For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


HR-konsulent

Ung mann som smiler
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
24 måneder
Studiepoeng:
60
Innsendinger:
12 stk
Pris: Discount
Før 74 000,- Nå 55 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
60
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
12 stk
Studietilgang:
24 måneder
Pris: (Ekskl. bøker) Discount
Før 74 000,- Nå 55 500,-

Ta nettstudiet HR-konsulent og bli attraktiv på arbeidsmarkedet. Dette er en fremtidsrettet fagskoleutdanning med fokus på praktisk personalarbeid og mangfoldkompetanse. Utviklet i tett samarbeid med aktører sentralt innenfor HR og rekruttering for størst mulig relevans.

Dette får du i fagskolen HR-konsulent

Utdanningen gir deg innsikt i de grunnleggende problemstillinger man vil komme i kontakt med som HR-/personalmedarbeider, leder med personalansvar eller som ansatt i rekrutterings- eller vikarbyrå.

 • Utviklet i tett samarbeid med aktører sentralt innenfor HR og rekruttering for størst mulig relevans og nytteverdi.
 • Utdanningen vil fokusere både på arbeidslivspsykologi, lovverk, organisasjonsutvikling, samt utvikling av den enkelte ansatte. Inkludering og mangfold står sentralt i hele utdanningsløpet.
 • Utdanningen har sin hovedvekt i grunnleggende kunnskap og ferdigheter på et praktisk nivå, for å understøtte strategiske prosesser i bedriften.
 • I tillegg legges det vekt på viktigheten av å ha god kjennskap til hvordan HR-teknologi understøtter gode prosesser.
 • Du vil få god kjennskap til lover/forskrifter/avtaler/retningslinjer, som er viktig at HR-medarbeidere og ledere til en hver tid er oppdatert på. 

Nettstudiet tar deg med gjennom hele medarbeiderreisen fra ansettelse, via utvikling, til avslutning av medarbeidere. Du vil lære om hva mangfoldledelse er, og hvordan inkludering og mangfold kan styrke konkurransekraften. Det er menneskene som skaper resultat, og utdanningen gir deg verktøy for å utvikle og ivareta kulturen på arbeidsplassen.

Tett samarbeid med bransjen 

Utviklet i samarbeid med: Maja Vikan – Seniorrådgiver AS3 Norge AS, Marthe Lyng - Organisasjonsutvikler, Kimiya Sajjadi – CEO Big Enough Global, skribent & taleholder, Øystein Vågsether – Advokat, BDO Advokater AS og Adela Sanchez Askeland – Fagansvarlig NKI Fagskoler AS 

Hva gjør en HR-konsulent?

HR har en sentral støtterolle i arbeidet med å nå virksomhetens mål, ved å utvikle organisasjoner og medarbeidere. Det handler om å løfte den menneskelige ressurs, og dette gjøres ved å rekruttere riktige medarbeidere, sørge for at nyansatte kommer raskt i gang, mobilisere og utvikle eksisterende kompetanse, og å ha en kultur som ivaretar mangfoldet. Til slutt handler det også om å avvikle arbeidsforhold når det er behov for det. Dette, mm. vil du lære mer om ved å ta denne utdannelsen.

Jobbmuligheter etter fagskolen HR-konsulent 

Nettutdanningen er ikke bransjespesifikk, og passer for alle kandidater som ønsker et kompetanseløft innen HR-området og som ønsker en HR-konsulentjobb. Utdanningen kan gi jobbmuligheter i ulike funksjoner og roller som;

 • HR-medarbeider/-konsulent/-leder
 • Rekrutterer
 • Researcher 
 • Personalkonsulent i vikarbyrå
 • Gründer, samt som leder på ulike nivå i bransjer med et mangfoldig arbeidsmiljø 
 • Utdanningen er også relevant for tillitsvalgte eller andre med lignende verv på arbeidsplassen

HR-konsulentutdanning som nettstudium

Hos oss kan du ta HR-konsulent utdanning uansett hvor du bor - alt du trenger er en PC og internett. Nettstudiet gir deg fleksibiliteten du trenger for å lande drømmejobben innen HR.

Studer hvor du vil, når du vil, og gjennomfør i ditt eget tempo. Utdanningen er lagt opp slik at den kan kombineres med jobb, familieliv eller annet. 

Rekruttering for mangfold gir en grunnleggende innføring i rekrutteringsprosesser, fra behovskartlegging via kravspesifikasjoner, metoder for utlysning og markedsføring, til selve utvelgelsen med CV-gjennomgang, intervju, testing, case-løsning m.m. For rekrutteringsbransjen vil god forståelse for kundens behov og markedet man opererer i være viktig. 

Emnet gir deg kunnskap og ferdigheter som gjør deg i stand til å bidra i rekrutteringsprosesser og tilrettelegge for en mangfoldig personalgruppe. Emnet har en praktisk tilnærming til hvordan du kan rekruttere for mangfold, eksempelvis ved bruk av inkluderende jobbannonser, anonymisering og standardiserte maler for intervju, bruk av ulike testverktøy innen personalitet og ferdigheter m.m.

Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
250
Studiepoeng:
10 poeng

For å sikre at man raskest mulig får en produktiv medarbeider som vil trives og ønsker å fortsette i jobben, er det viktig å ha gode rutiner for mottak av nyansatte. Plan for “onboarding” omfatter innføring i både faglige, praktiske og sosiale forhold på arbeidsplassen. Dette er noe av det du vil få en grundig innføring i via emnet Oppstart og oppfølging av medarbeidere

Du vil gjennom dette emnet få en god innføring i praktiske sjekklister for avtaler, betingelser, utstyr, tilganger, arbeidsplass m.m., informasjon og opplæring i jobben og sosial involvering i arbeidsmiljøet for å skape trygghet og trivsel.

Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
250
Studiepoeng:
10 poeng

Inkluderende organisasjonskultur og konkurransekraft gir deg kunnskap om verdien av kulturmangfold og hvordan mangfold kan være en positiv kilde til kreativitet, innovasjon og konkurransekraft.

I de fleste virksomheter brukes det metoder og verktøy for å jobbe med organisasjonskultur og utvikling av arbeidsmiljøet. I emnet gis det blant annet innsikt i hvordan man kan jobbe med medarbeiderundersøkelser, temperaturmålinger, vernerunder, avvikshåndtering som verktøy for kontinuerlig forbedring. Kjennskap til forebygging og håndtering av konflikter er sentralt i emnet, samt riktig håndtering av varsling o.a. Det gis også en innføring i ulike roller og ansvarsområder innenfor HMS.

Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
250
Studiepoeng:
10 poeng

Gjennom et arbeidsforhold er det flere grunnsteiner som må være på plass for å skape trygghet og forutsigbarhet. Noe av dette er regulert gjennom lover og forskrifter, noe i tariffavtaler, mens andre ting er nedfelt i virksomhetens arbeidsreglement eller lokale spilleregler. En HR-konsulent skal gjennom sine ansvarsområder bidra til at lover/forskrifter, avtaleverk og rutiner følges, dette vil du få en god innføring i ved å ta emnet Personalforvaltning

Dette emnet gir kunnskap om tema som arbeidstid og arbeidstidsordninger, ferietid og feriepenger, sykefravær og fraværsoppfølging, permisjoner i forbindelse med foreldreskap, velferdspermisjoner m.m.

Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
250
Studiepoeng:
10 poeng

I de aller fleste virksomheter jobbes det kontinuerlig med kompetanseutvikling på ulike nivå. Livslang læring gjenspeiler både arbeidsgivers behov og ansattes muligheter. Kompetansebehovet endrer seg stadig raskere, og som HR-konsulent er det nødvendig å følge med på denne utviklingen. Dette er noe av det du vil lære mer om i emnet. 

Kompetanseutvikling hører til utdannelsen HR-konsulent, men emnet kan også tas alene. Dette fagskoleemnet gir deg 5 studiepoeng og du har opp til 12 måneder på å gjennomføre, men du kan bruke kortere tid om du ønsker det. 

Dette lærer du

En riktig sammensatt kompetanse er viktig for virksomhetens konkurransekraft for å kunne jobbe effektivt og med høy kvalitet, og for at medarbeidere skal kunne trives og utvikle seg. Medarbeidere rangerer utviklingsmuligheter høyt i undersøkelser om hva ansatte opplever som viktig for å oppleve en arbeidsplass som attraktiv.

HR-konsulenten kan gjennom bevissthet i hverdagen være en aktiv bidragsyter til god informasjonsflyt, deling av kunnskap, kommunikasjon og feedback, noe som er viktige elementer i god medarbeiderutvikling.

Dette emnet gir innføring i hvorfor kompetanse er et viktig utviklingsområde og hvordan man jobber med kompetanseutvikling i ulike faser og på ulike nivåer. Det blir gjennomgang av hvordan bidra i planlegging og gjennomføring av kompetansehevende tiltak med tanke på administrasjon, struktur, opplæringsmetoder og tilpasninger til pedagogikk/språk/kultur. Det vil også gis generell innføring i temaer som talentutvikling, etterfølgerplanlegging og karriereplaner.

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Mangfoldsledelse og konkurransekraft gir innsikt i sammenhengen mellom mangfold og verdiskapning. Emnet omhandler hva mangfoldledelse er, og hvilken betydning det har for praktisk ledelse. Du får blant annet kunnskap om at inkludering og tilrettelegging bedrer arbeidsmiljøet og produksjonen.

Emnet gir innsikt i verdien av å først og fremst se medarbeiderne som enkeltmennesker, og kunne ivareta medarbeideren med en kulturell forståelse. Du får også innsikt i hvordan bygge mangfoldkompetanse blant ansatte. Du vil få forståelse av ledere og medarbeidere sitt ansvar for å skape en inkluderende organisasjonskultur, og viktigheten av at ansatte har eierskap til bedriftens verdier.

Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
250
Studiepoeng:
10 poeng

Et arbeidsforhold kan avsluttes på ulike måter, både ønsket og uønsket for arbeidsgiver og/eller den ansatte. Permitteringer kan medføre et midlertidig fravær fra arbeid, eller det kan være første steg på veien mot en avslutning av arbeidsforholdet. Du vil i dette emnet lære om blant annet ulike former for avslutning av arbeidsforhold. 

Emnet gir deg innsikt over arbeidsrettslige forhold, lover og forskrifter, gir en innføring i hvordan prosesser bør gjennomføres, og gir innsyn i relevante praktiske maler til innkallinger, drøftingsprotokoll, oppsigelse, avskjedigelse, permittering m.m.

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Som student hos NKI Nettstudier studerer i ditt eget tempo, når og hvor du vil.

Du strukturerer studiene dine slik det passer din hverdag best, leverer oppgaver når det passer deg og melder deg opp til eksamen når du er klar for det. 

Dette får du: 

 • Studieveileder som er tilgjengelig gjennom hele studietiden 
 • Faglærer som du kan kontakte i nettskolen 
 • Eksamenswebinarer hvert semester hjelper deg i forberedelsen til eksamen 
 • I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner 
 • Digitalt klasserom hvor du kan møte andre studenter som studerer det samme 

Les mer om hvordan det er å være nettstudent hos NKI Nettstudier

I denne fagskolen gjennomføres det skriftlig hjemmeeksamen på nett 

 • Du må ha bestått eventuelle arbeidskrav for å gå opp til eksamen 
 • Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember 
 • Du melder deg selv opp til eksamen i hvert emne når du er klar for det   
 • Eksamensavgiften er inkludert i prisen
 • Mer informasjon om eksamen finner du i nettskolen

Her kan du lese mer om eksamen hos NKI Nettstudier

 • Rekruttering for mangfold: 48-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.
 • Oppstart og oppfølging av medarbeidere: 48-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.
 • Inkluderende organisasjonskultur og konkurransekraft: 48-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.
 • Personalforvaltning: 48-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.
 • Kompetanseutvikling: 24-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.
 • Mangfoldsledelse og konkurransekraft: 72-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.
 • Permitteringer og avslutning av arbeidsforhold: 24-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.

 

 

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller at en annen privatperson eller bedrift står for betalingen. Dette velger du i bestillingen. 

 • Utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen 
 • Du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker 
 • Du bør sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker 
 • Velg «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested i søknaden til Lånekassen 

Les mer om hvordan du søker lån og stipend hos Lånekassen

 

Når du søker, legger du ved dokumentasjon på en av følgende: 

Søker du med vitnemål fra andre land enn de nordiske må du også dokumentere dine norskferdigheter. Det kan du gjøre med norsk fra videregående eller Norskprøven med minimum resultat B1 fra alle fire delprøver. 

Er du usikker? Ta kontakt med en av våre studierådgivere, vi hjelper deg gjerne

Etter å ha fullført denne utdannelsen vil det åpne seg arbeidsmuligheter i ulike bransjer, da temaene er aktuelle for ledere og HR i de aller fleste virksomheter.

Utdanningen kan gi jobbmuligheter i ulike funksjoner og roller som HR-medarbeider/-konsulent/-leder, rekrutterer, researcher, personalkonsulent i vikarbyrå, gründer, samt som leder på ulike nivå i bransjer med et mangfoldig arbeidsmiljø.

Utdanningen er også relevant for tillitsvalgte eller andre med lignende verv på arbeidsplassen.

Overordnede kunnskaper

Kandidaten:

 • Har innsikt i HR rollens ansvar og medvirkning til å skape et anstendig arbeidsliv
 • Har kjennskap til helheten i et arbeidsforhold fra rekruttering til avslutning, og har forståelse for viktigheten av ivaretakelsen av medarbeidere både juridisk, psykososialt og kulturelt.
 • Har kunnskap om metoder og teknikker for oppstart og avslutning av arbeidsforhold.
 • Har kunnskap om hva mangfold og inkludering er, samt hva det innebærer av plikter, rettigheter og muligheter for en virksomhet.
 • Har kunnskap om livsfasepolitikk
 • Har kjennskap til næringslivets utfordringer og omstillingsbehov knyttet til mangfoldledelse og inkludering.
 • Forstår hvordan mangfold i virksomheten kan bidra til verdiskaping
 • Har innsikt i relevante lover, forskrifter og andre rettskilder, samt regler og styringsdokumenter
 • Har kunnskap om digitale verktøy og teknologiske løsninger innen HR/personal, som bl.a. kan fremme mangfold

Overordnede ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan følge interne rutiner for rekruttering og kompetanseutvikling som bidrar til å sikre mangfold
 • Kan tilrettelegge for oppstart og innføring av nye medarbeidere.
 • Kan følge opp regelverk og prosesser innen arbeidstid, ferie og fravær.
 • Kan anvende kunnskap om inkludering og mangfoldledelse s legge føringer for en god og inkluderende organisasjonskultur
 • Kan bidra til å gjennomfør avslutninger av arbeidsforhold ihht arbeidsrett og god praksis.
 • Kan anvende og etterspørre digitale verktøy for å sikre ivaretakelse av ansatte og tilhørende prosesser, som også legger til rette for større mangfold og kulturutvikling
 • Kan finne relevant fagstoff og informasjon for oppdatering av egen fagkunnskap
 • Kan gjennom sin praksis bidra til å nå bærekraftmålene om mindre ulikhet, mer likestilling og et anstendig arbeidsliv for alle

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan bruke mangfoldkompetanse til å være bevisst på rutiner i forbindelse med rekruttering
 • Har en systematisk tilnærming for å ivareta et inkluderende arbeidsmiljø
 • Har forståelse for viktigheten av kontinuerlig kompetanseutvikling for virksomhetens konkurransekraft og medarbeideres motivasjon
 • Forstå hvordan mangfold i virksomheten gir verdiskaping og økt konkurransekraft
 • Kan i sine oppgaver utøve etisk og faglig vurdering, og søke juridisk bistand eller seniorkompetanse ved behov
 • Kjenne til hvordan digitale verktøy kan bistå til god kvalitet og effektivitet i ulike prosesser innen rekruttering, kompetanseutvikling og personaladministrasjon
 • Har forståelse for bærekraft- og integreringspolitikkens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspekti

Det er ikke nødvendig å kjøpe alle bøkene før studiestart, du vil få mer informasjon om bøker og annet pensum i nettskolen. Komplett pensumliste finner du i nettskolen. 

 • Rett person på rett plass. 2. utg.
  ISBN: 9788205478237
 • Organisasjonskultur. 5.utg.
  ISBN: 9788215042930
 • Nyansattes organisasjonssosialisering – perspektiver og læringsstrategier. 1. utg.
  ISBN: 9788245019872
 • HR-boka. 3. utg.
  ISBN: 9788205587649
 • Strategisk kompetanseledelse. 4. utg.
  ISBN: 9788245035230
 • Kompetanseutvikling som virker. Fra læring til implementering. 1. utg.
  ISBN: 9788215052632