorer og oppnådd titler som organisasjonsrådgiver, sekretær, konsulent, saksbehandler, kontormedarbeider, administrasjonskonsulent/medarbeider.

Eksempler på områder du kan jobbe innenfor etter endt utdanning kan være:  

 • Helse 
 • Eldreomsorg 
 • Utdanning 
 • Plan- og bygningsrett 
 • Utlendingsrett 
 • Miljørett 
 • Politi 
 • Rettsvesen 

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse: 

Overordnede kunnskaper 

Studenten:

 • har kunnskap om sentrale temaer og arbeidsoppgaver innenfor saksbehandling, samt administrasjon av saksdokumenter, både i offentlig forvaltning og privat næringsliv
 • har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innenfor saksbehandling
 • har kunnskap om sentrale regler og juridiske emner knyttet til saksbehandling
 • har innsikt i hvordan stat, fylkeskommuner og kommuner er organisert og deres viktigste arbeidsoppgaver
 • har kunnskap om hvordan elektroniske systemløsninger og IT-baserte verktøy kan brukes i saksbehandling, kjenne til nytteverdien av disse, både for gjeldende avdeling og på tvers av organisasjonen
 • har kunnskap om hvordan juridiske spørsmål løses ved hjelp av juridisk metode  og vet hvordan en skal finne frem i ulike rettskilder ved bruk av Lovdata Pro
 • har kunnskap om god språkbruk og hensiktsmessig kommunikasjon med publikum
 • har kunnskap om de viktigste generelle saksbehandlingsreglene for forvaltningen og kjenner igjen tilsvarende forventninger til saksbehandlere i privat næringsliv
 • har kunnskap om prosjektarbeid

Overordnede ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende juridisk metode for å løse juridiske praktiske og teoretiske problemstillinger samt kunne forklare sentrale juridiske begrep og uttrykk
 • kan beskrive sammenhengen og forskjellen mellom politiske og administrative styringsorgan i offentlig sektor, samt kunne beskrive type funksjon og plassering i organisasjonen
 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger, med fokus på nøyaktighet, innenfor saksbehandlingsområdet
 • kan arbeide selvstendig og i team, og oppnå reell handlingsevne i praktisk saksbehandling, herunder sette opp konkrete arbeidsplaner og fordele arbeidsoppgaver
 • kan gjennomføre, som prosjektleder eller som prosjektmedarbeider, et enkelt prosjekt
 • kan anvende og arbeide selvstendig med saksbehandlingsverktøy, arkivsystemer og andre relevante IT-baserte verktøy som brukes av saksbehandlere
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for en problemstilling innenfor saksbehandlerområdet
 • kan kartlegge/identifisere en situasjon eller juridisk problemstillinger innenfor saksbehandlingsområdet, og evne å se behov for iverksetting av tiltak
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor saksbehandlingsområdet og relevante juridiske emner

 

Overordnet generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for og utviklet etisk grunnholdning til yrkes- og bransjeetiske prinsipper for saksbehandlerrollen
 • har kunnskap om etiske retningslinjer som gjøres gjeldende for stat, fylkeskommuner og kommuner
 • kan følge de til enhver tid gjeldende generelle regler for saksbehandling, samt kan finne frem relevante særregler for spesifikke områder
 • kan samarbeide og bygge relasjoner på tvers av sitt eget fagområde innenfor foretaket, men også mot eksterne interesser, myndigheter og målgrupper
 • kan utvikle hensiktsmessige arbeidsmetoder innenfor gjeldende saksbehandlingsregler
 • kan vise forståelse og respekt for saksbehandlerrollens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

Når du søker, legger du ved dokumentasjon på en av følgende: 

Søker du med vitnemål fra andre land enn de nordiske må du også dokumentere dine norskferdigheter. Det kan du gjøre med norsk fra videregående eller Norskprøven med minimum resultat B1 fra alle fire delprøver. 

Er du usikker? Ta kontakt med en av våre studierådgivere, vi hjelper deg gjerne. Ta kontakt med en av våre studierådgivere, vi hjelper deg gjerne

Det er ikke nødvendig å kjøpe alle bøkene før studiestart, du vil få mer informasjon om bøker og annet pensum i nettskolen. Komplett pensumliste finner du i nettskolen. 

Emnet Offentlig organisering og saksbehandlerrollen: 

 • Perspektiver på kommune-Norge en innføring i kommunalkunnskap, Jacobsen, Dag Ingvar, Heftet / 2020 / Bokmål. ISBN 9788245033410 

 • Fag, etikk og kommunikasjon for fagskoleutdanningene, Grasaas, Kari Krüger Sjursen, Marit Stordalen, Jørn, Heftet / 2019 / Bokmål. ISBN: 9788202616625 

 • Forvaltningsrett i et nøtteskall, Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina Abusland, Terje, Heftet / 2017 / Bokmål. ISBN 9788205470705

Frivillig tilleggslitteratur: 

 • Jusleksikon, Gisle, Jon, ISBN 9788257322144 

Emnet Forvaltningsrett: 

 • Forvaltningsrett i et nøtteskall, Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina Abusland, Terje, Heftet / 2017 / Bokmål. ISBN 9788205470705 

Frivillig tilleggslitteratur: 

 • Jusleksikon, Gisle, Jon, ISBN 9788257322144 

Emnet Prosjektledelse:  

 • Prosjektveilederen, Vaagaasar, Skyttermoen, Cappelen Damm 2017  ISBN 9788202549329 

Emnet Arkivteori og saksbehandlerverktøy: 

 • Effektiv saksbehandling med elektronisk arkiv og samhandling, Karl Kalseth. ISBN: 9788256271580 

PC-utstyr:

Ved NKI Nettstudier praktiserer vi Bring your own Device, og på dette studiet må du ha:

 • Windowsbasert PC, OS: Windows 10 (64 bit)
 • CPU: 2GHz, 64-bit multicore (min. 7:e generasjon) – eller tilsvarende AMD prosessor
 • RAM: 8 GB (minimum)
 • Wi-Fi 5
 • HDD: SSD 256 GB
 • GPU: Intel eller AMD med 64-bits støtte, 2 GHz eller raskere

Det tas forbehold om endringer. 

I denne fagskolen gjennomføres det skriftlig hjemmeeksamen på nett 

 • Du må ha bestått eventuelle arbeidskrav for å gå opp til eksamen 
 • Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember 
 • Du melder deg selv opp til eksamen i hvert emne når du er klar for det   
 • Eksamensavgiften er inkludert i prisen
 • Mer informasjon om eksamen finner du i nettskolen

Her kan du lese mer om eksamen hos NKI Nettstudier

Relaterte studier