For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Regnskapsmedarbeider

Kvinne jobber ved pulten
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studiepoeng:
30
Studietimer:
850
Innsendinger:
5 stk
Pris:
kr 48 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
5 stk
Studietilgang:
12 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 48 500,-

Ønsker du en kort, yrkesrettet utdannelse som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet? Fagskoleutdanningen Regnskapsmedarbeider gir deg en bred teoretisk og praktisk kompetanse innen regnskap og økonomi. Nettstudiet er praktisk rettet slik at du kan gå rett ut i jobb etter fullført utdanning.

Hva går utdanningen Regnskapsmedarbeider ut på? 

Utdanningen fokuserer på praktisk bruk av regnskapsteori, med reelle problemstillinger fra arbeidslivet. Du lærer blant annet grunnleggende regnskapsteori, behandling av innkommende og utgående pengestrømmer i regnskapssystemet og lønnskjøring i Vismaprogrammet Tripletex. Emnene er satt sammen slik at de gir deg kompetanse til å utføre regnskapet på en effektiv måte i dagens tempofylte arbeidshverdag.

Dette får du: 

 • Sertifisering i Tripletex
 • En grunnleggende innføring i regnskap med bokføring og lover og regler
 • Innføring i lovverket for regnskap og lønnsområdet
 • Fokus på føring av regnskap i regnskapssystem, og lønn i et lønnssystem
 • Praktisk rettet studie med fokus på å kunne fungere fra dag en i en bedrift

Regnskapsmedarbeider fagskole

Bor du i for eksempel Tromsø eller Bergen? Hos oss kan du ta regnskapsutdanning på nett og studere uansett hvor du bor - alt du trenger er en PC og internett. Vår nettskole gir deg fleksibiliteten du trenger for å lande drømmejobben innen regnskap. Ta regnskapsmedarbeider deltid, slik at du kan studere når du vil, hvor du vil, og ved siden av jobb eller familieliv. 

Videre studiemuligheter etter utdannelsen Regnskapsmedarbeider

Ga Regnskapsmedarbeider mersmak? Fordyp deg enda mer i fagfeltet og fortsett på de siste to semestrene av Regnskapskonsulent. Denne utdanningen gir deg 30 studiepoeng til, og går enda mer i dybden på regnskapsfaget. Ved å bygge på videre på Regnskapsmedarbeider med ett år til vil du bli regnskapskonsulent. 

Andre spennende kurs som kan kombineres med Regnskapsmedarbeider: 

 • Konflikter på jobben gir deg en grundig innføring i hvordan du skal opptre som en konflikthåndterer.
 • Den digitale arbeidsplassen er et praktisk kurs for deg som ønsker kunnskap og verktøyene som behøves for å gå fra en såkalt "kontorleder" til en fremoverlent digital leder.
 • Organisasjon og ledelse handler om å skape et godt arbeidsmiljø og lede på en slik måte at medarbeiderne blir motiverte og samarbeider på best mulig måte, slik at bedriften skal gå med overskudd for å skape trygge og sikre arbeidsplasser på lang sikt.

Få grunnleggende kunnskap innen regnskap. Det legges spesiell vekt på regnskapsforståelse, regnskapsføring og sentrale problemer knyttet til periodeavslutninger. Du vil få en gjennomgang av teori og løse praktiske oppgaver. 

Du får en praktisk innføring i:

 • Regnskap og bokføring
 • Regnskapsregler
 • Relevante regnskapsprinsipper
 • Bokføring av inngående faktura
 • Behandling og bokføring av merverdiavgift
 • Behandling og bokføring av lønnsrelaterte transaksjoner
 • Periodisering
 • Lagervurdering
 • Resultat og balanse

 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
150
Studiepoeng:
5 poeng

Gjennom dette kurset vil du få en grunnleggende forståelse for en bedrifts løpende regnskapsførsel gjennom året - og om arbeidet med regnskapsavslutningen.

Emnet tar for seg følgende områder:

 • Regnskap/bokføring
 • Regnskapsregler/regnskapsprinsipper
 • Relevante paragrafer i regnskapsloven, bokføringsloven, bokføringsforskriften, aksjeloven, selskapsloven, skatteloven m.fl.
 • Fakturering/fordringer/reskontro
 • Merverdiavgift
 • Lønnsbehandling
 • Periodisering
 • Lagervurdering
 • Resultat og balanse/årsavslutning

Kurset er bygget opp slik at det på hvert enkelt fagfelt utdyper læringsutbyttene fra Grunnleggende regnskap både teoretisk og ved praktiske oppgaver. Alle oppgaver løses ved hjelp av pc med programmene Word og Excel.

Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
250
Studiepoeng:
10 poeng

Lær deg å føre regnskap i et regnskapssystem fra start til slutt. Du vil få en en solid praktisk innføring i regnskapsføring i et moderne regnskapssystem med vekt på bilagsføring og rapportering. 

For å ta dette emnet forutsettes det at du har fullført emnene Grunnleggende regnskap og Regnskap og lovverk eller har tilsvarende kunnskap.

Du får innføring i:

 • Oppstart av et selskap i et regnskapssystem
 • Opprettelse av kunder og leverandører
 • Bilagsbehandling og bokføring i et system
 • Fakturering og kreditering i et system
 • MVA-melding og betaling
 • Bankavstemming
 • Rapportering
Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
150
Studiepoeng:
5 poeng

Gjennom god personaladministrasjon følger du opp ansatte i en bedrift, og sikrer at gode rutiner og kontroller er etablert og blir fulgt. Gode rutiner og kompetanse på området vil føre til trygge arbeidsforhold og god personalbehandling. Dette emnet gir en innføring i personaladministrasjon og noen grunnleggende prinsipper man må kjenne til som arbeidsgiver.

I dette emnet vil du få bedre kjennskap til:

 • Arbeidsgivers styringsrett og begrensninger for denne.
 • Sentrale lover og forskrifter.
 • Verneombud og tillitsordninger
 • Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt
Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
150
Studiepoeng:
5 poeng

Få grunnleggende innføring i lønnsteori og lønnskjøring i et lønnssystem. Vi fokuserer på å utvikle dine ferdigheter i bruk og forståelse av lønnskjøring og utbetaling. Bli tryggere og mer kompetent i lønnsfaget.

Du får praktisk innføring i:

 • Registrering av selskapsopplysninger og ansatte
 • Behandling og endring av lønnsarter
 • Registrering av tillegg og trekk på ansatte
 • Klargjøring, kjøring og utbetaling av lønn til ansatte
 • Korrigering og retting av feil ved lønnskjøring
 • Viktige lover og regler som omhandler lønn
 • Rapporter og lønnslipper
Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
150
Studiepoeng:
5 poeng

Du kan starte på utdanningen når det passer deg, hver dag, hele året. 

Du studerer i ditt eget tempo, når og hvor du vil. Du strukturerer studiene dine slik det passer din hverdag best, leverer oppgaver når det passer deg og melder deg opp til eksamen når du er klar for det. 

Dette får du: 

 • Din egen studieveileder som følger deg gjennom hele studietiden 
 • Faglærer som du kan kontakte i nettskolen 
 • I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner 
 • Digitalt klasserom hvor du kan møte andre studenter som studerer det samme 

Les mer om hvordan det er å være nettstudent hos NKI Nettstudier

Det gjennomføres skriftlig hjemmeeksamen på nett. 

 • Du må ha bestått eventuelle arbeidskrav for å gå opp til eksamen 
 • Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember 
 • Du melder deg selv opp til eksamen i hvert emne når du er klar for det 
 • Eksamensavgiften er inkludert i prisen 
 • Mer informasjon om eksamen finner du i nettskolen 

Her kan du lese mer om eksamen hos NKI Nettstudier

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller at en annen privatperson eller bedrift står for betalingen. Dette velger du i bestillingen. 

 • Utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen 
 • Du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker 
 • Du bør sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker 
 • Velg «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested i søknaden til Lånekassen 

Les mer om hvordan du søker lån og stipend hos Lånekassen 

Når du søker, legger du ved dokumentasjon på en av følgende: 

Søker du med vitnemål fra andre land enn de nordiske må du også dokumentere dine norskferdigheter. Det kan du gjøre med norsk fra videregående eller Norskprøven med minimum resultat B1 fra alle fire delprøver. 

Er du usikker? Ta kontakt med en av våre studierådgivere, vi hjelper deg gjerne 

Denne utdanningen gir deg en etterspurt kompetanse som vil kvalifisere deg for et bredt spekter av jobber innen regnskap og økonomi.

Du vil etter endt utdanning kunne jobbe med generell regnskapsføring og enkel lønnskjøring i privat og offentlig sektor. Mange får jobb i en økonomi-/regnskapsavdeling eller i et regnskapsbyrå.

Overordnede kunnskaper

Etter fullført utdanning har du:

 • Kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som normalt brukes innen regnskap for små og mellomstore foretak
 • Forståelse for sentrale tema som omhandler regnskaps- og bokføringsprinsipper
 • Innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet for regnskap
 • Innsikt i relevant regelverk og avtaler som berører lønn- og personalarbeid
 • Bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet regnskap og lønn
 • Kunnskap om hvordan utvikling av regnskapsfaget og regnskapsstandarder skjer, og aktørens rolle i utviklingen
 • En grunnleggende forståelse for ulike selskapsformer, og overblikk på hvordan et foretak er organisert
 • Innsikt i hvordan Norsk Kontoplan benyttes i regnskapsarbeid
 • Kunnskap om rutinene for lønns og tilhørende personalarbeidet
 • Kunnskap om hvordan du kan oppdatere kunnskapen din innenfor regnskap, lønn og personalarbeid, både gjennom informasjonshenting og kjennskap til abonnentsmuligheter til nettressurser
 • Innsikt i regnskaps- og lønnssystemers funksjonalitet, muligheter og begrensninger
 • Innsikt i regnskapsføring fra oppstart av et firma til klargjøring av årsoppgjør i små foretak
 • Forståelse for regnskapsbransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsper­spektiv

Overordnede ferdigheter

Etter fullført utdanning, kan du:

 • Bruke relevante og utvalgte lover, forskrifter, regelverk og prinsipper for regnskaps-, lønns- og personalrelaterte problemstillinger (teoretiske og praktiske) for små foretak
 • Kartlegge foretakets økonomiske stilling på basis av regnskapet, og identifisere avvik fra budsjett, samt kan foreslå korrigerende tiltak
 • Bruke relevante regnskaps- og lønnssystemer med den funksjonalitet som til enhver tid benyttes
 • Føre et regnskap fra inngående saldo til årsavslutning i regnskapssystemet i alle typer bedrifter innen offentlig- og privat sektor
 • Kjøre komplett lønn i lønnssystemet, anvende arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven
 • Finne informasjon og fagstoff om gjeldende regler for regnskaps-, lønns- og personalarbeid samt fortolkninger av disse

Overordnet generell kompetanse

Du lærer å:

 • Forstå regnskapsfaglige prinsipper som ligger til grunn for regnskapsføring
 • Bruke den etiske grunnholdningen du har lært, til etterlevelse av regelverk og lojalitet mot lovgiver, som skaper tillit og respekt både hos kollegaer, ledelse, myndigheter og forretningsforbindelser, og som bygger oppunder allmennhetens tillit og syn på utøverne av regnskapsføringsyrket
 • Utføre regnskapstekniske oppgaver og analyser etter forespørsel fra oppdragsgiver og andre målgruppers behov
 • Bygge relasjoner med andre utøvere av regnskapsyrket gjennom samarbeid og gjensidig respekt
 • Utvikle gode rutiner og organisering for regnskap

 • Grunnleggende regnskap ISBN: 9788205510784
 • HR-boka. ISBN: 9788205587649