For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Lønns- og personalmedarbeider

Mann ser på skjerm med bilde av et diagram
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
6 stk
Pris: Discount
Før 48 500,- Nå 36 375,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
6 stk
Studietilgang:
12 måneder
Pris: (Ekskl. bøker) Discount
Før 48 500,- Nå 36 375,-

Ønsker du en karriere innen lønn og personal? Få kompetanse som gjør at du kan jobbe med lønnsarbeid og personalsaker i både private og offentlige bedrifter. Utdanningen passer også godt for deg som planlegger å starte egen bedrift.

Dette får du i Lønns- og personalmedarbeider

 • En innføring i praktisk lønnsarbeid, bl.a. lønnskjøringer og lover/regler 
 • Bruk av digitale verktøy: skybasert lønnsmodul og digitalt oppslagsverk 
 • Gjennomgang av viktige prosesser innen personaloppfølging og yrkes- og arbeidslovgivning
 • Faginnhold utviklet av dyktige samarbeidspartnere fra bransjen

Dette er en utdannelse som gir deg solid teoretisk og praktisk grunnlag for å jobbe med lønnsarbeid og personalsaker i en hvilken som helst bedrift eller byrå. Med fokus på relevante lover og regler, ferieordninger ansettelser, innrapporteringer, rettigheter og plikter for både arbeidsgiver og arbeidstaker, er dette også ideelt for de som planlegger å starte sin egen virksomhet. Gjennom praktiske elementer som lønnskjøringer og digitale verktøy, forbereder utdanningen deg på å takle utfordringer i både etablerte bedrifter og oppstartsprosjekter.

Karrieremuligheter

Det er stor etterspørsel i markedet etter medarbeidere som kan lønn, og spesielt kunnskap om praktisk lønnskjøring som du får i denne utdanningen. Ettersom utdanningen er praktisk rettet, vil du kunne gå rett ut i en operativ stilling som lønns- og personalmedarbeider eller i lignende stillinger.

Marita Johansen, Consultant Manager/ Senior Manager i Sariba AS
Marita Johansen, Senior Manager i Sariba AS

"Utdanningen gir deg en helhetlig forståelse av lønnsfaget fra A til Å, inkludert viktig teknologibruk. Jeg er helt sikker på at arbeidslivet tar imot denne kompetansen med åpne armer – Vi ser i alle fall dette som svært relevant."

Gjennom god personaladministrasjon følger du opp ansatte i en bedrift, og sikrer at gode rutiner og kontroller er etablert og blir fulgt. Personaladministrasjon gir en innføring i generelle begreper, nyansettelser, HMS og konfliktløsning.

Personaladministrasjon er et spennende fagområde, og inkluderer en lang rekke arbeidsområder. Du vil få god innsikt i følgende temaer: 

 • Personalplanlegging 
 • Rekruttering og personalutvelgelse 
 • Helse- miljø og sikkerhetsarbeid 
 • Personalutvikling 
 • Personaloppfølging 
 • Avvikling av personalforhold 
Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

I lover og regler innen lønnsarbeid får du en innføring i lover, forskrifter og regler som du må kunne for å være lønns- og personalmedarbeider i en hvilken som helst bedrift.

Emnet tar for seg sentrale deler av lønns- og personalarbeiderens hverdagsoppgaver som: 

 • Aktuelle områder innenfor skatteloven,
 • Skattebetalingsloven, skattebetalingsforskriften, skatteforvaltningsloven,
 • Ferieloven, arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven, hvitvaskingsloven
 • GDPR, lønnstyveri, folketrygdloven og pensjon, Nav, fagforeninger, m.fl. 
Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
250
Studiepoeng:
10 poeng

Yrkes- og arbeidslovgivning gir deg innsikt og kunnskap om arbeidsrett, arbeidstakers – og arbeidsgivers rettigheter og plikter, arbeidsavtaler, arbeidstid og arbeidslivskriminalitet.

Emnet gir deg en grundig innføring i følgende temaer: 

 • Arbeids- og yrkeslovgivning generelt 
 • Individuelle arbeidsavtaler 
 • Kollektive arbeidsavtaler 
 • Vernelovgivningen 
 • Yrkeslovgivning 
 • HMS 
 • Arbeidslivskriminalitet 
Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Få praktisk opplæring i et mye brukt lønnssystem. I emnet vil du selv utføre og erfare hva lønnsarbeid innebærer. Passer både deg uten økonomisk erfaring og deg med teoretisk økonomibakgrunn, men ønsker forståelse for hvordan det er å kjøre lønn i praksis.

Du får kunnskap om: 

 • Bokføring av lønn, naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser 
 • Skattetrekk 
 • Arbeidsgiveravgift 
 • Terminoppgjør av skattetrekk og arbeidsgiveravgift 
 • Feriepenger. 
 • Tripletex – lønnssystem 
 • Sticos – juridisk oppslagsverk 

Det stilles stadig større krav til kunnskaper og kvalifikasjoner hos lønnsmedarbeidere i norske foretak. Ikke minst krever rapportering til myndighetene at vi behersker faget og lønnssystemene til fulle. Emnet gir også en innføring av lønnsbehandling i regnskapet. 

Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
250
Studiepoeng:
10 poeng

Som student hos NKI Nettstudier studerer i ditt eget tempo, når og hvor du vil.

Du strukturerer studiene dine slik det passer din hverdag best, leverer oppgaver når det passer deg og melder deg opp til eksamen når du er klar for det. 

Dette får du: 

 • Studieveileder som er tilgjengelig hele studietiden 
 • Faglærer som du kan kontakte i nettskolen 
 • Eksamenswebinarer hvert semester hjelper deg i forberedelsen til eksamen 
 • I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner 
 • Digitalt klasserom hvor du kan møte andre studenter som studerer det samme 

Les mer om hvordan det er å være nettstudent hos NKI Nettstudier

Det gjennomføres skriftlig hjemmeeksamen på nett.

 • Du må ha bestått eventuelle arbeidskrav for å gå opp til eksamen 
 • Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember 
 • Du melder deg selv opp til eksamen når du er klar for det   
 • Eksamensavgiften er inkludert i prisen
 • Mer informasjon om eksamen finner du i nettskolen

Her kan du lese mer om eksamen hos NKI Nettstudier

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller at en annen privatperson eller bedrift står for betalingen. Dette velger du i bestillingen. 

 • Utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen 
 • Du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker 
 • Du bør sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker 
 • Velg «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested i søknaden til Lånekassen 

Les mer om hvordan du søker lån og stipend hos Lånekassen

 

Når du søker, legger du ved dokumentasjon på en av følgende: 

Søker du med vitnemål fra andre land enn de nordiske må du også dokumentere dine norskferdigheter. Det kan du gjøre med norsk fra videregående eller Norskprøven med minimum resultat B1 fra alle fire delprøver. 

Er du usikker? Ta kontakt med en av våre studierådgivere, vi hjelper deg gjerne

Kunnskap

 • Forståelse for lønns- og personalmedarbeideres betydning i et samfunns -og verdiskapingsperspektiv
 • Kunnskaper om lønnsmedarbeiderens arbeidsoppgaver og kjennskap til administrasjon av medarbeidere relatert til lønnsprogramregistrering
 • Kunnskaper om personalledelse og lønnsprogram
 • Kunnskaper om regelverk, forskrifter og lover på lønns og personalområdet

 Generell kompetanse

 • Bygge relasjoner til medarbeidere i egen avdeling, personalet man utfører administrative oppgaver for og med samt opparbeide gode relasjoner til eksterne samarbeidspartnere
 • Forståelse for yrkes og bransjeetiske prinsipper mht. konfidensialitet og menneskers verdighet
 • Inneha en etisk grunnholdning både med hensyn til økonomistyring, men også med henysn til mennesker, internt og ekstern basert på gjeldende lovverk, regler og avtaler som foreligger
 • Utføre arbeidsoppgaver på personalområdet inkl. avlønning og ytelser etter utvalgte målgruppers behov
 • Utvikle prosesser for effektiv styring på personal og lønnsområdet

 Ferdigheter

 • Anvende et lønnsprogram og korrekt føre lønn for egne ansatte med månedsavslutninger, naturalytelser og feriepenger
 • Anvende faglige kunnskaper om personaladministrasjon og lønn på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Anvende viktigste bestemmelsene som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og kunne oppdatere denne kunnskapen ved regel og lovendringer
 • Kartlegge en situasjon av lønnsmessig – og/eller personalmessig karakter og identifisere behov for tiltak

Komplett pensumliste finner du i nettskolen. 

 • Personaladministrasjon, ISBN: 9788245034110 

Relaterte studier